Interesem Cytaty

Interesem Cytaty: Kieruj swoim interesem, bo inaczej on tobą pokieruje. -Benjamin Franklin


kieruj-swoim-interesem-bo-inaczej-on-tobą-pokieruje
Interesem Cytaty: Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem -Henry Ford


interes-który-nic-poza-pieniędzmi-nie-przynosi-jest-złym-interesem
Interesem Cytaty: Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem. -Henry Ford


interes-który-nic-poza-pieniędzmi-nie-przynosi-jest-złym-interesem
Interesem Cytaty: Gdyby rzeczą sprzeczną z uprawnieniem jakiegoś człowieka do władzy albo z interesem ludzi, którzy posiadają władzę, było to, że trzy kąty trójkąta są równe dwóm kątom kwadratu, to teza ta byłaby, jeśli nie poddawana w wątpliwość, to przecież usunięta przez spalenie wszystkich ksiąg geometrii, o ile człowiek zainteresowany mógłby tego dokonać. -Thomas Hobbes


Interesem Cytaty: Pochleb­stwo nie płynie nig­dy z wiel­kiej duszy, jest to właści­wość dusz małych, które umieją się jeszcze pom­niej­szyć, aby le­piej wejść w sferę oso­by, do­koła której wiszą. Pochleb­stwo zaw­sze jest pod­szy­te interesem. -Honoré de Balzac