Istnieć Jak Cytaty

Istnieć Jak Cytaty: Jak długo istnieje życie, tak długo istnieć będą nadzieje. -Teokryt


jak-długo-istnieje-życie-tak-długo-istnieć-będą-nadzieje
Istnieć Jak Cytaty: Człowiek bez religii, choćby nawet nieuświadomionej nie może istnieć, podobnie jak bez serca. -Lew Tołstoj


człowiek-bez-religii-choćby-nawet-nieuświadomionej-nie-może-istnieć-podobnie-jak-bez-serca
Istnieć Jak Cytaty: jeśli li słowem pi­sanym się stanę to czy pa­mięć będzie istnieć jak po deszczu wil­goć słońcem osuszo­na je­no spęka­na gle­ba i może czy­jaś roz­pacz czekania  -Papużka


śli-li słowem-pi­sanym ę-stanę-to-czy-pa­mięć-będzie-istnieć-jak-po deszczu-wil­goć-słońcem-osuszo­na-­no-spęka­na-gle­ba-i
Istnieć Jak Cytaty: kiedy chodziłam po Westerplatte, ich ból do­tykał moich kości godzi­ny za­dumy sięgające dzi­siej­sze­go dnia jak­by ta chwi­la wciąż trwała jak­by nie chciała przes­tać istnieć ich twarze, imiona wy­ryte na płycie od­dech wiat­ru i szum, ok­rutny szum płaczące­go morza który roz­dzierał serce zain­spi­rował Adamo70  -Emilia Szumiło


Istnieć Jak Cytaty: Muszę pracować, aby istnieć. -Zofia Kucówna


Istnieć Jak Cytaty: Aby istnieć, trzeba uczestniczyć. -Antoine De Saint - Exupery


Istnieć Jak Cytaty: Złama­ny miecz nie przes­ta­je istnieć. -karaczan19


złama­ny-miecz-nie przes­­-istnieć
Istnieć Jak Cytaty: Trzeba żyć a nie tylko istnieć. -Plutarch


trzeba-żyć-a-nie-tylko-istnieć
Istnieć Jak Cytaty: Trzeba żyć, a nie tylko istnieć. -Plutarch


trzeba-żyć-a-nie-tylko-istnieć
Istnieć Jak Cytaty: Wpierw przestał istnieć las - przeżyli go zbieracze. -Włodzimierz Ścisłowski


Istnieć Jak Cytaty: Daremnie miłość próbuje objąć to, co przestaje istnieć. -Georges Bataille


daremnie-miłość-próbuje-objąć-to-co-przestaje-istnieć
Istnieć Jak Cytaty: Śmierć nie istnieje. Jak może istnieć śmierć, skoro wszystko jest częścią Boga? Dusza nigdy nie umiera, a cialo nigdy nie jest naprawdę żywe -


Śmierć-nie-istnieje-jak-może-istnieć-śmierć-skoro-wszystko-jest-częśą-boga-dusza-nigdy-nie-umiera-a-cialo-nigdy-nie-jest-naprawdę-żywe
Istnieć Jak Cytaty: Natura musi istnieć, aby można ją było gwałcić. -Pablo Picasso


natura-musi-istnieć-aby-można-ją-było-gwałć
Istnieć Jak Cytaty: Fakty nie przestają istnieć z powodu ich ignorowania -Aldous Huxley


fakty-nie-przestają-istnieć-z-powodu-ich-ignorowania
Istnieć Jak Cytaty: Wojna - to życie, które nie może istnieć bez śmierci. -Emil Zola


wojna-to-życie-które-nie-może-istnieć-bez-śmierci
Istnieć Jak Cytaty: Istnieć, otóż to: pić samego siebie nie mając pragnienia. -Jean Paul Sartre


istnieć-otóż-to-pić-samego-siebie-nie-mając-pragnienia
Istnieć Jak Cytaty: Wojna – to życie, które nie może istnieć bez śmierci. -Emil Zola


wojna-to-życie-które-nie-może-istnieć-bez-śmierci
Istnieć Jak Cytaty: Aby istnieć, trzeba mieć wokół siebie rzeczywistość, która trwa. -Antoine De Saint - Exupery


aby-istnieć-trzeba-mieć-wokół-siebie-rzeczywistość-która-trwa