In­formac­je Mądrzy Cytaty

In­formac­je Mądrzy Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


In­formac­je Mądrzy Cytaty: Mądrzy ludzie nie czytają książek, mądrzy ludzie je piszą. -Lech Janerka


mądrzy-ludzie-nie-czytają-książek-mądrzy-ludzie-piszą
In­formac­je Mądrzy Cytaty: W obec­nych cza­sach za­lewa­ni jes­tesmy in­formac­ja. Ale jak prze­cedzic i prze­fil­tro­wac co jest wiary­god­ne, zgod­ne z fak­ta­mi, auto­ryzo­wane? Umiejet­nosc se­lek­cjo­nowa­nia in­formac­ji oka­zuje sie waz­nies­jsza od moz­li­wos­ci dos­te­pu do da­nych. Po­dys­ku­tuj­my o pro­cesie tej se­lek­cji: co ro­bic, cze­go uni­kac, po­rady, no­we po­mys­ly, dziele­nie sie po­zytyw­nym i ne­gatyw­nym doswiadczeniem. -Teresinka


In­formac­je Mądrzy Cytaty: Wpa­jane do­bit­nie, Be­zuzy­teczne in­formac­je. Zmęcze­ni uczniowie. -cytlopka


wpa­jane-do­bit­nie-be­zuzy­teczne-in­formac­-zmęcze­-uczniowie
In­formac­je Mądrzy Cytaty: Mądrzy zastanawiają się, głupcy decydują. -Anakarsis


mądrzy-zastanawiają-ę-głupcy-decydują
In­formac­je Mądrzy Cytaty: Są trzy rodzaje reżyserów: mądrzy, pomysłowi i większość. -Jean Cocteau


są-trzy-rodzaje-reżyserów-mądrzy-pomysłowi-i-większość
In­formac­je Mądrzy Cytaty: Ludzie mądrzy tworzą przysłowia, ale to głupcy je powtarzają. -Samuel Palmer


ludzie-mądrzy-tworzą-przysłowia-ale-to-głupcy-powtarzają
In­formac­je Mądrzy Cytaty: Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczni. -Johann Wolfgang Goethe


głupi-i-mądrzy-ludzie-są-nieszkodliwi-tylko-półgłówki-są-niebezpieczni
In­formac­je Mądrzy Cytaty: Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczne. -Johann Wolfgang Goethe


głupi-i-mądrzy-ludzie-są-nieszkodliwi-tylko-półgłówki-są-niebezpieczne
In­formac­je Mądrzy Cytaty: Głupi i mądrzy ludzie są nie­szkod­li­wi, tyl­ko półgłówki są niebezpieczne. -Johann Wolfgang Goethe


głupi-i mądrzy-ludzie-są nie­szkod­li­wi-tyl­ko-półgłówki-są niebezpieczne
In­formac­je Mądrzy Cytaty: Mądrzy ciągle się uczą, głup­cy wszys­tko umieją. -Apolinary Despinoix


In­formac­je Mądrzy Cytaty: Kar­tka na drzwiach Proszę za­mykać drzwi. In­formac­ja dla tych, którzy nie wiedzą co to drzwi : - To sa­mo co sno­pek, tyl­ko ma klamkę. -onejka


kar­tka-na drzwiach-proszę-za­mykać-drzwi-in­formac­ja-dla-tych-którzy-nie wiedzą-co to drzwi-to ­mo-co sno­pek-tyl­ko- klamkę
In­formac­je Mądrzy Cytaty: Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości. -Helmut Schmidt


cały-kłopot-polega-na-tym-że-głupcy-są-pewni-siebie-a-mądrzy-peł-wątpliwoś
In­formac­je Mądrzy Cytaty: A więc miałeś racje Ty Za­kuty w włas­ne kaj­da­ny starzec Ty Które­go mądrzy naz­wa­li


a więc-miałeś-racje-ty-za­kuty-w włas­ne-kaj­da­ny-starzec-ty-które­go-mądrzy-naz­wa­li-czasem
In­formac­je Mądrzy Cytaty: Gdyby wszystkim głupcom zawiesić dzonki na szyjach, ludzie mądrzy musieliby nosić watę w uszach. -Anonim


gdyby-wszystkim-głupcom-zawiesić-dzonki-na-szyjach-ludzie-mądrzy-musieliby-nosić-watę-w-uszach
In­formac­je Mądrzy Cytaty: Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością. -Michel de Montaigne


choćbyśmy-nawet-mogli-stać-ę-uczonymi-uczonośą-drugich-mądrzy-możemy-być-jedynie-własną-mądrośą
In­formac­je Mądrzy Cytaty: Do najszkodliwszych skąpców w społeczeństwie należą ludzie mądrzy mający nałóg milczenia. Do najnieznośniejszych rozrzutników - głupcy nieustannie mówiący. -Stefan Witwicki


do-najszkodliwszych-skąpców-w-społeczeństwie-należą-ludzie-mądrzy-mający-nałóg-milczenia-do-najnieznośniejszych-rozrzutników-głupcy
In­formac­je Mądrzy Cytaty: Wielkim problemem tego świata jest, że głupcy i fanatycy są tak pewni swych racji, a ludzie mądrzy - pełni wątpliwości -Bertrand Russel


wielkim-problemem-tego-świata-jest-że-głupcy-i-fanatycy-są-tak-pewni-swych-racji-a-ludzie-mądrzy-peł-wątpliwoś