Intencja Cytaty

Intencja Cytaty: Urazy mierzy się nie intencją kaleczącego, lecz wrażliwością kaleczonego. -Anonim


urazy-mierzy-ę-nie-intencją-kaleczącego-lecz-wrażliwośą-kaleczonego
Intencja Cytaty: Żyje­my w stałych przeb­ra­niach, mas­kach, świecie sym­bo­li. Zaw­sze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świado­ma intencja. -Zygmunt Freud


Żyje­my-w stałych-przeb­ra­niach-mas­kach-świecie-sym­bo­li-zaw­sze słowo-i czyn-znaczą-coś-więcej-ż-nasza-świado­-intencja