Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty

Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Najlepiej nie urodzić się lub też jak najprędzej przekroczyć wrota Hadesu. -Homer


najlepiej-nie-urodzić-ę-lub-też-jak-najprędzej-przekroczyć-wrota-hadesu
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Właśnie skończyłeś jeść obiad; i choćby rzeźnia była nie wiem jak starannie ukryta we wdzięcznej oddali, jest w tym twój współudział. -Ralph Waldo Emerson


właśnie-skończyłeś-ść-obiad-i-choćby-rzeźnia-była-nie-wiem-jak-starannie-ukryta-we-wdzięcznej-oddali-jest-w-tym-twój-współudział
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: nie zaznam i już nie wiem jed­nakże pragnę nic nie czuję w so­bie gotuję lawą nieokiełznaną nie istnieją a jed­nak dotykają ima­ginac­ji ramiona może schowa mnie między słowa rąbek praw­dy uchyli jak­byśmy byli... chy­ba sobą myli i w mgnieniu umknął...   -Papużka


Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Czas leci niekiedy jak ptak, innym razem pełza jak gad; człowiekowi jednak najlepiej wtedy, kiedy nawet nie spostrzega czy mu prędko, czy wolno czas upływa. -Iwan Turgieniew


czas-leci-niekiedy-jak-ptak-innym-razem-pełza-jak-gad-człowiekowi-jednak-najlepiej-wtedy-kiedy-nawet-nie-spostrzega-czy-mu-prędko-czy-wolno-czas
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Małżeństwo jest jak wielkie dzieło i wtenczas najlepiej ułożone, kiedy się można obejść bez rozdziałów. -Anonim


małżeństwo-jest-jak-wielkie-dzieło-i-wtenczas-najlepiej-ułożone-kiedy-ę-można-obejść-bez-rozdziałów
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Nie musisz nic udowadniać komukolwiek. Cała rzecz w tym, czy to, co robiłeś, wykonałeś najlepiej jak umiałeś. -H. Jackson Brown


nie-musisz-nic-udowadniać-komukolwiek-cała-rzecz-w-tym-czy-to-co-robiłeś-wykonałeś-najlepiej-jak-umiałeś
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, której chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była przez los sądzoną. -Terencjusz


Życie-ludzkie-jest-jak-gra-w-koś-jeśli-nam-ę-nie-dostała-do-rąk-kość-której-chcemy-trzeba-ę-starać-jak-najlepiej-wyzyskać-tę-która-nam
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragniony, ani pijany. -Arystoteles


z-życia-najlepiej-odchodzić-jak-z-uczty-ani-spragniony-ani-pijany
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia. -Marilyn Monroe


sława-jest-jak-kawior-bardzo-przyjemnie-ść-go-od-czasu-do-czasu-ale-na-co-dzień-jest-nie-do-zniesienia
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była sądzona przez los. -Terencjusz


Życie-ludzkie-jest-jak-gra-w-koś-jeśli-nam-ę-nie-dostała-do-rąk-kość-którą-chcemy-trzeba-ę-starać-jak-najlepiej-wyzyskać-tę-która-nam
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Nikt nie odkryje, jak najlepiej robić daną rzecz, jeśli nie kocha jej robienia. -przysłowie japońskie


nikt-nie-odkryje-jak-najlepiej-robić-daną-rzecz-śli-nie-kocha-jej-robienia
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Pociąg fizyczny, ta utrata myśli na rzecz głodu ciała niczego między dwojgiem ludzi nie załatwia, bo jak każdy głód także i tę pustkę można załatwić dosytem. -Zofia Bystrzycka


pociąg-fizyczny-utrata-myśli-na-rzecz-głodu-ciała-niczego-między-dwojgiem-ludzi-nie-załatwia-bo-jak-każdy-głód-także-i-tę-pustkę-można
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Należy czynić wszystko najlepiej, jak to możliwe; kochać wolność nade wszystko i nigdy nie zdradzać prawdy. -Ludwik Van Beethoven


należy-czynić-wszystko-najlepiej-jak-to-możliwe-kochać-wolność-nade-wszystko-i-nigdy-nie-zdradzać-prawdy
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Na wielkim świecie nikt łatwiej się nie myli jak głos publiczny; im obszerniejsza widownia, tym złudzenie większe. Zaś w małej wiosce najlepiej wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi; na małej scenie tych tylko wad nie dostrzegą, których nie ma. -József Eotvos


Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Ten, kto kocha ciało i łaknie jego piękna jak soczystego owocu, przynagla sam siebie, ażeby co prędzej zaspokoić swój głód, i duszy umiłowanego nie ceni bynajmniej. -Platon


ten-kto-kocha-ciało-i-łaknie-jego-piękna-jak-soczystego-owocu-przynagla-sam-siebie-ażeby-co-prędzej-zaspokoić-swój-głód-i-duszy-umiłowanego
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: Szcze­rość,spra­wied­li­wość, uczci­wość.. to cechy na które stać nielicznych, jak wielu każdy sam wie najlepiej... -starry night


szcze­rośćspra­wied­li­wość-uczci­wość-to cechy-na które-stać-nielicznych-jak wielu-każdy-sam-wie-najlepiej
Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: jest sro­ga zi­ma. na dworze straszny ziąb. ziemia twar­da jak skała. zwierzętom do­kucza chłód i głód. ale my im po­maga­my. da­jemy im to, co lu­bią. gi­le, wróble i zięby dos­tały ziar­no. zające - zioła i zieloną kapustę  -lovely-girl


Jak Głód Najlepiej Jeść Gotuje Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech