Idzie Za fałszem  Cytaty

Idzie Za fałszem  Cytaty: fałsz idzie za fałszem  -Intryga


fałsz-idzie-za fałszem 
Idzie Za fałszem  Cytaty: Zarówno prawdą jak i fałszem można przejść cały świat, ale prawdą można wrócić, a fałszem nie. -Alojzy Żółkowski


zarówno-prawdą-jak i fałszem-można-przejść-cały-świat-ale-prawdą-można-wróć-a fałszem-nie
Idzie Za fałszem  Cytaty: Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie. -Stefan Kisielewski


trud­no-pojąć-cze­mu-żołnierz-idzie-do ata­ku- ale-idzie
Idzie Za fałszem  Cytaty: Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru. -Alec Guiness


tylko-niewielu-ludzi-którzy-cierpią-na-kaszel-idzie-do-lekarza-większość-idzie-do-teatru
Idzie Za fałszem  Cytaty: Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca. -Anonim


co-to-jest-miłość-to-spacer-podczas-bardzo-drobniutkiego-deszczu-człowiek-idzie-idzie-i-dopiero-po-pewnym-czasie-orientuje-ę-że-przemókł-do
Idzie Za fałszem  Cytaty: Życie rzad­ko da­je nam możli­wość wy­boru między prawdą a fałszem, bez wszys­tkich od­cieni sza­rości między nimi. -Nora Roberts


Życie-rzad­ko-da­-nam-możli­wość-wy­boru-między-prawdą-a fałszem-bez-wszys­tkich-od­cieni-sza­roś-między-nimi
Idzie Za fałszem  Cytaty: Mężczyzna ucharakteryzowany na kobietę i kobieta przebrana za mężczyznę jest fałszem, a potrzebna jest prawda - rzeczywistość taka, jaką sam Bóg ukształtował. -Stefan Wyszyński kard


mężczyzna-ucharakteryzowany-na-kobietę-i-kobieta-przebrana-za-mężczyznę-jest-fałszem-a-potrzebna-jest-prawda-rzeczywistość-taka-jaką-sam
Idzie Za fałszem  Cytaty: Naz­wa­nie cze­goś fałszem jest często prze­jawem nieu­czci­wej kon­ku­ren­cji na ryn­ku praw­dy, a nie do­wodem na po­siada­nie lep­szej oferty. -aforystokrata


naz­wa­nie-cze­goś-fałszem-jest często-prze­jawem-nieu­czci­wej-kon­ku­ren­cji-na ryn­ku-praw­dy-a nie do­wodem-na po­siada­nie
Idzie Za fałszem  Cytaty: Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


Idzie Za fałszem  Cytaty: Idzie ry­cerz w sreb­rnej zbro­ji Niszczy każdy ważny znak ja­ki stoi Niszczy je swoim pla­tono­wym mieczem Było to współczes­ne średniowiecze A na mie­czu tym ze­ra i jedynki I na głow­ni wi­zeru­nek koniczynki Idzie sreb­rny ry­cerz do dziew­czyn­ki szewca Mi­ja ko­wala i ma­sarza, pus­telni­ka z długą brodą Mi­ja też chatę wiedźmy Zno­si te ok­ropne znoje Aby na plaży być z ukochaną we dwoje  -M44G


Idzie Za fałszem  Cytaty: Sztuka idzie za chlebem. -Gotthold Ephraim Lessing


Idzie Za fałszem  Cytaty: Ag­resja idzie w parze z lękiem. -Antoni Kępiński


Idzie Za fałszem  Cytaty: Zło idzie z duchem czasu. -marchand de sommeil


Idzie Za fałszem  Cytaty: Naj­le­piej jej idzie, bo ma wu­ja na Florydzie. -Anja16


naj­­piej-jej-idzie-bo- wu­ja-na florydzie
Idzie Za fałszem  Cytaty: W drodze do naszego każdy idzie po swoje. -Krecia Pataczkówna


Idzie Za fałszem  Cytaty: Wierność idzie często w parze z głupotą. -Felicja Stendingowa


wierność-idzie-często-w-parze-z-głupotą
Idzie Za fałszem  Cytaty: Skręćmy w lewo, gdy konkurencja idzie w prawo -Clyde Fessler


skręćmy-w-lewo-gdy-konkurencja-idzie-w-prawo
Idzie Za fałszem  Cytaty: Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie. -Teresa Nietyksza


wypita-czara-goryczy-często-idzie-na-zdrowie