Ją Bez Wątpienia Cytaty

Ją Bez Wątpienia Cytaty: mówi się ty­le o to­leran­cji,a mało kto zda­je so­bie sprawę ze to­leran­cja z łaci­ny to zno­sić nie ak­cepto­wać wszys­tko .upa­dek war­tości pat­riotyz­mu ,war­tości na­rodo­wych i naszej re­ligi jaką jest bez wątpienia chrześci­jaństwo źle nam wróży,a bez wątpienia idea Mul­ti kul­tu­ral­na pot­wier­dza ta re­gułę zderze­nia kul­tur nig­dy nie wróżyło nic dobrego  -Falco peregrinus


Ją Bez Wątpienia Cytaty: Zawsze bez wątpienia człowiek będzie rządzony. -Joseph de Maistre


zawsze-bez-wątpienia-człowiek-będzie-rządzony
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Modlitwa jest bez wątpienia jedną z najpotężniejszych sił historii. -Reinhold Schneider


modlitwa-jest-bez-wątpienia-jedną-z-najpotężniejszych-ł-historii
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Prawda jest bez wątpienia piękna, ale kłamstwo również. -Ralph Waldo Emerson


prawda-jest-bez-wątpienia-piękna-ale-kłamstwo-również
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Ze wszystkich ruin świata, bez wątpienia najbardziej smutną jest ruina człowieka. -Theophile Gautier


ze-wszystkich-ruin-świata-bez-wątpienia-najbardziej-smutną-jest-ruina-człowieka
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Bez wątpienia jedną z cech ge­niu­sza jest ta­lent do wy­woływa­nia skandalu. -Ryūnosuke Akutagawa


bez-wątpienia-jedną-z cech-ge­niu­sza-jest ­lent-do wy­woływa­nia-skandalu
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Bez wątpienia byłbym chrześcijaninem, gdyby chrześcijanie byli nimi przez 24 godziny na dobę. -Mahatma Gandhi


bez-wątpienia-byłbym-chrześcijaninem-gdyby-chrześcijanie-byli-nimi-przez-24-godziny-na-dobę
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Pośród niezliczonych dzieł człowieka najważniejszym bez wątpienia jest jego własna osoba. -John Stuart Mill


pośród-niezliczonych-dzieł-człowieka-najważniejszym-bez-wątpienia-jest-jego-własna-osoba
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Miłość jest piękną bez wątpienia rzeczą, lecz trze­ba, żeby miała twarz człowieczą. -Adam Asnyk


miłość-jest piękną-bez-wątpienia-rzeczą-lecz-trze­ba-żeby-miała-twarz-człowieczą
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Chrystus był to humanista, i gdyby żył w naszych czasach i otrzymał współczesne wykształcenie, bez wątpienia przystałby do rewolucjonistów. -Fiodor Dostojewski


chrystus-był-to-humanista-i-gdyby-żył-w-naszych-czasach-i-otrzymał-współczesne-wykształcenie-bez-wątpienia-przystałby-do-rewolucjonistów
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Mod­litwa wyt­rwała, po­kor­na i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z które­go nig­dy nie powróci niewysłuchana. -św. Bernard z Clairvaux


mod­litwa-wyt­rwała-po­kor­na-i gorąca-bez-wątpienia-osiąga-niebo-z które­go-nig­dy-nie powró-niewysłuchana
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Muszę milczeć, żeby być pewien tak wielkiej wspólnoty dusz. Straciłbym ją bez wątpienia, gdybym najpierw nie zrezygnował ze spotkań z tobą. -Georges Bataille


muszę-milczeć-żeby-być-pewien-tak-wielkiej-wspólnoty-dusz-straciłbym-ją-bez-wątpienia-gdybym-najpierw-nie-zrezygnował-ze-spotkań-z-tobą
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Ten, który chce mnie skłonić do zmiany religii, czyni to bez wątpienia jedynie dlatego, iż sam nie zmieniłby swojej, gdyby go zmuszano. -Montesquieu


ten-który-chce-mnie-skłonić-do-zmiany-religii-czyni-to-bez-wątpienia-jedynie-dlatego-iż-sam-nie-zmieniłby-swojej-gdyby-go-zmuszano
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Bez wątpienia istnieje świat niewidzialny. Jest tylko problem: jak to daleko od centrum miasta i do której jest u nich w tygodniu otwarte? -Woody Allen


bez-wątpienia-istnieje-świat-niewidzialny-jest-tylko-problem-jak-to-daleko-od-centrum-miasta-i-do-której-jest-u-nich-w-tygodniu-otwarte
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Astrologia może bez wątpienia wnieść wiele do psychologii, to jednak, co ta może zaoferować swej starszej siostrze, jest już mniej oczywiste. -Carl Gustav Jung


astrologia-może-bez-wątpienia-wnieść-wiele-do-psychologii-to-jednak-co-może-zaoferować-swej-starszej-siostrze-jest-już-mniej-oczywiste
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Miłość jest piękną bez wątpienia rzeczą i ma w poezji stare jak świat prawa; lecz trzeba, żeby miała twarz człowieczą, żeby tryskała życiem jej postawa. -Adam Asnyk


miłość-jest-piękną-bez-wątpienia-rzeczą-i-w-poezji-stare-jak-świat-prawa-lecz-trzeba-żeby-miała-twarz-człowieczą-żeby-tryskała-życiem
Ją Bez Wątpienia Cytaty: wiara jest pro­cesem wątpienia  -danioł


wiara-jest pro­cesem-wątpienia 
Ją Bez Wątpienia Cytaty: Na krótki dys­tans stworze­nie dwu­nogie zwyk­le pot­ra­fi wyp­rzedzić stworze­nie czwo­rono­gie, a to z po­wodu cza­su, ja­ki zaj­mu­je czwo­rono­gowi zo­rien­to­wanie się w tych wszys­tkich no­gach. Jest to fakt bez wątpienia praw­dzi­wy, choć niez­byt pow­szechnie znany. -Terry Pratchett