Istota Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Istota Cytaty: Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston
człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
Istota Cytaty: Zmyślone cudy wywodzą się z naszej pychy, która każe nam wierzyć, że jesteśmy czymś na tyle ważjiym, aby Istota najwyższa burzyła dla nas porządek przyrody; z owej pychy, która sprawia, iż uważamy nasz naród, nasze miasto i naszą armię za bardziej umiłowane przez Bóstwo. Chcemy więc, by Bóg był istotą stronniczą, która nieustannie opowiada się za jednym ze swoich stworzeń przeciwko drugiemu... -Montesquieu
Istota Cytaty: Człowiek istota nieznana. -Carrel Alexis
Istota Cytaty: Wierność jest istotą honoru. -Friedrich Schegel
Istota Cytaty: Wspaniałomyślność jest istotą miłości. -Wilam Horzyca
wspaniałomyślność-jest-istotą-miłoś
Istota Cytaty: Istotą miłości jest teraźniejszość. -Franz Rosenweig
Istota Cytaty: Podła dusza, istota, nędza. -Anonim
podła-dusza-istota-nędza
Istota Cytaty: Człowiek jest istotą między przepaściami. -Georges Bernanos
człowiek-jest-istotą-między-przepaściami
Istota Cytaty: Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha. -Thomas Carlyle
książka-najczystsza-istota-ludzkiego-ducha
Istota Cytaty: Liczba jest istotą wszystkich rzeczy. -Pitagoras
liczba-jest-istotą-wszystkich-rzeczy
Istota Cytaty: Wolność druku jest ulubioną istotą, bo aż ją ściskają. -Alojzy Żółkowski
wolność-druku-jest-ulubioną-istotą-bo-aż-ją-ściskają
Istota Cytaty: Istota życia polega na dobrym użyciu czasu. -Bogdan Jański
istota-życia-polega-na-dobrym-użyciu-czasu
Istota Cytaty: Dziecko poniżej pięciu lat to istota całkowicie szalona. -Duras
dziecko-poniżej-pięciu-lat-to-istota-całkowicie-szalona
Istota Cytaty:
istota-bytu-ludzkiego-zawarta-jest-w-jego-egzystencji
Istota Cytaty: Istota wiedzy polega na tym, by posiadając ją korzystać z niej -Konfucjusz
istota-wiedzy-polega-na-tym-by-posiadając-ją-korzystać-z-niej
Istota Cytaty: Istota zmiennej, niespokojnej i wielokształtnej natury jest człowiek. -Chaledejczycy
istota-zmiennej-niespokojnej-i-wielokształtnej-natury-jest-człowiek
Istota Cytaty: Istota inteligencji polega na umiejętności dostrzegania znaczenia codziennych spraw. -Lloyd Jones
istota-inteligencji-polega-na-umiejętnoś-dostrzegania-znaczenia-codziennych-spraw
Istota Cytaty: Człowiek jest jedyną istota w przyrodzie zdolną do bezinteresownego świństwa. -Andre Gide
człowiek-jest-jedyną-istota-w-przyrodzie-zdolną-do-bezinteresownego-świństwa
Istota Cytaty: Jest na świecie przepiękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami - matka. -Mikołaj Ostrowski
jest-na-świecie-przepiękna-istota-u-której-jesteśmy-wiecznymi-dłużnikami-matka
Istota Cytaty: Żadna ludzka istota nie może przeżyć bez ludzkiej wspólnoty. -Dalajlama
Żadna-ludzka-istota-nie-może-przeżyć-bez-ludzkiej-wspólnoty
Istota Cytaty: Człowiek nie jest aniołem ale winien być istotą kulturalną. -Adolf Rudnicki
człowiek-nie-jest-aniołem-ale-winien-być-istotą-kulturalną
Istota Cytaty: Człowiek jest istotą kruchą: wystarczy odrąbać mu głowę, żeby przestał żyć. -Anonim
człowiek-jest-istotą-kruchą-wystarczy-odrąbać-mu-głowę-żeby-przestał-żyć
Istota Cytaty: Być może istota godności człowieka tkwi w jego zdolności do gardzenia samym sobą. -George Santayana
być-może-istota-godnoś-człowieka-tkwi-w-jego-zdolnoś-do-gardzenia-samym-sobą
Istota Cytaty: Kobieta nie umie oddzielić duszy od ciała. Jest istotą niezłożoną, jak zwierzęta. -Charles Baudelaire
kobieta-nie-umie-oddzielić-duszy-od-ciała-jest-istotą-niezłożoną-jak-zwierzę
Istota Cytaty: Czym jest człowiek? Hałaśliwą istotą, którą dobry Bóg stworzył z rozczarowania małpą. -Mark Twain
czym-jest-człowiek-hałaśliwą-istotą-którą-dobry-bóg-stworzył-z-rozczarowania-łpą
Istota Cytaty: Istota zdolna do najwyższego wyobrażenia sobie szczęścia jest jednocześnie najnieszczęśliwszym na świecie stworzeniem. -Adolf Dygasiński
istota-zdolna-do-najwyższego-wyobrażenia-sobie-szczęścia-jest-jednocześnie-najnieszczęśliwszym-na-świecie-stworzeniem
Istota Cytaty: Każda istota wtedy jest tylko piękna, gdy osiągnie szczyt swego naturalnego rozwoju. -Johann Peter Eckermann
każda-istota-wtedy-jest-tylko-piękna-gdy-osiągnie-szczyt-swego-naturalnego-rozwoju
Istota Cytaty: Aktor jest to istota, która cierpi dla przyjemności drugich i w spełnieniu tego zadania umiera. -Alfred Musset
aktor-jest-to-istota-która-cierpi-dla-przyjemnoś-drugich-i-w-spełnieniu-tego-zadania-umiera
Istota Cytaty: Wieczny postrach rodzin, syrena, potwór, niewyraźna a groźna istota, fantastycznie przebywająca w głębinach miłości. -Gustaw Flaubert
wieczny-postrach-rodzin-syrena-potwór-niewyraźna-a-groźna-istota-fantastycznie-przebywająca-w-głębinach-miłoś
Istota Cytaty: Wieczny postrach rodzin, syrena, potwór, niewyraźna a groźna istota fantastycznie przebywająca w głębinach miłości. -Gustaw Flaubert
wieczny-postrach-rodzin-syrena-potwór-niewyraźna-a-groźna-istota-fantastycznie-przebywająca-w-głębinach-miłoś
Istota Cytaty: Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłów, które są zaprzeczeniem tezy, że nic nie możemy zmienić. -Tom Clancy
człowiek-to-istota-pełna-nadziei-i-pomysłów-które-są-zaprzeczeniem-tezy-że-nic-nie-możemy-zmienić
Istota Cytaty: Czytelnicy przyzwyczajeni są do tego, że pisarz to istota, która żyje za grosz, a mówi za milion, a nie odwrotnie. -Anonim
czytelnicy-przyzwyczajeni-są-do-tego-że-pisarz-to-istota-która-żyje-za-grosz-a-mówi-za-milion-a-nie-odwrotnie
Istota Cytaty: Język jest systemem znaków, którego istota polega wyłącznie na związku znaczenia i obrazu akustycznego. -Ferdinand de Saussure
język-jest-systemem-znaków-którego-istota-polega-wyłącznie-na-związku-znaczenia-i-obrazu-akustycznego
Istota Cytaty: Kobieta: istota ludzka, która przegrywa w życiu przez miłość, ale zwycięża nad nim instynktownym sprytem. -Jaromir John
kobieta-istota-ludzka-która-przegrywa-w-życiu-przez-miłość-ale-zwycięża-nad-nim-instynktownym-sprytem
Istota Cytaty: Człowiek to taka istota, która dopiero wtedy weźmie się do czegoś, gdy wie, że jutro przyjdzie mu umrzeć. -Mikołaj Gogol
człowiek-to-taka-istota-która-dopiero-wtedy-weźmie-ę-do-czegoś-gdy-wie-że-jutro-przyjdzie-mu-umrzeć