Istnieniem Silnych Napięć Cytaty

Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: Podsumujmy więc: ucieczka do kiczu, czyli bezkonfliktowości, wiąże się z istnieniem silnych napięć w życiu dojrzewającej dziewczyny. Często też tak bywa i u kobiet dorosłych; im większe natężenie konfliktów w jakimś okresie życia, tym wyraźniejsza potrzeba ucieczki w kicz. Nie ma w tym nic złego, jeśli jest to odpoczynek przed pracą rozwiązywania rzeczywistych trudności. -Anonim


Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: Miłość (...) jest całym istnieniem kobiety. -Virginia Woolf


Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: Cisza, chwała silnych, schronienie słabych. -Charles de Gaulle


Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym. -Bertold Brecht


tylko-z-pomocą-silnych-można-dopomóc-słabym
Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: Nie ma szans bez ryzyka, życia bez napięć a drogi bez niebezpieczeństw. -Franz Koenig kard


nie-szans-bez-ryzyka-życia-bez-napięć-a-drogi-bez-niebezpieczeństw
Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. -Georges Bidault


słabym-pozostaje-tylko-jedna-broń-błędy-silnych
Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: Niewdzięczność wobec wielkich ludzi jest cechą silnych narodów. -Plutarch


niewdzięczność-wobec-wielkich-ludzi-jest-cechą-silnych-narodów
Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: Mod­litwa to broń słabych, głodujących, bez­silnych, za­gubionych i wątpiących. -Paul Samuel Leon Johnson


mod­litwa-to broń-słabych-głodujących-bez­silnych-za­gubionych-i wątpiących
Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: Ile ra­zy umarłem? Który raz już zmartwychwstałem? Każde me wciele­nie, tłam­si jedną piękną ideę, Wspólną cechę, która za­nika z każdym mym istnieniem. -S4ncrum


ile-ra­zy-umarłem-który-raz-już-zmartwychwstałem-każde-me wciele­nie-tłam­-jedną-piękną-ideę-wspólną-cechę-która-za­nika-z każdym
Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: Ludzie słabi często czerpią z litości innych siłę, pozbawioną wszelkich skrupułów, i uzurpują sobie w ten sposób prawa silnych. -Rosalina Lisboa Coelho


ludzie-słabi-często-czerpią-z-litoś-innych-łę-pozbawioną-wszelkich-skrupułów-i-uzurpują-sobie-w-ten-sposób-prawa-silnych
Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: Mo­ral­ność hołubić będzie słab­szych, a sil­ni ją po­depcą. Mo­ral­ność prześla­dować będzie ni­jakich – ni słabych, ni silnych. -Ryūnosuke Akutagawa


mo­ral­ność-hołubić-będzie-słab­szych-a sil­-ją po­depcą-mo­ral­ność prześ­dować-będzie-­jakich- słabych- silnych
Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: Nawet najmniejsza ilość dobra nie jest zdolna eliminować zła ze świata samym swoim istnieniem. Tak jak aktywne jest zło - musi być aktywne i dobro: musi ono działać przez nasze słowa, czyny i przykład. -Tadeusz Olszański


Istnieniem Silnych Napięć Cytaty: przez tą miłość dusza ma zma­teriali­zowała się bez reszty fun­kcjo­nuję, stąpam po ziemi śmielej niż wte­dy, gdy nie chciałam zejść do ludzi, a musiałam mam ciało, czuję jak mnie dotykasz całujesz, żyję żyję Tobą wcześniej sobą tyl­ko żyłam tyl­ko duszą byłam, tyl­ko duszą fan­tasma­gorie, które przek­ra­dały się przez moją głowę nieprzerwanie uno­siły mnie nad ziemią nad chaosem nad ludźmi nos­talgiczną samotność wy­pełniłeś swym istnieniem mi­liony słów zagłuszają myśli te myśli, które usypiały i te które zabijały  -wenaa01