Ich W niej Zatrzymać Cytaty

Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać. -Antoni Kępiński


kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Politycy wydostają się na szczyty dlatego, że większość z nich nie ma zdolności, dla których chciano by ich zatrzymać trochę niżej. -Peter Ustinov


politycy-wydostają-ę-na-szczyty-dlatego-że-większość-z-nich-nie-zdolnoś-dla-których-chciano-by-ich-zatrzymać-trochę-żej
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Wrócił z da­leka dla niej , by przy­tulić ją i rzekł,że od tej chwi­li żyje tyl­ko dla niej , po cza­sie ich dłonie splotły się wzrok spot­kał się by ich ser­ca ra­zem za­biły wspólnym ryt­mem ... -Ramizes


Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Tylko miłość potrafi zatrzymać czas. -Marcel Proust


tylko-miłość-potrafi-zatrzymać-czas
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Czy wystarczy tylko głowa, by zatrzymać w sobie myśli? -Czesław Banach


czy-wystarczy-tylko-głowa-by-zatrzymać-w-sobie-myśli
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Jeśli zechcemy zatrzymać piekło, nie ujrzymy nieba. -Anonim


jeśli-zechcemy-zatrzymać-piekło-nie-ujrzymy-nieba
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Można utracić wiele, aby zatrzymać w sobie to, co się kocha. -Barbara Rosiek


można-utracić-wiele-aby-zatrzymać-w-sobie-to-co-ę-kocha
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Życie składa się z klatek, które można zatrzymać i uwiecznić. -Friedrich Nietzsche


Życie-składa-ę-z-klatek-które-można-zatrzymać-i-uwiecznić
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Spra­wy puszczo­ne raz w ruch niełat­wo dają się zatrzymać. -Jacek Piekara


spra­wy-puszczo­ne-raz-w ruch-niełat­wo-dają ę-zatrzymać
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Odnajdziesz swoją drogę w


odnajdziesz-swoją-drogę-w-księdze-są-w-niej-zebrane-słowa-boga-by-prowadzić-ludzi-i-żywić-ich-w-drodze
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Trzeba wyprzedzić ruch, żeby zatrzymać obraz - inaczej biegnie się za nim. -Pablo Picasso


trzeba-wyprzedzić-ruch-żeby-zatrzymać-obraz-inaczej-biegnie-ę-za-nim
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Czas nig­dy nie pra­cuje dla tych, którzy usiłują go zatrzymać. -Jerzy Drobnik


czas-nig­dy-nie pra­cuje-dla-tych-którzy-usiłują-go zatrzymać
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Niełat­wo jest udzielać mądrych rad, lecz jeszcze trud­niej umieć ich słuchać i do nich się zastosować. -Mikołaj Gogol


niełat­wo-jest udzielać-mądrych-rad-lecz-jeszcze-trud­niej-umieć-ich-słuchać-i do nich ę-zastosować
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Najczęstsze małżeństwo - ich czworo: ona, on, jej wyobrażenie o nim i jego wyobrażenie o niej. -Claude Roy


najczęstsze-łżeństwo-ich-czworo-ona-on-jej-wyobrażenie-o-nim-i-jego-wyobrażenie-o-niej
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Znając ludzi którzy mog­li­by moc­no za mną tęsknić, na pożeg­na­nie, dop­ro­wadzam ich do szału... po to, aby za mną zbyt­nio nie tęskni­li i aby sa­mi mnie pożeg­na­li... moc­nym uderze­niem drzwi. A może moc­niej ut­kwie w ich pamięci? To już nie mój prob­lem... szyb­ko za­pomi­nam o mało is­totnych rzeczach. -Solveee


Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Szukamy odbicia swego wizerunku nie w płynącej, lecz stojącej wodzie, albowiem tylko coś stałego jest w stanie je zatrzymać. -Czuang-Cy


szukamy-odbicia-swego-wizerunku-nie-w-płynącej-lecz-stojącej-wodzie-albowiem-tylko-coś-stałego-jest-w-stanie-zatrzymać
Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Hipokryzja przejawia się w przesadzie; nie wie ona gdzie się zatrzymać. -Stephanie - Felicite De Genlis


Ich W niej Zatrzymać Cytaty: Gdy ja­kiś mężczyz­na krad­nie ci żonę, to nie ma lep­szej zem­sty za to, niż poz­wo­lić mu ją so­bie zatrzymać. -Sacha Guitry


gdy-ja­kiś-mężczyz­na-krad­nie- żonę-to nie  lep­szej-zem­sty-za to-ż-poz­wo­lić-mu ją so­bie-zatrzymać