Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty

Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym. -Clemens Von Brentano


jedynie-miłość-rozumie-tajemnicę-innych-obdarować-i-samemu-przy-tym-stać-ę-bogatym
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Praktyczny egzorcysta: wygania diabła z innych,, by móc samemu korzystać z jego usług. -Zbigniew Waydyk


praktyczny-egzorcysta-wygania-diabła-z-innych-by-móc-samemu-korzystać-z-jego-usług
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych. -Jeremy Bentham


cnota-nie-jest-niczym-innym-ż-sztuką-jak-być-samemu-szczęśliwym-przez-szczęście-innych
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: – Nie można pojąć krzywdy, jeśli jej się samemu nie doznało. – Można – jeżeli się samemu krzywdziło. -Zofia Nałkowska


nie-można-pojąć-krzywdy-śli-jej-ę-samemu-nie-doznało-można-żeli-ę-samemu-krzywdziło
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Nie można ubiegać się o jakiekolwiek prawa ludzkie, dopóki nie jest się samemu w stanie przemówić do wrogów i dopomóc im; dopóki nie jest się pożytecznym dla innych ludzi. -Yehudi Menuhin


nie-można-ubiegać-ę-o-jakiekolwiek-prawa-ludzkie-dopóki-nie-jest-ę-samemu-w-stanie-przemówić-do-wrogów-i-dopomóc-im-dopóki-nie-jest-ę
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Przy Twym dotyku Spa­lam się Bez udziału ognia Przy Twym dotyku Płonę Niszcząc za­wiść innych Twój do­tyk sprawia Że dziś to ja A jut­ro Ktoś lepszy  -bezoddechu


przy-twym-dotyku-spa­lam-ę-bez-udziału-ognia-przy-twym-dotyku-płonę-niszcząc-za­wiść-innych-twój-do­tyk-sprawia-Że-dziś-to ja-a-jut­ro
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Amerykańska polityka opiera się na dwóch zasadach: każdy prezydent USA powinien mieć swoją wojnę. I druga: mogą przy tym zostawić innych bez pomocy. A przy tym podkreślają z upodobaniem, że są prawdziwymi chrześcijanami. -Michaił Gorbaczow


Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Przy­padek to miano, którym ok­reśla­my zasługi innych. -Jacques Deval


przy­padek-to miano-którym ok­reś­my-zasługi-innych
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Łzy kobiety - kontynuacja rozmowy przy użyciu innych środków. -Marcello Mastroianni


Łzy-kobiety-kontynuacja-rozmowy-przy-użyciu-innych-środków
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Nienawiść: uczucie powstające przy okazji zetknięcia się z objawami wyższości innych. -Ambrose Bierce


nienawiść-uczucie-powstają-przy-okazji-zetknięcia-ę-z-objawami-wyższoś-innych
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-jest-odpowiedzialny-nie-tylko-za-uczucia-które-dla-innych-ale-i-za-te-które-w-innych-budzi
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Zazdrosny sobie samemu szkodzi. -Demokryt


zazdrosny-sobie-samemu-szkodzi
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Filozofia pozwala rozmawiać samemu z sobą. -Antystenes z Aten


filozofia-pozwala-rozmawiać-samemu-z-sobą
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Co radzisz drugiemu, życz sobie samemu. -Anonim


co-radzisz-drugiemu-życz-sobie-samemu
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Wygodniej wierzyć innym niż samemu sobie. -Aleksander Sołżenicyn


Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Przyjaciel - to prezent, jaki robisz sobie samemu. -Robert Louis Stevenson


Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Praw­dzi­wy przy­jaciel po­da Ci rękę tyl­ko wte­dy, gdy wie, że sam się nie podniesiesz… …byś nig­dy nie stra­cił wiary ani w siebie, ani w innych…  -Papillondenuit


praw­dzi­wy-przy­jaciel-po­da-ci rękę-tyl­ko-wte­dy-gdy-wie-że sam ę-nie podniesiesz-byś-nig­dy-nie stra­ł-wiary-ani-w siebie-ani
Innych Obdarować I Samemu Przy Cytaty: Nie szkodź sobie samemu, chcąc błyszczeć wśród ludzi. -Bazyli Wielki Św


nie-szkodź-sobie-samemu-chcąc-błyszczeć-wśród-ludzi