Inna  Cytaty

Inna  Cytaty: ...inną rzeczą jest powinne przywiązanie do religii, a inną zapał w jej szerzeniu, ... można ją kochać i wyznawać, a niekoniecznie nienawidzić i tępić tych, którzy jej nie wyznają. -Montesquieu


inną-rzeczą-jest-powinne-przywiązanie-do-religii-a-inną-zapał-w-jej-szerzeniu-można-ją-kochać-i-wyznawać-a-niekoniecznie-nienawidzić
Inna  Cytaty: Praw­da jest niez­mien­na. Praw­dy nie da się zniszczyć taką czy inną de­cyzją, taką czy inną ustawą. -ks. Jerzy Popiełuszko


praw­da-jest niez­mien­na-praw­dy nie da ę-zniszczyć-taką-czy-inną-de­cyzją-taką-czy-inną-ustawą
Inna  Cytaty: Nie ma już myśli nie ma i nas Inną drogę ob­rałaś in­ny czas Początek rozstania mo­wie byś poszła Wiec pójdę inną drogą Odejdę już w in­ny czas i miej­sce A za mną tyl­ko wspom­nienia i czas  -samothnick


Inna  Cytaty: Tolerancja jest tylko inną nazwą obojętności. -William Somerset Maugham


Inna  Cytaty:


Inna  Cytaty: Uwa­ga, człowiek! Dziękuję, pójdę inną drogą. -Wiesław Brudziński


Inna  Cytaty: Mu­sisz być inną, choć będziesz tą samą. -Adam Asnyk


mu­sisz-być-inną-choć-będziesz-tą samą
Inna  Cytaty: Zranioną miłość leczyć inną - zawodny to lek. -Felix Lope De Vega Carpio


Inna  Cytaty: To­leran­cja jest tyl­ko inną nazwą obojętności. -William Somerset Maugham


Inna  Cytaty: Gdy­by jaj­ko miało inną formę, życie ku­ry byłoby potworne. -Julian Tuwim


gdy­by-jaj­ko-miało-inną-formę-życie-ku­ry-byłoby-potworne
Inna  Cytaty: Choć tyl­ko raz, na chwilę stać się inną osobą.. -AnDree


choć-tyl­ko-raz-na chwilę-stać ę-inną-osobą
Inna  Cytaty: Pochwa­lić jedną rzecz to nie znaczy potępić inną. -Joanne Greenberg


pochwa­lić-jedną-rzecz-to nie znaczy-potępić-inną
Inna  Cytaty: Bólu miłości nie można zwalczać filozofią, tylko inną kobietą. -Erich Maria Remarque


bólu-miłoś-nie-można-zwalczać-filozofią-tylko-inną-kobietą
Inna  Cytaty: Miłość to złudzenie, że jedna kobieta jest inna niż wszystkie pozostałe. -Henry Louis Mencken


miłość-to-złudzenie-że-jedna-kobieta-jest-inna-ż-wszystkie-pozostałe
Inna  Cytaty: W realnym świecie tak jak w snach, wszystko coraz to inną ma twarz. -Dean R. Koontz


w-realnym-świecie-tak-jak-w-snach-wszystko-coraz-to-inną-twarz
Inna  Cytaty: Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne. -Julian Tuwim


gdyby-jajko-miało-inną-formę-życie-kury-byłoby-potworne
Inna  Cytaty: Antytezą miłości nie zawsze jest nienawiść, bywa nią inna miłość. -Tadeusz Kotarbiński


antytezą-miłoś-nie-zawsze-jest-nienawiść-bywa-ą-inna-miłość
Inna  Cytaty: Idealnego męża poznaje się zwykle po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. -Faye Dunway


idealnego-męża-poznaje-ę-zwykle-po-tym-że-jest-on-żonaty-z-inną-kobietą