Im Dłużej Ją Cytaty

Im Dłużej Ją Cytaty: uf­ne ser­ce bi­je dłużej  -Starlight


Im Dłużej Ją Cytaty: Dłużej żyje, kto krócej je. -Bujak Bogusław


Im Dłużej Ją Cytaty: Szanuję to, co trwa dłużej niż ludzie. -Antoine De Saint - Exupery


Im Dłużej Ją Cytaty: W ciszy wszys­tko trwa dłużej. -jatoja


w ciszy-wszys­tko-trwa-dłużej
Im Dłużej Ją Cytaty: Kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Szczególnie wdowy. -Georges Clemenceau


kobiety-żyją-dłużej-od-mężczyzn-szczególnie-wdowy
Im Dłużej Ją Cytaty: Otyli żyją krócej. Ale jedzą dłużej. -Stanisław Jerzy Lec


Im Dłużej Ją Cytaty: Ko­biety żyją dłużej od mężczyzn. Szczególnie wdowy. -Georges Clemenceau


ko­biety-żyją-dłużej-od mężczyzn-szczególnie wdowy
Im Dłużej Ją Cytaty: Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę. -Gucci


jakość-pamię-ę-o-wiele-dłużej-ż-cenę
Im Dłużej Ją Cytaty: Im większy bałwan, tym dłużej trzyma się fali. -Urszula Zybura


im-większy-bałwan-tym-dłużej-trzyma-ę-fali
Im Dłużej Ją Cytaty: Im człowiek żyje dłużej, tym krótsze pisze życiorysy. -Anonim


im-człowiek-żyje-dłużej-tym-krótsze-pisze-życiorysy
Im Dłużej Ją Cytaty: Le­piej dłużej żyć, czy kochać praw­dzi­wie.. ?  -AnDree


le­piej-dłużej-żyć-czy-kochać-praw­dzi­wie- 
Im Dłużej Ją Cytaty: Nowiny są podobne do trzewików: im dłużej się noszą, tym są bardziej pokrzywione. -Ignacy Piotr Legatowicz


nowiny-są-podobne-do-trzewików-im-dłużej-ę-noszą-tym-są-bardziej-pokrzywione
Im Dłużej Ją Cytaty: Im dłużej pozostajesz w jednym miejscu, tym większą masz szansę na rozczarowanie -Art Spander


im-dłużej-pozostajesz-w-jednym-miejscu-tym-większą-masz-szansę-na-rozczarowanie
Im Dłużej Ją Cytaty: Im dłużej pozwala się kobiecie tęsknić, tym bardziej rośnie miłość.. -E. Raupach


im-dłużej-pozwala-ę-kobiecie-tęsknić-tym-bardziej-rośnie-miłość
Im Dłużej Ją Cytaty: Z przyjaźnią jak z nową suknią: w ustawiczności spowszedniejej rzedzej zażywając, dłużej dobra. -Andrzej Maksymilian Fredro


z-przyjaźą-jak-z-nową-suknią-w-ustawicznoś-spowszedniejej-rzedzej-zażywając-dłużej-dobra
Im Dłużej Ją Cytaty: Im dłużej się żyje, tym ranek jakby wcześniej przychodzi z każdym rokiem. -John Steinbeck


im-dłużej-ę-żyje-tym-ranek-jakby-wcześniej-przychodzi-z-każdym-rokiem
Im Dłużej Ją Cytaty: Im dłużej poz­wa­la się ko­biecie tęsknić, tym bar­dziej rośnie miłość. -Ernest Raupach


im dłużej-poz­wa­ ę-ko­biecie-tęsknić-tym-bar­dziej-rośnie-miłość
Im Dłużej Ją Cytaty: Chciałabym, aby moje milczenie nie trwało dłużej niż dwie minuty. -Katherine Mansfield


chciałabym-aby-moje-milczenie-nie-trwało-dłużej-ż-dwie-minuty