Idzie Swoją Drogą W Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie. -Łukasz Kacprowicz
człowiek-sukcesu-idzie-swoją-drogą-w-swoim-tempie
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą. -Jerzy Filip Gąssowski
miłość-swoją-a-zmysły-swoją-zwykły-chodzić-drogą
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety... -stokrotka123
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: W śmierci idzie się tą drogą bez powodu - na zawsze. -Georges Bataille
w-śmierci-idzie-ę-tą-drogą-bez-powodu-na-zawsze
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Człowiek wol­ny idzie do nieba taką drogą, ja­ka mu się podoba. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Człowiek wol­ny idzie do Nieba tą drogą, która mu się podoba. -MyBigDreams
człowiek-wol­ny-idzie-do nieba-tą drogą-która-mu ę-podoba
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu. -Anonim
kto-chce-iść-drogą-prostoty-niech-idzie-cicho-w-milczeniu
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba. -Wolter
człowiek-wolny-idzie-do-nieba-taką-drogą-jaka-mu-ę-podoba
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Swoją drogą każdy błądzi.   -Papużka
swoją-drogą-każdy-błądzi- 
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Tylko prostota jest wielka. Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu. -Johann Wolfgang Goethe
tylko-prostota-jest-wielka-kto-chce-iść-drogą-prostoty-niech-idzie-cicho-w-milczeniu
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. -Alighieri Dante
idź-swoją-drogą-a-ludzie-niech-mówią-co-chcą
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. -Alighieri Dante
idź-swoją-drogą-a ludzie-niech-mówią-co chcą
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę. -John Maxwell
lider-to-ktoś-kto-zna-drogę-idzie-drogą-i-pokazuje-drogę
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Wśród Was, Psorów, z te­go właśnie słynę, Choć fałsz to - iż mój umysł toporny; Ja wszak swoją tyl­ko drogą idę! Pod­pi­sano: Uczeń Niepokorny. -SirNobody
wśród-was-psorów-z te­go-właśnie-słynę-choć-fałsz-to - iż mój-umysł-toporny-ja-wszak-swoją-tyl­ko-drogą-idę-pod­pi­sano-uczeń
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Słuszna droga idzie po linie, która nie jest rozpięta wysoko, ale tuż nad ziemią. Ludzie, zdaje się, więcej się o nią potykają, niż po niej chodzą. -Franz Kafka
słuszna-droga-idzie-po-linie-która-nie-jest-rozpię-wysoko-ale-ż-nad-ziemią-ludzie-zdaje-ę-więcej-ę-o-ą-potykają-ż-po-niej-chodzą
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność. -Honore de Balzac
socjalizm-który-chwali-ę-swoją-młodośą-jest-starym-matkobójcą-to-on-zawsze-zabijał-swoja-matkę-republikę-i-swoja-siostrę-wolność
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Możemy pójść do nieba, Ale możemy poszu­kać włas­nych miejsc, A na­wet jeśli wy­bie­rze­my niebo, War­to swoją drogą doń dojść. -fyrfle
możemy-pójść-do nieba-ale-możemy-poszu­kać-włas­nych-miejsc-a-na­wet-śli-wy­bie­rze­my-niebo-war­to-swoją-drogą-doń-dojść
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie. -Stefan Kisielewski
trud­no-pojąć-cze­mu-żołnierz-idzie-do ata­ku- ale-idzie
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru. -Alec Guiness
tylko-niewielu-ludzi-którzy-cierpią-na-kaszel-idzie-do-lekarza-większość-idzie-do-teatru
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca. -Anonim
co-to-jest-miłość-to-spacer-podczas-bardzo-drobniutkiego-deszczu-człowiek-idzie-idzie-i-dopiero-po-pewnym-czasie-orientuje-ę-że-przemókł-do
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi - droga serca. -Phil Bosmans
istnieje-tylko-jedna-droga-do-innych-ludzi-droga-serca
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Nie zawsze droga prawna jest drogą prawą. -Karol Juliusz Weber
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Żyje­my dla siebie ale nie z sobą. Każde bieg­nie osob­no, swoją własną drogą. Dwa ser­ca, tak moc­no bijące dla siebie. Gdzie jes­teś? Cze­kam prze­cież na Ciebie. -Annlaug
Żyje­my-dla-siebie-ale-nie z sobą-każde-bieg­nie-osob­no-swoją-własną-drogą-dwa-ser­ca-tak-moc­no-biją-dla-siebie-gdzie-jes­teś
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Droga w górę jest drogą w dół. -Heraklit z Efezu
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Żyj kierując się swoją wyobraźnią, nie swoją historią. -Stephen Covey
Żyj-kierując-ę-swoją-wyobraźą-nie-swoją-historią
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma. -Thomas Stearns Eliot
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Optymista to mężczyzna, który żeni się ze swoją sekretarką, wierząc, że w dalszym ciągu będzie jej dyktował swoją wolę. -Robert Platow
optymista-to-mężczyzna-który-żeni-ę-ze-swoją-sekretarką-wierząc-że-w-dalszym-ągu-będzie-jej-dyktował-swoją-wolę
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: To jest wasza godzi­na i pa­nowa­nie ciemności. - A za­tem grzeszni­cy mają swoją godzinę? - Tak... a Bóg ma swoją wieczność!  -Josemaría Escrivá de Balaguer
to jest wasza-godzi­na-i pa­nowa­nie-ciemnoś-a za­tem-grzeszni­cy-mają-swoją-godzinę-tak-a bóg- swoją-wieczność 
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Doprawdy, najpewniejszą drogą do Piekła jest droga stopniowa - łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów. -Clive Staples Lewis
doprawdy-najpewniejszą-drogą-do-piekła-jest-droga-stopniowa-łagodna-miękko-usłana-bez-nagłych-zakrętów-bez-kamieni-milowych-bez
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Łat­wiej ob­ro­nić swoją cnotę przed mężczyz­na­mi, niż swoją opi­nię przed kobietami. -Brigitte Bardot
Łat­wiej-ob­ro­ć-swoją-cnotę-przed-mężczyz­na­mi-ż-swoją-opi­ę-przed-kobietami
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia. -Albert Camus
choroba-jest-klasztorem-który-swoją-regułę-swoją-ascezę-swoje-cisze-i-swoje-natchnienia
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Łatwiej obronić swoją cnotę przed mężczyznami, niż swoją opinię przed kobietami. -Brigitte Bardot
Łatwiej-obronić-swoją-cnotę-przed-mężczyznami-ż-swoją-opinię-przed-kobietami
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Jeżeli nie potrafisz dojść prostą drogą do tego, by nie być pospolitym, to krzywą drogą na pewno do tego nie dojdziesz. -Karol Dickens
jeżeli-nie-potrafisz-dojść-prostą-drogą-do-tego-by-nie-być-pospolitym-to-krzywą-drogą-na-pewno-do-tego-nie-dojdziesz
Idzie Swoją Drogą W Cytaty: Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą