Jak Głód Najlepiej Cytaty

Jak Głód Najlepiej Cytaty: Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele. -Joseph Conrad


jak-głód-najlepiej-ść-gotuje-tak-fatyga-najlepiej-ściele
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Tu prze­leciał, tam skoszto­wał a gdzie in­dziej coś wystukał może spłodził. Jak niedożywiony ciągle jed­nak głod­ny chodził. Moc ,,kucharzy,, prze­cież wielka nie ucho­wa się matrona biada gdy głod­ne panięta. -wdech


Jak Głód Najlepiej Cytaty: Głód gasi miłość, a jeżeli nie głód, to czas. -Krates z Teb


głód-gasi-miłość-a-żeli-nie-głód-to-czas
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu. -Ruthefort Hayes


najlepiej-służymy-swej-partii-najlepiej-służąc-państwu
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Poez­ja jest sta­ra jak świat i skończy się do­piero z nim ra­zem. Wy­nale­ziono pług, aby zas­po­koić głód chle­ba, i wy­nale­ziono poezję, aby zas­po­koić głód piękna. -Jan Parandowski


Jak Głód Najlepiej Cytaty: Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia. -Artur Katolo


postęp-w-rodzinie-najlepiej-aby-za-głupotę-rodziców-płaciły-dzieci-nie-narodzone-najlepiej-cenę-życia
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Chcieliśmy jak najlepiej, a wyszło tak jak zawsze. -Wiktor Czernomyrdin


chcieliśmy-jak-najlepiej-a-wyszło-tak-jak-zawsze
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Sukces to robienie tego, co się lubi, najlepiej jak potrafimy. -Daniel Janik


sukces-to-robienie-tego-co-ę-lubi-najlepiej-jak-potrafimy
Jak Głód Najlepiej Cytaty: chucham i dmucham dbam jak umiem najlepiej różnie wychodzi   -Cykam


chucham-i dmucham-dbam-jak umiem-najlepiej-różnie-wychodzi- 
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Najlepiej nie urodzić się lub też jak najprędzej przekroczyć wrota Hadesu. -Homer


najlepiej-nie-urodzić-ę-lub-też-jak-najprędzej-przekroczyć-wrota-hadesu
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Czas leci niekiedy jak ptak, innym razem pełza jak gad; człowiekowi jednak najlepiej wtedy, kiedy nawet nie spostrzega czy mu prędko, czy wolno czas upływa. -Iwan Turgieniew


czas-leci-niekiedy-jak-ptak-innym-razem-pełza-jak-gad-człowiekowi-jednak-najlepiej-wtedy-kiedy-nawet-nie-spostrzega-czy-mu-prędko-czy-wolno-czas
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Nie musisz nic udowadniać komukolwiek. Cała rzecz w tym, czy to, co robiłeś, wykonałeś najlepiej jak umiałeś. -H. Jackson Brown


nie-musisz-nic-udowadniać-komukolwiek-cała-rzecz-w-tym-czy-to-co-robiłeś-wykonałeś-najlepiej-jak-umiałeś
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Małżeństwo jest jak wielkie dzieło i wtenczas najlepiej ułożone, kiedy się można obejść bez rozdziałów. -Anonim


małżeństwo-jest-jak-wielkie-dzieło-i-wtenczas-najlepiej-ułożone-kiedy-ę-można-obejść-bez-rozdziałów
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, której chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była przez los sądzoną. -Terencjusz


Życie-ludzkie-jest-jak-gra-w-koś-jeśli-nam-ę-nie-dostała-do-rąk-kość-której-chcemy-trzeba-ę-starać-jak-najlepiej-wyzyskać-tę-która-nam
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragniony, ani pijany. -Arystoteles


z-życia-najlepiej-odchodzić-jak-z-uczty-ani-spragniony-ani-pijany
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była sądzona przez los. -Terencjusz


Życie-ludzkie-jest-jak-gra-w-koś-jeśli-nam-ę-nie-dostała-do-rąk-kość-którą-chcemy-trzeba-ę-starać-jak-najlepiej-wyzyskać-tę-która-nam
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Nikt nie odkryje, jak najlepiej robić daną rzecz, jeśli nie kocha jej robienia. -przysłowie japońskie


nikt-nie-odkryje-jak-najlepiej-robić-daną-rzecz-śli-nie-kocha-jej-robienia
Jak Głód Najlepiej Cytaty: Pociąg fizyczny, ta utrata myśli na rzecz głodu ciała niczego między dwojgiem ludzi nie załatwia, bo jak każdy głód także i tę pustkę można załatwić dosytem. -Zofia Bystrzycka


pociąg-fizyczny-utrata-myśli-na-rzecz-głodu-ciała-niczego-między-dwojgiem-ludzi-nie-załatwia-bo-jak-każdy-głód-także-i-tę-pustkę-można