Ja duch Cytaty

Ja duch Cytaty: Duch prawa i duch wolności są filarami społeczeństw. -Henryk Ibsen


duch-prawa-i-duch-wolnoś-są-filarami-społeczeństw
Ja duch Cytaty: Duch czasu: Duch czasu straszy nawet ateistów. -Stanisław Jerzy Lec


Ja duch Cytaty: (...) Dok­torze... to ta ku... ha ha ha... nie mogę... Bo mi się przy­pom­niały nasze dys­pu­ty u... uczo­ne...fe­nome­ny... fi­lozo­fia...Upa­nisza­dy... gwiaz­dy...duch i niebiosa, a kiedy po­pat­rzę na kupę, to... nie mogę! — wy­buchnął zno­wu śmie­chem — Co za duch? Kim jest człowiek? Ku­pa! Ku­pa! Kupa!  -Stanisław Lem


Ja duch Cytaty: Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy znika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali. -Montesquieu


Ja duch Cytaty: Na skra­ju wyczerpania To­tal­ne­go załamania Tułam się sa­ma, a ze mną tyl­ko duch. Duch niczyi, sa­mot­ny, złośliwy. Wy­pytu­je mnie wszys­tkiego, a ja od­po­wie­dzi nie znam na py­tania jego. Odejdź so­bie ! O to tyl­ko proszę. Dlacze­go mnie tak dręczysz ? Szar­piesz uczu­ciami, skry­tymi marzeniami. Plu­jesz na mą osobę i na wi­dok me­go płaczu śmiejesz się, jak tak możesz ?  -Chemicals


Ja duch Cytaty: Duch po­rusza materię. -Wergiliusz


Ja duch Cytaty: Duch porusza materię. -Wergiliusz


Ja duch Cytaty: Duch porusza materią. -Wergiliusz


Ja duch Cytaty: W zdrowym ciele zdrowy duch. -Decimus Junius Juvenalis


Ja duch Cytaty: Zły duch najbardziej boi się świętego wesela. -Urszula Ledóchowska


Ja duch Cytaty: Rozcałowani Przy­tulający świty Duch przez cielesność  -fyrfle


rozcałowani-przy­tulający-świty-duch-przez-cielesność 
Ja duch Cytaty: Złośliwość to duch krytyki, a krytyka rodzi postęp i uświadomienie -Tomasz Mann


złośliwość-to-duch-krytyki-a-krytyka-rodzi-postęp-i-uświadomienie
Ja duch Cytaty: Duch ludzki jest niez­ba­dany jak ocean. -Stefan Żeromski


duch-ludzki-jest niez­ba­dany-jak ocean
Ja duch Cytaty: Tylko Duch, jeśli tchnie na glinę, może stworzyć Człowieka. -Antoine De Saint - Exupery


Ja duch Cytaty: Jeśli duch nacjonalizmu przedostaje się do literatury, to przestaje to być literatura. -William Faulkner


jeśli-duch-nacjonalizmu-przedostaje-ę-do-literatury-to-przestaje-to-być-literatura
Ja duch Cytaty: Pewne zaniedbanie formy jest konieczne, aby duch mógł przez nią przezierać. -Maria Dąbrowska


pewne-zaniedbanie-formy-jest-konieczne-aby-duch-mógł-przez-ą-przezierać
Ja duch Cytaty: Prawdziwa miłość jest jak duch, o którym wszyscy mówią, ale niewielu go widziało. -Francois de la Rochefoucauld


prawdziwa-miłość-jest-jak-duch-o-którym-wszyscy-mówią-ale-niewielu-go-widziało
Ja duch Cytaty: To nie marmurowe przedsionki w przybytkach wiedzy świadczą o świetności intelektualnej - lecz duch i inteligencja badaczy. -Aleksander Fleming


to-nie-marmurowe-przedsionki-w-przybytkach-wiedzy-świadczą-o-świetnoś-intelektualnej-lecz-duch-i-inteligencja-badaczy