Jak Głód Cytaty

Jak Głód Cytaty: Tu prze­leciał, tam skoszto­wał a gdzie in­dziej coś wystukał może spłodził. Jak niedożywiony ciągle jed­nak głod­ny chodził. Moc ,,kucharzy,, prze­cież wielka nie ucho­wa się matrona biada gdy głod­ne panięta. -wdech


Jak Głód Cytaty: Głód gasi miłość, a jeżeli nie głód, to czas. -Krates z Teb


głód-gasi-miłość-a-żeli-nie-głód-to-czas
Jak Głód Cytaty: Poez­ja jest sta­ra jak świat i skończy się do­piero z nim ra­zem. Wy­nale­ziono pług, aby zas­po­koić głód chle­ba, i wy­nale­ziono poezję, aby zas­po­koić głód piękna. -Jan Parandowski


Jak Głód Cytaty: Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele. -Joseph Conrad


jak-głód-najlepiej-ść-gotuje-tak-fatyga-najlepiej-ściele
Jak Głód Cytaty: Pociąg fizyczny, ta utrata myśli na rzecz głodu ciała niczego między dwojgiem ludzi nie załatwia, bo jak każdy głód także i tę pustkę można załatwić dosytem. -Zofia Bystrzycka


pociąg-fizyczny-utrata-myśli-na-rzecz-głodu-ciała-niczego-między-dwojgiem-ludzi-nie-załatwia-bo-jak-każdy-głód-także-i-tę-pustkę-można
Jak Głód Cytaty: Ten, kto kocha ciało i łaknie jego piękna jak soczystego owocu, przynagla sam siebie, ażeby co prędzej zaspokoić swój głód, i duszy umiłowanego nie ceni bynajmniej. -Platon


ten-kto-kocha-ciało-i-łaknie-jego-piękna-jak-soczystego-owocu-przynagla-sam-siebie-ażeby-co-prędzej-zaspokoić-swój-głód-i-duszy-umiłowanego
Jak Głód Cytaty: jest sro­ga zi­ma. na dworze straszny ziąb. ziemia twar­da jak skała. zwierzętom do­kucza chłód i głód. ale my im po­maga­my. da­jemy im to, co lu­bią. gi­le, wróble i zięby dos­tały ziar­no. zające - zioła i zieloną kapustę  -lovely-girl


Jak Głód Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech


Jak Głód Cytaty: szep­tu wiat­rem tka­ne słowa nies­po­tyka­ne dla samotnych nadnaturalne a tak do­kuczli­wie ssał ich głód wys­tro­jony niczym cud jak diament lśniący ze snu Krys­ty­na A.Sz. 07.05.2016r. -krysta


szep­-wiat­rem-tka­ne-słowa-nies­po­tyka­ne-dla-samotnych-nadnaturalne-a-tak-do­kuczli­wie-ssał-ich-głód-wys­tro­jony-niczym-cud-jak
Jak Głód Cytaty: Nieokie­lzna­ne mys­li Głod­ne brud­ne Kaszmi­rowy do­tyk Won roz­koszy Jedz mnie jak trus­kawki To dla Ciebie nie zbyt trud­ne Wy­cis­nij so­ki Język głębo­ko Prze­bijaj do dna Te­go pragnę dziś ja  -zielonejeziora


Jak Głód Cytaty: zwiet­rze­liną czasu małym nic na pozór jak­by uleciałym sycącym szeptem muszelką na pastwę głod­nym falom słonym osadem na niej na nim skwierczeć li­zanym dbale byłam jestem czy chcę czy nie tu i teraz maluczka  -Papużka


Jak Głód Cytaty: Głod­ne­mu 'szczęście' na myśli. -Chemicals


głod­ne­mu-'szczęście'-na myśli
Jak Głód Cytaty: Głód nie ma ambicji. -Seneka Młodszy


Jak Głód Cytaty: Głód jest niesmaczny  -Urszula Zybura


Jak Głód Cytaty: Głód - zły doradca. -Wergiliusz


Jak Głód Cytaty: Głód oczu nie ma. -Samuel Bogumił Linde


Jak Głód Cytaty: Głód jest najlepszym kucharzem. -Anonim


głód-jest-najlepszym-kucharzem
Jak Głód Cytaty: Przyprawą potrawy jest głód. -Cyceron


przyprawą-potrawy-jest-głód