Idzie W Cytaty

Idzie W Cytaty: Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie. -Stefan Kisielewski


trud­no-pojąć-cze­mu-żołnierz-idzie-do ata­ku- ale-idzie
Idzie W Cytaty: Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru. -Alec Guiness


tylko-niewielu-ludzi-którzy-cierpią-na-kaszel-idzie-do-lekarza-większość-idzie-do-teatru
Idzie W Cytaty: Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca. -Anonim


co-to-jest-miłość-to-spacer-podczas-bardzo-drobniutkiego-deszczu-człowiek-idzie-idzie-i-dopiero-po-pewnym-czasie-orientuje-ę-że-przemókł-do
Idzie W Cytaty: Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


Idzie W Cytaty: Idzie ry­cerz w sreb­rnej zbro­ji Niszczy każdy ważny znak ja­ki stoi Niszczy je swoim pla­tono­wym mieczem Było to współczes­ne średniowiecze A na mie­czu tym ze­ra i jedynki I na głow­ni wi­zeru­nek koniczynki Idzie sreb­rny ry­cerz do dziew­czyn­ki szewca Mi­ja ko­wala i ma­sarza, pus­telni­ka z długą brodą Mi­ja też chatę wiedźmy Zno­si te ok­ropne znoje Aby na plaży być z ukochaną we dwoje  -M44G


Idzie W Cytaty: Sztuka idzie za chlebem. -Gotthold Ephraim Lessing


Idzie W Cytaty: fałsz idzie za fałszem  -Intryga


fałsz-idzie-za fałszem 
Idzie W Cytaty: Zło idzie z duchem czasu. -marchand de sommeil


Idzie W Cytaty: Ag­resja idzie w parze z lękiem. -Antoni Kępiński


Idzie W Cytaty: Naj­le­piej jej idzie, bo ma wu­ja na Florydzie. -Anja16


naj­­piej-jej-idzie-bo- wu­ja-na florydzie
Idzie W Cytaty: Wierność idzie często w parze z głupotą. -Felicja Stendingowa


wierność-idzie-często-w-parze-z-głupotą
Idzie W Cytaty: W drodze do naszego każdy idzie po swoje. -Krecia Pataczkówna


Idzie W Cytaty: Skręćmy w lewo, gdy konkurencja idzie w prawo -Clyde Fessler


skręćmy-w-lewo-gdy-konkurencja-idzie-w-prawo
Idzie W Cytaty: Lenistwo idzie tak wolno, że bieda je dogania. -Benjamin Franklin


Idzie W Cytaty: Lenistwo idzie tak wolno, ze dogania je bieda. -Benjamin Franklin


Idzie W Cytaty: Lenistwo idzie tak wolno, że nędza je dogania. -Benjamin Franklin


Idzie W Cytaty: Le­nis­two idzie tak wol­no, że bieda je dogania. -Benjamin Franklin


le­nis­two-idzie-tak-wol­no-że bieda- dogania
Idzie W Cytaty: Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie. -Teresa Nietyksza


wypita-czara-goryczy-często-idzie-na-zdrowie