Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty

Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Wielką trudność dla intelektualisty stanowi oddzielenie rzeczy ważnych od nieważnych. -John Grier


wielką-trudność-dla-intelektualisty-stanowi-oddzielenie-rzeczy-ważnych-od-nieważnych
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Podstawą większości życiowych sukcesów stanowi specjalizacja w nielicznych ograniczonych dziedzinach. Ludzi sukcesu cechuje m.in. to, że wybierają wyłącznie takie posady i przyjmują tylko te zlecenia, które umożliwiają im wykazanie się pełnią posiadanych umiejętności. Odmawiają robienia rzeczy, jakich nie lubią albo na których szczególnie się nie znają. -Brian Tracy


Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Trzech stanowi kolegium. -Lucius Neratius Priscus


Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy


at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: To, co wciąż robimy, stanowi o nas. -Arystoteles


to-co-wciąż-robimy-stanowi-o-nas
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: W polityce głupota nie stanowi przeszkody. -Napoleon Bonaparte


w-polityce-głupota-nie-stanowi-przeszkody
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Garb stanowi idealną podstawę idei. -Gunter Grass


garb-stanowi-idealną-podstawę-idei
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju. -Paul Claudel


kobieta-stanowi-niebezpieczeństwo-dla-każdego-raju
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Lwia grzywa stanowi kapitalny kamuflaż za jączej osobowości. -Zbigniew Waydyk


lwia-grzywa-stanowi-kapitalny-kamuflaż-za-jączej-osobowoś
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Państwo stanowi pierwszą ideologiczną władzę nad człowiekiem. -Fryderyk Engels


państwo-stanowi-pierwszą-ideologiczną-władzę-nad-człowiekiem
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Solidarność zainteresowań jeszcze nie stanowi solidarności postępowania. -Antoni Makarenko


solidarność-zainteresowań-jeszcze-nie-stanowi-solidarnoś-postępowania
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Największe zagrożenie na polu walki stanowi oficer z mapą. -Anonim


największe-zagrożenie-na-polu-walki-stanowi-oficer-z-mapą
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek. -Basil Hume


pokora-jest-fundamentem-życia-duchowego-bo-stanowi-jego-początek
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Nasz mały świat stanowi podręcznik opisujący cały wszechświat. -Ellen G. White


nasz-ły-świat-stanowi-podręcznik-opisujący-cały-wszechświat
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Największy bodaj urok włóczęgowskiego życia stanowi zupełny brak monotonii. -Jack London


największy-bodaj-urok-włóczęgowskiego-życia-stanowi-zupełny-brak-monotonii
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: Kto ma minę właściwą swemu stanowi, ten już ma bardzo wiele. -Stefan Witwicki


kto-minę-właściwą-swemu-stanowi-ten-już-bardzo-wiele
Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Rzeczy Cytaty: W kraju, gdzie miłość stanowi najważniejszą sprawę, zazdrość jest największą namiętnością. -Montesquieu


w-kraju-gdzie-miłość-stanowi-najważniejszą-sprawę-zazdrość-jest-największą-namiętnośą