Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty

Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Kochaj bliźniego swe­go, bo to ty sam jes­teś swoim bliźnim. Iluz­ja tyl­ko spra­wia, że wie­rzysz, że twój bliźni to ktoś in­ny, a nie ty sam. -Jostein Gaarder


kochaj-bliźniego-swe­go-bo to ty sam-jes­teś-swoim-bliźnim-iluz­ja tyl­ko-spra­wia-że wie­rzysz-że twój-bliź-to ktoś-in­ny
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich


Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Ludzie nie zdają so­bie spra­wy, ile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji. -Chris Cornell


ludzie-nie zdają-so­bie-spra­wy-ile-fraj­dy-spra­wia-pogrążanie ę-w depresji
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Ra­dość przeżywa się tyl­ko wte­dy, gdy spra­wia się ją innym. -Karl Barth


ra­dość-przeżywa ę-tyl­ko-wte­dy-gdy-spra­wia ę-ją innym
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Iluż mężczyzn nie umie inaczej po­ruszyć ser­ca ko­biety, jak tyl­ko je raniąc. -Stendhal (Henri Beyle)


iluż-mężczyzn-nie umie-inaczej-po­ruszyć-ser­ca-ko­biety-jak tyl­ko- raniąc
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Nieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanie. -Honoré de Balzac


nieświado­mość-spra­wia-nieraz-to ­mo-co wyrachowanie
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: To fik­cja spra­wia, że rozpływa­my się we łzach. -Aleksander Puszkin


to fik­cja-spra­wia-że rozpływa­my ę-we łzach
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: To sa­mot­ność spra­wia, że jes­teśmy słabi. -dmn292


to ­­ność-spra­wia-że jes­teśmy-słabi
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: To nadzieja spra­wia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy. -Jan Vianney


to nadzieja-spra­wia-że człowiek-na ziemi-jest szczęśliwy
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Trochę al­ko­holu spra­wia, że jest Ci wszys­tko jedno. -blanejszyna


trochę-al­ko­holu-spra­wia-że jest ci wszys­tko-jedno
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Naj­większy ból u den­tysty spra­wia mi płacenie. -bystry.76


naj­większy-ból-u den­tysty-spra­wia-mi płacenie
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Cier­pienie spra­wia że każdy człowiek sta­je się lepszy... --Ewelcia92-


cier­pienie-spra­wia-że każdy-człowiek-sta­ ę-lepszy
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Ko­bieta jest słodką rurką, Lecz to mężczyz­na spra­wia, że z kremem. -fyrfle


ko­bieta-jest słodką-rurką-lecz-to mężczyz­na-spra­wia-że z kremem
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Wys­tar­czy tyl­ko za­mienić


Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Większość ludzi, póki ma us­ta zam­knięte, nie spra­wia wrażenia głupków. -Forrest Gump


większość-ludzi-póki- us­-zam­knięte-nie spra­wia-wrażenia-głupków
Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!


Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Ten świat spra­wia, że przez ot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistami... -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Iluz­ja tyl­ko Spra­wia Cytaty: Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą. -John Irving


Żądza-spra­wia-że naj­przyz­woit­-ludzie-przes­tają-być-sobą