Idei Cytaty

Idei Cytaty: Dla umysłów prostackich rozstrzygającą jest prawdziwość pewnej idei: dla umysłów wyższego typu jest sposób dojścia do idei. -Tadeusz Peiper


dla-umysłów-prostackich-rozstrzygającą-jest-prawdziwość-pewnej-idei-dla-umysłów-wyższego-typu-jest-sposób-dojścia-do-idei
Idei Cytaty: Nie idzie o to, aby rozpłynąć się w jakiejś idei. Nie. Trzeba właśnie jako pojedynczy człowiek prowadzić walkę nie o urzeczywistnienie jakiejś idei, to jest rządzącej ludźmi formy, lecz właśnie swobodnego panowania rzeczywistych, żywych ludzi nad życiem, wszystkimi formami. -Stanisław Leopold Brzozowski


Idei Cytaty: W walce idei giną ludzie. -Stanisław Jerzy Lec


Idei Cytaty: Glista, żmija pozbawiona idei. -Henryk Jagodziński


Idei Cytaty: Sztuka drukarska jest artylerią idei. -Antoine Rivarol


sztuka-drukarska-jest-artylerią-idei
Idei Cytaty: Garb stanowi idealną podstawę idei. -Gunter Grass


garb-stanowi-idealną-podstawę-idei
Idei Cytaty: Typowy człowiek jest zlepkiem rutyny, idei i tradycji -Bruce Lee


typowy-człowiek-jest-zlepkiem-rutyny-idei-i-tradycji
Idei Cytaty: Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei. -Andre Gide


wielkie-niebezpieczeństwo-jest-w-poddaniu-ę-jednej-idei
Idei Cytaty: Trudno, słup telegraficzny nie pojmie idei telegrafu. -Anonim


trudno-słup-telegraficzny-nie-pojmie-idei-telegrafu
Idei Cytaty: Geniusz szybciej dochodzi do idei niż do pojęć częściowych. -Emanuel Kant


geniusz-szybciej-dochodzi-do-idei-ż-do-pojęć-częściowych
Idei Cytaty: Naj­większym niebez­pie­czeństwem idei są jej wyznawcy. -Zdzisław Kałędkiewicz


naj­większym-niebez­pie­czeństwem-idei-są jej-wyznawcy
Idei Cytaty: Idei należy się obawiać najbardziej, gdy przechodzą w czyny. -Frank Herbert


idei-należy-ę-obawiać-najbardziej-gdy-przechodzą-w-czyny
Idei Cytaty: Niektórzy są tak pazerni, że i za noszenie idei w sercu chcieliby pobierać gażę. -Zbigniew Waydyk


niektórzy-są-tak-pazerni-że-i-za-noszenie-idei-w-sercu-chcieliby-pobierać-gażę
Idei Cytaty: Jedynie mędrcy są w posiadaniu idei; większość ludzi opętanych jest ideami. -Samuel Coleridge


jedynie-mędrcy-są-w-posiadaniu-idei-większość-ludzi-opętanych-jest-ideami
Idei Cytaty: Dowodem geniuszu jest dwadzieścia lat później dostarczać idei kretynom. -Louis Aragon


dowodem-geniuszu-jest-dwadzieścia-lat-później-dostarczać-idei-kretynom
Idei Cytaty: Ludzie nie są znowu tak wielkim bydłem i bez idei żyć im trudno. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Idei Cytaty: Słabością każdej mądrej idei jest to, że sta­rają się reali­zować ją głupcy. -Marek Hłasko


słabośą-każdej-mądrej-idei-jest to-że sta­rają ę-reali­zować-ją głupcy
Idei Cytaty: Ludzie są jak moneta papierowa; mają wartość tylko o tyle, o ile jest na nich pieczęć, piętno idei. -Henryk Elzenberg


ludzie-są-jak-moneta-papierowa-mają-wartość-tylko-o-tyle-o-ile-jest-na-nich-pieczęć-piętno-idei