Jabłka Cytaty

Jabłka Cytaty: Siedzę na drzewie dokład­nie - na jabłoni jabłoń przez jabłka swe krop­le krwi roni nie umiera. Wstałam stąpam lek­ko po kruchych gałązkach pat­rzę w dół na ziemię, na ciebie śmiech zielo­ny za­mie­szał mi w głowie i gdzie jes­tem nie wiem na drze­wie? czy w niebie? Sprawdzę spadam jak Anioł -nie umieram wokół jabłka na liści złotych spadochronach niebo jest wszędzie - na drzewie i w twoich ramionach  -Gold Fishy


Jabłka Cytaty: Wszystkie jabłka gniją, nawet te z drzewa wiadomości złego i dobrego. -Renata Szuman - Fikus


wszystkie-jabłka-gniją-nawet-te-z-drzewa-wiadomoś-złego-i-dobrego
Jabłka Cytaty: Gdyby Ewa nie skosztowała jabłka, cóż ciekawego zdarzyłoby się przez miliony lat?


gdyby-ewa-nie-skosztowała-jabłka-cóż-ciekawego-zdarzyłoby-ę-przez-miliony-lat-nic
Jabłka Cytaty: Pan Bóg uśmie­chnął się i wte­dy pow­stała ziemia, po­dob­na do jabłka złote­go i do zwier­ciadła przemian. -Krzysztof Kamil Baczyński


pan-bóg-uśmie­chnął ę-i wte­dy-pow­stała-ziemia-po­dob­na-do jabłka-złote­go-i do zwier­ciadła-przemian
Jabłka Cytaty: Kto pragnie czegoś, jest jak człowiek strząsający z drzewa jabłka, spełnione życzenie spada mu na głowę, raniąc do krwi. -Ricarda Huch


kto-pragnie-czegoś-jest-jak-człowiek-strząsający-z-drzewa-jabłka-spełnione-życzenie-spada-mu-na-głowę-raniąc-do-krwi
Jabłka Cytaty: Je­wa dała Ja­da­mo­wi skoszto­wać bo nie chciała sama. No i wszys­tko gra. Ja­dam też win­ny, a obo­je owoc­ni. Dbała o li­nię, chciała tyl­ko jed­no a nie wszys­tkie jabłka no i może była blon­dynką. Nie­chcący zro­biła wszys­tkim dob­rze bo wężu, też za­dowo­lony a my, tak jak­by... przez to ma­my poszerzo­ne horyzonty. Ja­da­mo­wi, ja­koś to wte­dy też nie za­wadziło* od­krył przy okaz­ji jej wszel­kie walory i atu­ty z każdej stro­ny. Hmmm... Zaw­sze mówiłem, że nie wi­na to Ewy lecz doj­rzałych jabłek. z cyk­lu, niedociągnięcia... -wdech