Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty

Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Wygłaszał mo­nolo­gi w teat­rze jed­ne­go ak­to­ra prze­kup­ce na tar­gu popękały jaja piet­ruszka na po­lu dos­tała gorączki i wy­kopała się chora - waszmościu, coś brał, że masz ta­kiego haja  -Meron


Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Moc­ni w gębie... Nie do­ras­tam wam po pięt - rzekł Achilles  -Kapitan


moc­-w gębie-nie-do­ras­tam-wam-po pięt- rzekł-achilles 
Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Nie piep­rz, Piet­rze, piep­rzem wieprza. wte­dy szyn­ka będzie lepsza. -Jan Brzechwa


nie-piep­rz-piet­rze-piep­rzem-wieprza-wte­dy-szyn­ka-będzie-lepsza
Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: do ucha szept mus­ka­ny pocałunkami wy­powiada­ny czułością lek­ki jak piórko wzno­si ku chmurom a gwiaz­dy blas­kiem oświet­lają drogę do nieba dzieląc ok­ruszka­mi chleba Krys­ty­na A.Sz. 01.05.2016r. -krysta


Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Od jaja, od początku. -Anonim


od-jaja-od-początku
Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Od jaja. Ab ovo. (łac.)  -Horacy


Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Wszystko, co żyje, powstaje z jaja. -Johann Christian Poggendorff


Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Ra­dości i smut­ki ludzkie mi­jają jak fa­le morza. -Pindar


ra­doś-i smut­ki-ludzkie-mi­jają-jak fa­-morza
Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Niektóre myśli upa­jają się wiecznością. -LiaMort


niektóre-myśli-upa­jają ę-wiecznośą
Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Są ta­kie słowa, które od­bi­jają się pus­tym echem... -efa198711


są ­kie-słowa-które-od­bi­jają ę-pus­tym-echem
Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: gdy wzięliśmy się na poważnie wyszły z tego wyłącznie jaja. -bystry.76


gdy-wzięliśmy-ę-na-poważnie-wyszły-z tego-wyłącznie-jaja
Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Praw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­ko od przodu. -Jonathan Davis


praw­dzi­wi-przy­jaciele-wbi­jają- nóż-tyl­ko-od przodu
Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Noc­ne widoki Ulicą przechadzająca się sta­ruszka z obłędem w oczach. Ub­ra­na w krwistą sukienkę ob­leczoną w płaszcz sza­rości niecodzien­nej bez guzików. Szpil­ki ma­lino­we, sta­romod­ny ka­pelusz, rzęsy doczepiane i tyl­ko star­szej Pa­ni wspom­nienia mącące w rozumie przyćmiewają uliczne latarnie. -LunaLove


Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Mi­jają dni i no­ce, wieki zak­wi­tają jak kwiaty. A ty naucz się czekać. -Rabindranath Tagore


mi­jają-dni-i no­-wieki-zak­wi­tają-jak kwiaty-a ty naucz ę-czekać
Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Go­rycz po­rażki i słodycz zem­sty od­bi­jają się przez całe życie. -Alfa Centauri


go­rycz-po­rażki-i słodycz-zem­sty-od­bi­jają ę-przez-całe-życie
Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Ko­biety nig­dy nie są tak sil­ne, jak wte­dy, gdy uz­bra­jają się słabością. -Iwan Aleksiejewicz Bunin


ko­biety-nig­dy-nie są tak-sil­ne-jak wte­dy-gdy-uz­bra­jają ę-słabośą
Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Na święte­go Mikołaja Grażka zro­bi so­bie jaja, Da wnu­siowi, nie cukierki, Ale rózgi i obier­ki !!!  -klorynda


na święte­go-mikołaja-grażka-zro­bi-so­bie-jaja-da-wnu­siowi-nie cukierki-ale-rózgi-i obier­ki- 
Jaja Piet­ruszka Na po­lu Cytaty: Każdy dzień ciągnie się przez całe wieki, co jest dziw­ne, po­nieważ dni – w liczbie mno­giej – mi­jają w pędzie. -Terry Pratchett


każdy-dzień-ągnie ę-przez-całe-wieki-co jest dziw­ne-po­nieważ-dni-w liczbie-mno­giej-mi­jają-w pędzie