Ich Słuchać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ich Słuchać Cytaty: Muszę ich słuchać; jestem ich przywódcą. -Andrew Bonar Law
muszę-ich-słuchać-jestem-ich-przywódcą
Ich Słuchać Cytaty: Mężczyzn trze­ba słuchać, do­paso­wywać się do ich pla­nu dnia, py­tać, cze­go pot­rze­bują, kto ich nie docenił. -Iwona Konarska
mężczyzn-trze­ba-słuchać-do­paso­wywać ę-do ich-pla­nu-dnia-py­ć-cze­go-pot­rze­bują-kto-ich-nie docenił
Ich Słuchać Cytaty: Zazwyczaj prosi się o rady, by ich nie słuchać albo jeśli się ich słucha, to po to jedynie, by móc się gniewać później na tego, kto rady udzielił. -Aleksander Dumas (ojciec)
zazwyczaj-prosi-ę-o-rady-by-ich-nie-słuchać-albo-śli-ę-ich-słucha-to-po-to-jedynie-by-móc-ę-gniewać-później-na-tego-kto-rady-udzielił
Ich Słuchać Cytaty: Są kłamstwa tak brzydkie, że jeszcze więcej się wstydzimy ich słuchać niż je powtarzać. -Jaques Deval
są-kłamstwa-tak-brzydkie-że-jeszcze-więcej-ę-wstydzimy-ich-słuchać-ż-powtarzać
Ich Słuchać Cytaty: Niełat­wo jest udzielać mądrych rad, lecz jeszcze trud­niej umieć ich słuchać i do nich się zastosować. -Mikołaj Gogol
niełat­wo-jest udzielać-mądrych-rad-lecz-jeszcze-trud­niej-umieć-ich-słuchać-i do nich ę-zastosować
Ich Słuchać Cytaty: Dzieci nie potrafią słuchać starszych, nigdy natomiast nie zawodzi ich naśladownie. -Baldwin James
dzieci-nie-potrafią-słuchać-starszych-nigdy-natomiast-nie-zawodzi-ich-naśladownie
Ich Słuchać Cytaty: Aby cza­su nie mar­no­wać i sił nie roztrwonić Mądrych ludzi trze­ba słuchać i jak skarb ich chronić  -Marek Grechuta
aby-cza­su-nie mar­no­wać-i ł-nie roztrwonić-mądrych-ludzi-trze­ba-słuchać-i jak skarb-ich-chronić 
Ich Słuchać Cytaty: Nie którzy ludzie os­karżają Bo­ga o to , że nie od­po­wiada im na ich wołanie .Ale to nie praw­da, on od­po­wiada , lecz nie każdy pot­ra­fi go słuchać . -nasia
nie-którzy-ludzie-os­karżają-bo­ga-o to  że nie od­po­wiada-im na ich-wołanie-ale-to nie praw­da-on od­po­wiada- lecz
Ich Słuchać Cytaty: Przypływasz więc krępu­jesz mo­je siły, Nie pot­ra­fię skryć w dłoniach oczu. Morza gestów błyszczą, płoną wzburzone War­gi, pragną wód. Mówią - prag­nień ulot­nych słuchać trze­ba - Ale biod­ra two­je są zakazane, Białe brze­gi zwa­bią ich słod­kości - Przek­li­nam siebie. -funeralofheart
Ich Słuchać Cytaty: . . . czasem, gdy morze bardzo jest rozhukane, woła coś na nich wśród nocy i ciemności po nazwisku. Jeżeli nieskończoność morska może tak wołać, to być może, że gdy się człowiek zestarzeje, woła także na niego i inna nieskończoność, jeszcze ciemniejsza i bardziej tajemnicza, a im jest bardziej zmęczony życiem, tym milsze są mu te nawoływania. Ale, by ich słuchać, trzeba ciszy. -Gabriel Garcia Marquez
Ich Słuchać Cytaty: Co in­ne­go słyszeć, a co in­ne­go słuchać... -Orson Scott Card
co in­ne­go-słyszeć-a co in­ne­go-słuchać
Ich Słuchać Cytaty: Wierzyć! Słuchać! Walczyć! -Benito Mussolini
Ich Słuchać Cytaty: Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian
gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze
Ich Słuchać Cytaty: Wszys­tko, co ro­bię, jest in­spi­rowa­ne przez dzieci. Lu­bię ich niewin­ność, ich czys­tość. Widzę Bo­ga w ich spojrzeniu. -Michael Jackson
wszys­tko-co ro­bię-jest in­spi­rowa­ne-przez-dzieci-lu­bię ich-niewin­ność-ich-czys­tość-widzę bo­ga-w ich-spojrzeniu
Ich Słuchać Cytaty: Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Ich Słuchać Cytaty: Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi. -Bruno Schulz
słabość-ludzi-wydaje-nam-ich-dusze-czyni-ich-potrzebującymi-bez-przywar-byliby-zamknię-w-sobie-i-nie-potrzebujący-niczego-dopiero-ich-wady
Ich Słuchać Cytaty: Kochać to przede wszystkim słuchać w ciszy. -Antoine De Saint - Exupery
Ich Słuchać Cytaty: Pierwszym obowiązkiem miłości jest słuchać. -Paul Tillich
pierwszym-obowiązkiem-miłoś-jest-słuchać
Ich Słuchać Cytaty: To przyjemność słuchać jak ten człowiek milczy. -Thomas Hardy
to-przyjemność-słuchać-jak-ten-człowiek-milczy
Ich Słuchać Cytaty: Sku­ta w złotej miłości kajdany Słucham, że zno­wu oszalałam Wy­pełniam ich uszy dzwon­ka­mi śmiechu Sza­leństwem ich rozczarowania Mną? To ich błędne oczekiwania Stworzyły skrzy­wiony ob­raz w mo­jej głowie Wbrew wszys­tkim - uciekam Niech krzyczą, wołają! Jes­tem głucha na ich zakazy To w Twoich ra­mionach rozwijam Błyszczące skrzydła up­ragnionej wolności  -wolności_skrzydło
Ich Słuchać Cytaty: To nic Wys­tar­czy kochać, słuchać i obejmować. -Jan Twardowski
to nic-wys­tar­czy-kochać-słuchać-i obejmować
Ich Słuchać Cytaty: Jest domeną wiedzy mówić, a przywilejem mądrości słuchać. -Oliver Wendell Holmes
jest-domeną-wiedzy-mówić-a-przywilejem-mądroś-słuchać
Ich Słuchać Cytaty: Nawet siedząc na ławie oskarżonych lubimy słuchać o sobie. -Albert Camus
nawet-siedząc-na-ławie-oskarżonych-lubimy-słuchać-o-sobie
Ich Słuchać Cytaty: Najbardziej ranimy Zawsze ludzi, naruszając ich obrzędy i obyczaje. Usiłując ich pognębić, wystawiacie nieraz świadectwo szacunku, jaki dla nich żywicie; urażając ich zwyczaje, zawsze dajecie wyraz pogardzie. -Montesquieu
Ich Słuchać Cytaty: Trzeba słuchać muzyki życia. Większość słucha tylko dysonansów. -Theodor Fontane
trzeba-słuchać-muzyki-życia-większość-słucha-tylko-dysonansów
Ich Słuchać Cytaty: Trze­ba słuchać mu­zyki życia. Większość słucha tyl­ko dysonansów. -Theodor Fontane
trze­ba-słuchać-mu­zyki-życia-większość słucha-tyl­ko-dysonansów
Ich Słuchać Cytaty: Na tym świecie istnieje tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. -Napoleon Bonaparte
na-tym-świecie-istnieje-tylko-jedna-alternatywa-rozkazywać-albo-słuchać
Ich Słuchać Cytaty: O miłym przedmiocie nigdy nam się nie uprzykrzy słuchać i mówić. -Novalis
o-miłym-przedmiocie-nigdy-nam-ę-nie-uprzykrzy-słuchać-i-mówić
Ich Słuchać Cytaty: Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. -Autor nieznany
naucz ę-słuchać-okaz­ja-cza­sami-pu­ka-bar­dzo-cicho
Ich Słuchać Cytaty: Przy­jem­nie jest słuchać, jak ten człowiek milczy. -Thomas Hardy
przy­jem­nie-jest słuchać-jak ten-człowiek-milczy
Ich Słuchać Cytaty: Na tym świecie jest tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. -Napoleon Bonaparte
na-tym-świecie-jest-tylko-jedna-alternatywa-rozkazywać-albo-słuchać
Ich Słuchać Cytaty: Największa wina jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron
największa-wina-jest-w-tym-kto-nie-chce-słuchać-prawdy
Ich Słuchać Cytaty: Naj­większa wi­na jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron
naj­większa-wi­na-jest w tym-kto-nie chce-słuchać-prawdy
Ich Słuchać Cytaty: Nawet mówiąc o innych człowiek ukazuje siebie tym, którzy umieją słuchać... -Rosalina Lisboa Coelho
nawet-mówiąc-o-innych-człowiek-ukazuje-siebie-tym-którzy-umieją-słuchać
Ich Słuchać Cytaty: Spra­wuj władzę, gdy nau­czyłeś się przed­tem słuchać. -Solon
spra­wuj-władzę-gdy-nau­czyłeś ę-przed­tem-słuchać