Interpretacja Zabija Cytaty

Interpretacja Zabija Cytaty: Interpretacja zabija fakty. -Anonim


interpretacja-zabija-fakty
Interpretacja Zabija Cytaty: Cze­kanie na Ciebie mnie zabija. Brak wiado­mości od Ciebie też mnie zabija. Czy Ty chcesz mnie zabić...?  -opuszczona


cze­kanie-na ciebie-mnie-zabija-brak-wiado­moś-od ciebie-też-mnie-zabija-czy-ty chcesz-mnie-zabić 
Interpretacja Zabija Cytaty: Bezmyślność zabija. Innych. -Stanisław Jerzy Lec


Interpretacja Zabija Cytaty: Logika zabija życie. -Antoine De Saint - Exupery


Interpretacja Zabija Cytaty: Każda godzi­na ra­ni, os­tatnia zabija. -Neil Gaiman


każda-godzi­na-ra­-os­tatnia-zabija
Interpretacja Zabija Cytaty: Satyra zabija, nie obraża. -Stanisław Jerzy Lec


Interpretacja Zabija Cytaty: Lekarz leczy chorobę, a zabija pacjenta. -Franciszek Bacon


Interpretacja Zabija Cytaty: Krótka nieobecność roznieca miłość, długa ją zabija. -Honore de Mirabeau


krótka-nieobecność-roznieca-miłość-długa-ją-zabija
Interpretacja Zabija Cytaty: Biurokracja zabija wszelką działalność, bo niszczy energię. -Jan Fedorowicz


biurokracja-zabija-wszelką-działalność-bo-niszczy-energię
Interpretacja Zabija Cytaty: Zabijamy czas, nie wiedząc, że to on nas powoli zabija. -Anonim


zabijamy-czas-nie-wiedząc-że-to-on-nas-powoli-zabija
Interpretacja Zabija Cytaty: Zaz­drość nie wie, co sen i po cichu zabija. -Jacek Kaczmarski


zaz­drość-nie wie-co sen-i po cichu-zabija
Interpretacja Zabija Cytaty: Nic tak nie zabija czasu jak książka. -Mieczysław Michał Szargan


Interpretacja Zabija Cytaty: Czas to jak elik­sir który od­radza i zabija  -daniello


czas-to jak elik­sir-który-od­radza-i zabija 
Interpretacja Zabija Cytaty: Gdy błąd przejściowy zabija długotrwały, jest zbawieniem. -Tadeusz Peiper


gdy-błąd-przejściowy-zabija-długotrwały-jest-zbawieniem
Interpretacja Zabija Cytaty: Obojętność jest jak lód polarny na biegunach: zabija wszystko. -Honore de Balzac


obojętność-jest-jak-lód-polarny-na-biegunach-zabija-wszystko
Interpretacja Zabija Cytaty: Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo. -Józef Ignacy Kraszewski


Interpretacja Zabija Cytaty: Czas to wielki nauczyciel; niestety, zabija wszystkich swoich uczniów. -Hector Berlioz


czas-to-wielki-nauczyciel-niestety-zabija-wszystkich-swoich-uczniów
Interpretacja Zabija Cytaty: Zwalnianie jednostek od etycznej odpowiedzialności za własne czyny zabija ich sumienia. -George Bernard Shaw


zwalnianie-jednostek-od-etycznej-odpowiedzialnoś-za-własne-czyny-zabija-ich-sumienia