Innym Jak Nie Cytaty

Innym Jak Nie Cytaty: Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej. -Baruch Spinoza


otóż-miłość-nie-jest-niczym-innym-jak-radośą-połączoną-z-ideą-przyczyny-zewnętrznej-a-nienawiść-niczym-innym-jak-smutkiem-połączonym-z
Innym Jak Nie Cytaty: Innym jest blask słońca, innym blask księżyca, jeszcze innym blask gwiazd, lecz wszystko to razem składa się na piękno nieba. -Johann Heinrich Pestalozzi


innym-jest-blask-słońca-innym-blask-księżyca-jeszcze-innym-blask-gwiazd-lecz-wszystko-to-razem-składa-ę-na-piękno-nieba
Innym Jak Nie Cytaty: Z miłością jest jak z Bogiem, i jak ze wszystkim innym - rozumiemy ją tak, jak nas na to stać. -J. Usarek


z-miłośą-jest-jak-z-bogiem-i-jak-ze-wszystkim-innym-rozumiemy-ją-tak-jak-nas-na-to-stać
Innym Jak Nie Cytaty: Rzut oka na świat wykazuje, że okropności nie są niczym innym jak realizmem. -Alfred Hitchcock


rzut-oka-na-świat-wykazuje-że-okropnoś-nie-są-niczym-innym-jak-realizmem
Innym Jak Nie Cytaty: Zwycięstwo samo nie jest niczym innym, jak złamaniem woli przeciwnej. -Józef Piłsudski


zwycięstwo-samo-nie-jest-niczym-innym-jak-złamaniem-woli-przeciwnej
Innym Jak Nie Cytaty: Historia świata nie jest niczym innym jak biografią wielkich ludzi. -Thomas Carlyle


historia-świata-nie-jest-niczym-innym-jak-biografią-wielkich-ludzi
Innym Jak Nie Cytaty: Odwaga jest niczym innym jak strachem, którego się nie okazuje. -Sergio Leone


odwaga-jest-niczym-innym-jak-strachem-którego-ę-nie-okazuje
Innym Jak Nie Cytaty: Starość nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem wieku dziecięcego. -Antyfanes


starość-nie-jest-niczym-innym-jak-tylko-powtórzeniem-wieku-dziecięcego
Innym Jak Nie Cytaty: Sprawiedliwość nie jest niczym innym jak miłością bliźniego ludzi mądrych. -Gottfried Wilhelm Leibniz


sprawiedliwość-nie-jest-niczym-innym-jak-miłośą-bliźniego-ludzi-mądrych
Innym Jak Nie Cytaty: Cale życie filozofa nie jest niczym innym jak medytacją nad śmiercią. -Cyceron


cale-życie-filozofa-nie-jest-niczym-innym-jak-medytacją-nad-śmiercią
Innym Jak Nie Cytaty: Wojna nie jest niczym innym, jak sporem między rządami o władzę nad poddanymi. -Lew Tołstoj


wojna-nie-jest-niczym-innym-jak-sporem-między-rządami-o-władzę-nad-poddanymi
Innym Jak Nie Cytaty: Czas leci niekiedy jak ptak, innym razem pełza jak gad; człowiekowi jednak najlepiej wtedy, kiedy nawet nie spostrzega czy mu prędko, czy wolno czas upływa. -Iwan Turgieniew


czas-leci-niekiedy-jak-ptak-innym-razem-pełza-jak-gad-człowiekowi-jednak-najlepiej-wtedy-kiedy-nawet-nie-spostrzega-czy-mu-prędko-czy-wolno-czas
Innym Jak Nie Cytaty: Moralność jest niczym innym jak regulacją egoizmu. -Jeremy Bentham


moralność-jest-niczym-innym-jak-regulacją-egoizmu
Innym Jak Nie Cytaty: Miłość jest niczym innym jak żądzą nieśmiertelności. -Michael De Montagne


miłość-jest-niczym-innym-jak-żądzą-nieśmiertelnoś
Innym Jak Nie Cytaty: Miłość jest niczym innym, jak żądzą nieśmiertelności. -Michel de Montaigne


miłość-jest-niczym-innym-jak-żądzą-nieśmiertelnoś
Innym Jak Nie Cytaty: Moralność jest niczym innym, jak regulacją egoizmu. -Jeremy Bentham


moralność-jest-niczym-innym-jak-regulacją-egoizmu
Innym Jak Nie Cytaty: Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju. -Iwan Turgieniew


Innym Jak Nie Cytaty: Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych. -Jeremy Bentham


cnota-nie-jest-niczym-innym-ż-sztuką-jak-być-samemu-szczęśliwym-przez-szczęście-innych