Ich Własny Cytaty

Ich Własny Cytaty: Potężniejsze dusze męskie czynią dlatego tyle nieszczęśliwych omyłek w miłości, że przybierają kochane istoty we wszystkie swoje promienie, że ten blask, od którego olśniewają, jest ich własny. -Henryk Sienkiewicz


Ich Własny Cytaty: Dla zakochanego uścisk miłosny to jakby monada. Istnieje takie instynktowne odczucie, w każdym razie u mężczyzn, że ich własny gest miłosny wobec kobiety uświęca ją, podczas gdy gest innego mężczyzny kala ją i poniża. Już sama myśl o tym staje się pęknięciem w monadzie uścisku miłosnego. -Miodrag Pavlovic


Ich Własny Cytaty: Każda epoka ma własny obraz perwersji. -Anonim


każda-epoka-własny-obraz-perwersji
Ich Własny Cytaty: Jeden ze sposobów na to, by utyć: zjeść własny światopogląd. -Zbigniew Waydyk


jeden-ze-sposobów-na-to-by-utyć-zjeść-własny-światopogląd
Ich Własny Cytaty: Lekkomyślność: dobre samopoczucie na własny rachunek i ryzyko. -Anita


lekkomyślność-dobre-samopoczucie-na-własny-rachunek-i-ryzyko
Ich Własny Cytaty: Każdy krawiec ma swój własny pogląd na sztukę. -Koźma Prutkow


każdy-krawiec-swój-własny-pogląd-na-sztukę
Ich Własny Cytaty: Lepszy własny jamnik niż wspólna żyrafa. -Gandhi


lepszy-własny-jamnik-ż-wspólna-żyrafa
Ich Własny Cytaty: Oszukując głupców mścimy się za swój własny rozum. -Giovanni Giacomo Casanova


Ich Własny Cytaty: Młodzieńcze! Pamiętaj, że Napoleon wkładał rękę za własny dekolt! -Janina Ipohorska


młodzieńcze-pamiętaj-że-napoleon-wkładał-rękę-za-własny-dekolt
Ich Własny Cytaty: Pokonał wiele przeszkód, aż potknął się o własny długi język. -Włodzimierz Ścisłowski


pokonał-wiele-przeszkód-aż-potknął-ę-o-własny-długi-język
Ich Własny Cytaty: Własny styl to przedzieranie się przez gąszcz własnej banalności. -Anonim


własny-styl-to-przedzieranie-ę-przez-gąszcz-własnej-banalnoś
Ich Własny Cytaty: Nic nie zawodzi nas bardziej niż sąd własny. -Leonardo da Vinci


nic-nie-zawodzi-nas-bardziej-ż-sąd-własny
Ich Własny Cytaty: Nic nie zwodzi nas bardziej niż sąd własny. -Leonardo da Vinci


Ich Własny Cytaty: Nic nie za­wodzi nas bar­dziej niż sąd własny. -Leonardo da Vinci


nic-nie za­wodzi-nas-bar­dziej-ż-sąd-własny
Ich Własny Cytaty: Ko­mu po­doba się los in­ne­go, nie dziw­ne, że niena­wis­tny własny. -Horacy


ko­mu-po­doba ę-los-in­ne­go-nie dziw­ne-że niena­wis­tny-własny
Ich Własny Cytaty: Człowiek może się bogacić kosztem bliźnich, ale ubożeje na własny rachunek. -Horacy Safrin


człowiek-może-ę-bogacić-kosztem-bliźnich-ale-ubożeje-na-własny-rachunek
Ich Własny Cytaty: Nic nas tak bardzo nie okłamuje jak nasz własny osąd. -Leonardo da Vinci


nic-nas-tak-bardzo-nie-okłamuje-jak-nasz-własny-osąd
Ich Własny Cytaty: Prowadzić dziennik, wpatrywać się w siebie - to najskuteczniejszy sposób, by całkowicie zniekształcić własny wizerunek. -Paul Claudel


prowadzić-dziennik-wpatrywać-ę-w-siebie-to-najskuteczniejszy-sposób-by-całkowicie-zniekształć-własny-wizerunek