Innymi Cytaty

Innymi Cytaty: Nikt nie otrzymał od natury prawa komenderowania innymi. -Denis Diderot


nikt-nie-otrzymał-od-natury-prawa-komenderowania-innymi
Innymi Cytaty: Płytkość rozumu wynagradza mężczyźnie kobieta innymi głębokościami. -Józef Maciejewski


płytkość-rozumu-wynagradza-mężczyźnie-kobieta-innymi-głębokościami
Innymi Cytaty: Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował. -Phil Bosmans


dziel-z-innymi-swój-chleb-a-lepiej-będzie-smakował
Innymi Cytaty: Uniwersytet rozwija wszystkie zdolności, między innymi głupotę. -Anonim


uniwersytet-rozwija-wszystkie-zdolnoś-między-innymi-głupotę
Innymi Cytaty: Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą. -Solon


ten-może-rządzić-innymi-kto-potrafi-kierować-sobą
Innymi Cytaty: O tym, kim jesteśmy, decyduje jakość naszych związków z innymi. -Wacław Hryniewicz


o-tym-kim-jesteśmy-decyduje-jakość-naszych-związków-z-innymi
Innymi Cytaty: Swoje niepokoje zachowaj dla siebie, ale natchnienie dziel z innymi. -Robert Louis Stevenson


swoje-niepokoje-zachowaj-dla-siebie-ale-natchnienie-dziel-z-innymi
Innymi Cytaty: Co bo­kiem nie przej­dzie, to w nas uderza. dot­knięci innymi. -LiaMort


co bo­kiem-nie przej­dzie-to w nas-uderza-dot­knię-innymi
Innymi Cytaty: Pewien typ wyrzutów sumienia chroni nas przed innymi wyrzutami. -Simone de Beauvoir


pewien-typ-wyrzutów-sumienia-chroni-nas-przed-innymi-wyrzutami
Innymi Cytaty: W normalnej przebudowie społecznej nie powinno się jednych krzywd zastępować innymi. -Maria Dąbrowska


w-normalnej-przebudowie-społecznej-nie-powinno-ę-jednych-krzywd-zastępować-innymi
Innymi Cytaty: Zawsze doceniaj tych, którzy ci pomogli i okazuj im wdzięczność, a otrzymaną wiedzą dziel się z innymi. -John Fuhrman


zawsze-doceniaj-tych-którzy-pomogli-i-okazuj-im-wdzięczność-a-otrzymaną-wiedzą-dziel-ę-z-innymi
Innymi Cytaty: Wy­korzys­taj swój czas na ro­bienie rzeczy wyjątko­wych... i dziel się tym z innymi. -paulo86


wy­korzys­taj-swój-czas-na ro­bienie-rzeczy-wyjątko­wych-i dziel ę-tym-z innymi
Innymi Cytaty: Nic nie daje takiej przewagi nad innymi, jak opanowanie i zimna krew w każdej sytuacji. -Thomas Jefferson


nic-nie-daje-takiej-przewagi-nad-innymi-jak-opanowanie-i-zimna-krew-w-każdej-sytuacji
Innymi Cytaty: Dobrze jest być ofiarą! Zyskuje się nad innymi wyższość moralną. Warto z niej skorzystać. -Dana Dumitriu


dobrze-jest-być-ofiarą-zyskuje-ę-nad-innymi-wyższość-moralną-warto-z-niej-skorzystać
Innymi Cytaty: Zmienianie się po­lega na oba­laniu włas­nych prze­konań, i zastępo­waniu ich innymi. -NightHuntress


zmienianie ę-po­lega-na oba­laniu-włas­nych-prze­konań-i zastępo­waniu-ich-innymi
Innymi Cytaty: Zakochujemy się w kobiecie przez to, co w niej jest jedynego. To, co ma ona wspólnego z innymi, leczy nas z tej miłości. -Jaques Deval


zakochujemy-ę-w-kobiecie-przez-to-co-w-niej-jest-jedynego-to-co-ona-wspólnego-z-innymi-leczy-nas-z-tej-miłoś
Innymi Cytaty: Śniący na jawie starannie ukrywa swoje fantazje przed innymi, ponieważ wyczuwa powody, by się ich wstydzić. -Zygmunt Freud


Śący-na-jawie-starannie-ukrywa-swoje-fantazje-przed-innymi-ponieważ-wyczuwa-powody-by-ę-ich-wstydzić
Innymi Cytaty: Męki miłosne są jak fałszywe banknoty: jeśli ich nie można zastąpić innymi, puszcza się je na powrót w kurs. -Pitigrilli


męki-miłosne-są-jak-fałszywe-banknoty-śli-ich-nie-można-zastąpić-innymi-puszcza-ę-na-powrót-w-kurs