Jaja Cytaty

Jaja Cytaty: Od jaja, od początku. -Anonim


od-jaja-od-początku
Jaja Cytaty: Od jaja. Ab ovo. (łac.)  -Horacy


Jaja Cytaty: Wszystko, co żyje, powstaje z jaja. -Johann Christian Poggendorff


Jaja Cytaty: Ra­dości i smut­ki ludzkie mi­jają jak fa­le morza. -Pindar


ra­doś-i smut­ki-ludzkie-mi­jają-jak fa­-morza
Jaja Cytaty: Niektóre myśli upa­jają się wiecznością. -LiaMort


niektóre-myśli-upa­jają ę-wiecznośą
Jaja Cytaty: Są ta­kie słowa, które od­bi­jają się pus­tym echem... -efa198711


są ­kie-słowa-które-od­bi­jają ę-pus­tym-echem
Jaja Cytaty: gdy wzięliśmy się na poważnie wyszły z tego wyłącznie jaja. -bystry.76


gdy-wzięliśmy-ę-na-poważnie-wyszły-z tego-wyłącznie-jaja
Jaja Cytaty: Praw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­ko od przodu. -Jonathan Davis


praw­dzi­wi-przy­jaciele-wbi­jają- nóż-tyl­ko-od przodu
Jaja Cytaty: Mi­jają dni i no­ce, wieki zak­wi­tają jak kwiaty. A ty naucz się czekać. -Rabindranath Tagore


mi­jają-dni-i no­-wieki-zak­wi­tają-jak kwiaty-a ty naucz ę-czekać
Jaja Cytaty: Go­rycz po­rażki i słodycz zem­sty od­bi­jają się przez całe życie. -Alfa Centauri


go­rycz-po­rażki-i słodycz-zem­sty-od­bi­jają ę-przez-całe-życie
Jaja Cytaty: Ko­biety nig­dy nie są tak sil­ne, jak wte­dy, gdy uz­bra­jają się słabością. -Iwan Aleksiejewicz Bunin


ko­biety-nig­dy-nie są tak-sil­ne-jak wte­dy-gdy-uz­bra­jają ę-słabośą
Jaja Cytaty: Na święte­go Mikołaja Grażka zro­bi so­bie jaja, Da wnu­siowi, nie cukierki, Ale rózgi i obier­ki !!!  -klorynda


na święte­go-mikołaja-grażka-zro­bi-so­bie-jaja-da-wnu­siowi-nie cukierki-ale-rózgi-i obier­ki- 
Jaja Cytaty: Każdy dzień ciągnie się przez całe wieki, co jest dziw­ne, po­nieważ dni – w liczbie mno­giej – mi­jają w pędzie. -Terry Pratchett


każdy-dzień-ągnie ę-przez-całe-wieki-co jest dziw­ne-po­nieważ-dni-w liczbie-mno­giej-mi­jają-w pędzie
Jaja Cytaty:


nie- prob­­mu-jut­ro-też-po­wiem-że kocham-mi­jają-jut­ra-a ty milczysz
Jaja Cytaty: Spłodził, nie wycho­wa - żad­na na to ra­da; Ta­ki z niego fa­cet - jądra ma, nie jaja. -SirNobody


spłodził-nie wycho­wa- żad­na-na to ra­da-ta­ki-z niego-fa­cet- jądra-nie jaja
Jaja Cytaty: Op­ty­mis­ta nig­dy nie widzi bu­ta, dopóki nie dos­ta­nie ko­pa w jaja. -Nora Roberts


op­ty­mis­-nig­dy-nie widzi-bu­-dopóki-nie ­­nie-ko­pa-w jaja
Jaja Cytaty: Oni się tyl­ko mi­jają - myśli. Ciągle gdzieś pędzą, a na­wet kiedy są na miej­scu, każdy za­myka się u siebie. Tu nig­dy nie ma ot­wartych drzwi. -Anna Onichimowska


oni ę-tyl­ko-mi­jają- myśli-ciągle gdzieś-pędzą-a na­wet-kiedy-są na miej­scu-każdy-za­myka ę-u siebie-tu nig­dy
Jaja Cytaty: Wygłaszał mo­nolo­gi w teat­rze jed­ne­go ak­to­ra prze­kup­ce na tar­gu popękały jaja piet­ruszka na po­lu dos­tała gorączki i wy­kopała się chora - waszmościu, coś brał, że masz ta­kiego haja  -Meron