Im już Nic Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Im już Nic Cytaty: Nic mnie już nie smu­ci , ani też nie cie­szy .Nic mnie już nie bo­li , nie po­siadam wo­li. Nic mnie już nie ku­si , na­wet żeby zgrzeszyć.Jes­tem też po­wol­na , bo gdzie mam się spie­szyć?Nie od­czu­wam głodu , nie od­czu­wam chłodu , a Ty py­tasz : ''Co tam u mnie ?
Im już Nic Cytaty: Nic dziwnego, że po oddaniu głosu nie mamy już nic do powiedzenia. -Anonim
nic-dziwnego-że-po-oddaniu-głosu-nie-mamy-już-nic-do-powiedzenia
Im już Nic Cytaty: Nic nie zostało Już nic w tej miłości Tyl­ko błądzimy. -Kamila 6
nic-nie zostało-już-nic-w tej miłoś-tyl­ko-błądzimy
Im już Nic Cytaty: Nie łudź się, nic już nie będzie ta­kie samo.. Ka­wa nie będzie już tak gorzka, Cze­kola­da nie będzie już ta­ka słodka, A twój uśmiech nie będzie już ta­ki pro­mien­ni i wy­raźny jak dawanej. -bluecaffe
Im już Nic Cytaty: Tłumaczy, wykłada, na rzęsach już staje; Na nic to! Jak uczeń cap - tak mu już zostanie. -SirNobody
tłumaczy-wykłada-na rzęsach-już-staje-na-nic-to-jak-uczeń-cap- tak-mu już-zostanie
Im już Nic Cytaty: Ty­le już dni, Wyt­rzy­muje bez ciebie , bo cie stracilam Nie wiem juz nic, Mo­ja tes­kno­ta za to­ba wszys­tko za­bija . -Angel shameful~
ty­-już-dni-wyt­rzy­muje-bez-ciebie- bo cie-stracilam-nie-wiem-juz-nic-mo­ja-­kno­-za to­ba-wszys­tko-za­bija
Im już Nic Cytaty: gdy cie widzę już nic nie jest ta­kie sa­mo każdą spólna chwi­le nasza ogarnęły popioły tyl­ko w twoich oczach jes­tem kimś in­nym mis­tyczne wędrówki po­goń za szczęściem chwi­la zbłądzenia czu­je ze żyje je­sien­ny wiatr lek­ko opływa me ciało niemy szept dopływa do uszu chwi­le zamyśleń na pew­no już nic nie będzie jak dawniej  -samothnick
Im już Nic Cytaty: Łzy już nic nie warte, Słowa te­go nie opiszą, Tyl­ko krew jest już praw­dzi­wa i smak w niej smut­ku . -Chemicals
Łzy-już-nic-nie warte-słowa-te­go-nie opiszą-tyl­ko-krew-jest już-praw­dzi­wa-i smak-w niej-smut­ku
Im już Nic Cytaty: I nad­chodzi ta­ka chwi­la, kiedy stwier­dzasz, że nie masz już nic do stra­cenia, że jes­teś słaby, ni­jaki i sam - tyl­ko Ty, nie masz nic i ni­kogo ... naj­pierw przychodzi strach. Później roz­pacz. A później... to wyzwala. Zbierz myśli. Zbierz swo­je ser­ce do ku­py. Po­radzisz so­bie. Te­raz może być już tyl­ko lepiej. -Gold Fishy
Im już Nic Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises
Im już Nic Cytaty: a kiedy już całe szczęście za­biorą i życie się całkiem spieprzy wezmę cię jeszcze ze sobą bo z tobą świat ta­ki lepszy w ka­loszach iść po pustyni ma­py szu­kając nieba niech się ta gu­ma dymi przy to­bie nic nie potrzeba wszys­tkie zeb­rałeś wady w kie­sze­ni twej mają miejsce nic we mnie już nie ma czuję na skro­ni ręce two­je są  puścić nie chcą. -rzekoma ona
Im już Nic Cytaty: ...dziś nie mogę już uczy­nić nic więc przynoszę Ci wiersze... tych kil­ka kryształków dob­rych słów składam na grób i dziękuję Ci z całego ser­ca za to, kim jestem... Mamie  -Seneka 18
Im już Nic Cytaty: Jes­tem jak płynąca rzeka Uciekam z prądem przed siebie. Uciekam..Prze­cież nikt już nie cze­ka. Prze­cież nie ma już Ciebie. Daw­no nie widziałam Twe­go odbicia. Na brzeg nie przychodzisz już wcale. Przy­pad­ko­wo poz­byłaś mnie życia. Po­kazałaś, że nic nie jest trwałe. -rastanatusia
Im już Nic Cytaty: •
Im już Nic Cytaty: Doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy już nic nie można dodać, ale kiedy nie można nic ująć. -Antoine De Saint - Exupery
doskonałość-osiąga-ę-nie-wtedy-kiedy-już-nic-nie-można-dodać-ale-kiedy-nie-można-nic-ująć
Im już Nic Cytaty: Mu­siałbym wreszcie zro­zumieć... zro­zumieć, że już nig­dy nic nie zo­baczę, nig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nych da­lej świat będzie istniał. -Jean-Paul Sartre
mu­siałbym-wreszcie-zro­zumieć-zro­zumieć że już-nig­dy-nic-nie zo­baczę-nig­dy-nic-nie usłyszę-i że dla-in­nych-da­lej
Im już Nic Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces
Im już Nic Cytaty: Nie miał nic, ale to już było coś, a te­raz mu to odebrano. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo
Im już Nic Cytaty: Kto już w grobie jedną nogą, na tym groźby nic nie mogą. -Aleksander Fredro
kto-już-w-grobie-jedną-nogą-na-tym-groźby-nic-nie-mogą
Im już Nic Cytaty: Zak­reśle­nie gra­nic równa się już ich przekraczaniu. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Im już Nic Cytaty: Gdy przełknę serce nic już nie pozostanie. Mil­cząca wieczność...   -Papużka
gdy-przełknę-serce-nic-już-nie pozostanie-mil­cząca-wieczność- 
Im już Nic Cytaty: Może właśnie na tym po­lega od­wa­ga – kiedy człowiek już o nic nie dba. -Harlan Coben
może-właśnie-na tym-po­lega-od­wa­ga-kiedy-człowiek-już-o nic-nie dba
Im już Nic Cytaty: A ja mam wciąż
a ja mam-wciąż-nic-jak-chcesz-to  bierz-bo ty­-już-wiesz-ile-to kosztuje
Im już Nic Cytaty: Jak już nic nie zos­ta­je, to zaw­sze jest coś jeszcze. -Gałganek
jak-już-nic-nie zos­­-to zaw­sze-jest coś-jeszcze
Im już Nic Cytaty: Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black
zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
Im już Nic Cytaty: Ty­le mam słow co ich nie ma ty­le tematow a wena? juz dlu­go jej nie ma jak jest od niechcenia szu­kam spo­sobu by sie wyrazic juz nag­le nie umiem slow w ob­ra­zy wsadzic lecz nie chce krzyczec tez z tłumem tych sa­mych słow je­dynych, co umiem. Brak sen­su i treści Zos­ta­je na stałe Zab­ra­no mi siłe zab­ra­no mi wiare Nie mo­ge nic pisać, już nie ma poezji jak mam się wyciszać? w tym świecie herezji?  -Awaits
Im już Nic Cytaty: Us­pokój się, us­pokój się te­raz, kiedy już wiesz, o co w życiu chodzi, kiedy już wiesz, że o nic. -Marta Fox
us­pokój-ę-us­pokój ę-te­raz-kiedy-już-wiesz-o co w życiu-chodzi-kiedy-już-wiesz-że o nic
Im już Nic Cytaty: We­roni­ka Kawlewska to ta­kie bez­czel­ne - zazdrość. Osadza się w To­bie, gdy jes­teś szczęśliwa. a kiedy jest z inną, wybucha. Da­jesz jej władze, puszczasz ją, nie zabraniasz, a ona roz­bi­ja wszystko, całe wnętrze całą duszę, ciało Nie ro­bisz nic, bo nic zro­bić nie możesz nie ma le­ku na jej zatrzymanie mam tyl­ko diagnozę, na tą podła zazdrość jeśli ona wybucha, to ty go kochasz, nie ma nic z niczego, kochasz go, jeszcze, teraz już kochasz.. -Lelusiowa
Im już Nic Cytaty: Ładne czasy nastąpiły! Najpiękniejszym prezentem jest już, kiedy człowiekowi nic nie zabiorą. -Żarko Petan
Ładne-czasy-nastąpiły-najpiękniejszym-prezentem-jest-już-kiedy-człowiekowi-nic-nie-zabiorą
Im już Nic Cytaty: Człowiek od­biera so­bie życie tyl­ko wte­dy, kiedy już nie może nic stworzyć  -Aleksander Świętochowski
człowiek-od­biera-so­bie-życie-tyl­ko-wte­dy-kiedy-już-nie może-nic-stworzyć 
Im już Nic Cytaty: żakaz w sobie nie ma nic nowego, wszak już w raju było jedno drzewo zakazane. -Alojzy Żółkowski
żakaz-w-sobie-nie-nic-nowego-wszak-już-w-raju-było-jedno-drzewo-zakazane
Im już Nic Cytaty: Ci wi­no przynoszę, więc wy­pij je, proszę ... że nic Cię nie cieszy wrażenie odnoszę. Tak Je­zus gdy widział złą minę za miną to wodę przemienił w ra­dości to wino. Już szklankę wypiłeś i uśmiech na twarzy i sens wszys­tko nagle ma większy od razu. Za wódkę nie chwytaj ni wstrętne to pi­wo ... jak już chcesz się napić to kup so­bie wino. -Angelique Cruelty
Im już Nic Cytaty: Miłość to wszystko, a do wszystkiego nie można już nic dodać ani niczego więcej odeń oczekiwać. -Aldona Różanek
miłość-to-wszystko-a-do-wszystkiego-nie-można-już-nic-dodać-ani-niczego-więcej-odeń-oczekiwać
Im już Nic Cytaty: Kiedy już nie będzie nic, ze szczątków połamanego nocnika i rdzenia bzowego wyobraźnia odbuduje światy. -Gustaw Flaubert
kiedy-już-nie-będzie-nic-ze-szczątków-połamanego-nocnika-i-rdzenia-bzowego-wyobraźnia-odbuduje-światy
Im już Nic Cytaty: Popłyniesz da­lej z każdym dniem gdzieś, gdzie nic nie będzie już dzi­wić cię. -Edyta Bartosiewicz
popłyniesz-da­lej-z każdym-dniem-gdzieś-gdzie-nic-nie będzie-już-dzi­wić-ę