Język Cytaty

Język Cytaty: Większą sztuką jest opanować język własny niż język obcy. -Antoni Regulski


większą-sztuką-jest-opanować-język-własny-ż-język-obcy
Język Cytaty: Pie­chur i Jeżyk Pie­chur gdy wdepnął na minę – jeżyk, W jed­nej chwi­li zęby wyszczerzył Do os­tatniej fotki, Jak­by wyg­rał w totku; Po­machał nóżka­mi i już nie żył. -awatar


pie­chur-i jeżyk-pie­chur-gdy-wdepnął-na minę- żyk-w-jed­nej-chwi­li-zęby-wyszczerzył-do-os­tatniej-fotki-jak­by-wyg­rał-w totku
Język Cytaty: Pier­wszy poeta, Mi­kołaj Rej tworzył w języ­ku oj­czys­tym Pol­ski mej. Ow­szem, Po­lacy nie gęsi, też swój język mają, lecz niektórzy niez­byt się in­nym nim chwalą. Używają za­pożyczo­nych z in­nych języków słów, gęsią nie jes­teś- masz też język swój!  -wika12


Język Cytaty: Język to wirus z kosmosu. -Burroghs William


Język Cytaty: Język lu­du jest święty. -Seneka Starszy


Język Cytaty: Język jest potężniejszy od miecza. -Eurypides


język-jest-potężniejszy-od-miecza
Język Cytaty: Ostry język, lichy charakter. -Blaise Pascal


Język Cytaty: Często język wyprzedza myśli. -Sokrates


często-język-wyprzedza-myśli
Język Cytaty: Długi język ma krótkie nogi. -Krzysztof Mętrak


Język Cytaty: Nie sztuka pokazywać laryngologom język. -Anonim


nie-sztuka-pokazywać-laryngologom-język
Język Cytaty: Często język wyp­rzedza myśli. -Sokrates


często-język-wyp­rzedza-myśli
Język Cytaty: Język prawdy jest z natury prosty. -Eurypides


język-prawdy-jest-z-natury-prosty
Język Cytaty: Język praw­dy jest z na­tury prosty. -Eurypides


język-praw­dy-jest z na­tury-prosty
Język Cytaty: Myśl i język są dla artysty tworzywem sztuki. -Oscar Wilde


myśl-i-język-są-dla-artysty-tworzywem-sztuki
Język Cytaty: Język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli. -Oscar Wilde


język-jest-ojcem-a-nie-dzieckiem-myśli
Język Cytaty: Komu język posłuszny, ten często milczy. -Stanisław Jerzy Lec


Język Cytaty: Język przyjaźni to nie słowa, lecz treści. -Henry David Thoreau


Język Cytaty: Nie pozwól, żeby język wyprzedzał myśl. -Antoni Czechow


nie-pozwól-żeby-język-wyprzedzał-myśl