Innego Na świecie Cytaty

Innego Na świecie Cytaty: Nie ma na świecie pasji równej tej, która zmusza ludzi do udawania kogoś innego. -Herbert George Wells


nie-na-świecie-pasji-równej-tej-która-zmusza-ludzi-do-udawania-kogoś-innego
Innego Na świecie Cytaty: Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie. -Abraham Lincoln


pamiętaj-iż-twoja-własna-determinacja-by-osiągnąć-sukces-liczy-ę-bardziej-ż-cokolwiek-innego-na-świecie
Innego Na świecie Cytaty: Co innego gadać bzdury, a co innego brać je za dobrą monetę. -Winston Groom


co-innego-gadać-bzdury-a-co-innego-brać-za-dobrą-monetę
Innego Na świecie Cytaty: Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się od pochlebstw. -Mikołaj Kopernik


co-innego-jest-złośliwie-krytykować-i-zaczepiać-a-co-innego-poprawiać-i-błędy-prostować-podobnie-jak-pochwały-różą-ę-od-pochlebstw
Innego Na świecie Cytaty: Co innego dotrzymać słowa, co innego obiecać. -Anonim


co-innego-dotrzymać-słowa-co-innego-obiecać
Innego Na świecie Cytaty: Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć. -Cyceron


co-innego-jest-ukryć-co-innego-przemilczeć
Innego Na świecie Cytaty: Co innego prostota, a co innego prostactwo. -Anonim


co-innego-prostota-a-co-innego-prostactwo
Innego Na świecie Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson


Innego Na świecie Cytaty: Wiedzę o świecie można zdobyć tylko w świecie, nie w domu. -Lord Chesterfield


wiedzę-o-świecie-można-zdobyć-tylko-w-świecie-nie-w-domu
Innego Na świecie Cytaty: Dawniej pacyfista wyglądał na wariata w realnym świecie, dziś jest realistą w zwariowanym świecie. -Lord Soper


dawniej-pacyfista-wyglądał-na-wariata-w-realnym-świecie-dziś-jest-realistą-w-zwariowanym-świecie
Innego Na świecie Cytaty: Żyjemy w świecie konieczności, a nie w świecie celowości. -Simone Weil


Żyjemy-w-świecie-koniecznoś-a-nie-w-świecie-celowoś
Innego Na świecie Cytaty: Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości. -Jan Twardowski


Innego Na świecie Cytaty: Innego końca świata nie będzie. -Czesław Miłosz


Innego Na świecie Cytaty: Nie ma innego mostu do nieba jak krzyż. -Abraham a Santa Clara


Innego Na świecie Cytaty: Dogmat to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia. -Anonim


dogmat-to-nic-innego-jak-wyraźny-zakaz-myślenia
Innego Na świecie Cytaty: Prawdziwa i najwyższa sprawiedliwość to nic innego jak miłość. -Karel Capek


prawdziwa-i-najwyższa-sprawiedliwość-to-nic-innego-jak-miłość
Innego Na świecie Cytaty: Oprócz win własnych innego prawdziwego nieszczęścia nie ma. -Adam Mickiewicz


oprócz-win-własnych-innego-prawdziwego-nieszczęścia-nie
Innego Na świecie Cytaty: Koronę mamy nie od kogo innego tylko od Boga. -Ludwik XV


koronę-mamy-nie-od-kogo-innego-tylko-od-boga