Imię Cytaty

Imię Cytaty: I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ... -Marza1


Imię Cytaty: Miłość niejed­no ma imię. -Pierre La Mure


Imię Cytaty: Miłość niejedno ma imię. -Pierre la Mure


Imię Cytaty: gdzieś na po­lu nieznanym nieistotny bezimienny niemy grób leżysz wśród drzew a pta­ki śpiewają ci hymn oj­czyz­ny niewidzianej na­wie­dzającej cię w snach ur­wa­ny w pół po­cis­ku wybuchem by wrócić ciszy chwilą nim ktoś krzykną rozkaz byś szedł na śmierć przez ziemię nieznaną słów niezrozumiałych pus­tych oczu tych co szli przed tobą minęły lata za­palam znicz by oświet­lić ci drogę tam gdzie ktoś wypowie daw­no nie słysza­ne imię wy­dar­te ci w imię pus­tych ideałów  -Adamo70


Imię Cytaty: Słabości - imię twoje Kobieta. -Helen Fielding


Imię Cytaty: Słabości, twe imię kobieta. -William Shakespeare


Imię Cytaty: - Sy­nu dlacze­go za­biłeś matkę ? - W imię Ojca... -bystry.76


 sy­nu-dlacze­go-za­biłeś-matkę-w imię-ojca
Imię Cytaty: Ho­nor twój, imię i chwała po­zos­taną na zawsze. -Wergiliusz


ho­nor-twój-imię-i chwała-po­zos­taną-na zawsze
Imię Cytaty: Głupcy wszędzie piszą swoje imię i tytuły. -Anonim


głupcy-wszędzie-piszą-swoje-imię-i-tytuły
Imię Cytaty: Należy w imię wielkiej miłości praktykować drobną życzliwość. -Henryk Elzenberg


należy-w-imię-wielkiej-miłoś-praktykować-drobną-życzliwość
Imię Cytaty: Okręt mieć musi, jak człowiek, swoje imię. -Maria Konopnicka


okręt-mieć-musi-jak-człowiek-swoje-imię
Imię Cytaty: O słowa, jakie zbrodnie popełnia się w imię wasze. -Anonim


o-słowa-jakie-zbrodnie-popełnia-ę-w-imię-wasze
Imię Cytaty: Będę dostatecznie bogaty, jeśli zachowam dobre imię. -Plaut


będę-dostatecznie-bogaty-śli-zachowam-dobre-imię
Imię Cytaty: Amo­ral­ność to jeszcze jed­no imię zbytku. -Ryūnosuke Akutagawa


amo­ral­ność-to jeszcze-jed­no-imię-zbytku
Imię Cytaty: Bądź gotów znosić chwilowe niewygody w imię trwałej poprawy. -H. Jackson Brown


bądź-gotów-znosić-chwilowe-niewygody-w-imię-trwałej-poprawy
Imię Cytaty: Pow­tarzając wciąż Two­je imię po­między krop­la­mi deszczu miłości. -bluecaffe


pow­tarzając-wciąż-two­-imię-po­między-krop­­mi-deszczu-miłoś
Imię Cytaty: Imię sprawiedliwości gorzejące łzy Zem­sta to nie to samo  -bez.odwagi


imię-sprawiedliwoś-gorzeją-łzy-zem­sta-to nie to samo 
Imię Cytaty: Wojna domowa: Hurra! W imię narodu wybijemy samych siebie. -Karel Ceper


wojna-domowa-hurra-w-imię-narodu-wybijemy-samych-siebie