Jak Gdyby Się Cytaty

Jak Gdyby Się Cytaty: Wszystko, co jest naprawdę wielkie, nie ma początku jak wszechświat. Nagle ukazuje się w całej pełni, jak gdyby istniało zawsze lub jak gdyby spadło z nieba. -Borys Pasternak


wszystko-co-jest-naprawdę-wielkie-nie-początku-jak-wszechświat-nagle-ukazuje-ę-w-całej-peł-jak-gdyby-istniało-zawsze-lub-jak-gdyby-spadło-z
Jak Gdyby Się Cytaty: Gdyby księżyc umiał mówić, gdyby odgadł myśli me, to na pewno by wypaplał, jak ja bardzo kocham Cię. -Anonim


gdyby-księżyc-umiał-mówić-gdyby-odgadł-myśli-me-to-na-pewno-by-wypaplał-jak-ja-bardzo-kocham-cię
Jak Gdyby Się Cytaty: Gdyby istniała nowa moralność, u jej podłoża musiałoby tkwić prawdziwe zainteresowanie się dziećmi. Coraz więcej ludzi upatruje w kontaktach z dziećmi wyłącznie sprawę nerwów. Jak gdyby podczas rozmów z dziećmi było się jednostronnie dojoną krową, która w dodatku musi sobie sama szukać pożywienia. -Barbara Frischmuth


Jak Gdyby Się Cytaty: I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane. -Rainer Maria Rilke


Jak Gdyby Się Cytaty: Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby o sprawy innych ludzi tak samo mało troszczyli się, jak o swoje własne. -Oscar Wilde


jak-szczęśliwie-żyliby-niektórzy-gdyby-o-sprawy-innych-ludzi-tak-samo-ło-troszczyli-ę-jak-o-swoje-własne
Jak Gdyby Się Cytaty: Lepiej by było, gdyby wszystkie arcydzieła sztuki przepadały, niż gdyby ptaki przestały się gnieździć na gałęziach. -John Ruskin


lepiej-by-było-gdyby-wszystkie-arcydzieła-sztuki-przepadały-ż-gdyby-ptaki-przestały-ę-gnieździć-na-gałęziach
Jak Gdyby Się Cytaty: Na co by się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło i jakby wyglądała ziemia, gdyby z niej zniknęły cienie? -Michaił Bułhakow


na-co-by-ę-zdało-twoje-dobro-gdyby-nie-istniało-zło-i-jakby-wyglądała-ziemia-gdyby-z-niej-zniknęły-cienie
Jak Gdyby Się Cytaty: A gdyby tak się wedrzeć na umysłów górę, gdyby stanąć na ludzkich myśli piramidzie, i przebić czołem przesądów chmurę, i być najwyższą myślą wcieloną. . . (Kordian) -Juliusz Słowacki


a-gdyby-tak-ę-wedrzeć-na-umysłów-górę-gdyby-stanąć-na-ludzkich-myśli-piramidzie-i-przebić-czołem-przesądów-chmurę-i-być-najwyższą
Jak Gdyby Się Cytaty: Szczęśliwa była by literatura, gdyby nie była rzeczą modną i gdyby się nią chcieli zajmować tylko ci, dla których jest stworzona. -Stendhal


szczęśliwa-była-by-literatura-gdyby-nie-była-rzeczą-modną-i-gdyby-ę-ą-chcieli-zajmować-tylko-dla-których-jest-stworzona
Jak Gdyby Się Cytaty: Gdyby ludzie zachowywali się tak, jak zachowują się narody, to ubierano by ich w kaftany bezpieczeństwa. -Tennessee Williams


gdyby-ludzie-zachowywali-ę-tak-jak-zachowują-ę-narody-to-ubierano-by-ich-w-kaftany-bezpieczeństwa
Jak Gdyby Się Cytaty: Kiedy widzę, jak inni cierpią, jest to tak, jak gdyby cierpieli oni za mnie. -Karl Jaspers


kiedy-widzę-jak-inni-cierpią-jest-to-tak-jak-gdyby-cierpieli-oni-za-mnie
Jak Gdyby Się Cytaty: Lepiej, gdyby istniały niesprawiedliwości, niż gdyby je usunąć w niesprawiedliwy sposób. -Johann Wolfgang Goethe


lepiej-gdyby-istniały-niesprawiedliwoś-ż-gdyby-usunąć-w-niesprawiedliwy-sposób
Jak Gdyby Się Cytaty: Żaden ptak nie siedzi tak dumnie na drzewie jak gołąb. Wygląda, jak gdyby go sam Pan Bóg tam posadził. -Katherine Mansfield


Żaden-ptak-nie-siedzi-tak-dumnie-na-drzewie-jak-gołąb-wygląda-jak-gdyby-go-sam-pan-bóg-tam-posadził
Jak Gdyby Się Cytaty: Każdy człowiek ustosunkowuje się do śmierci tak, jak gdyby był tym jedynym, a przynajmniej pierwszym, który ma umrzeć. -Stanisław Czosnowski


każdy-człowiek-ustosunkowuje-ę-do-śmierci-tak-jak-gdyby-był-tym-jedynym-a-przynajmniej-pierwszym-który-umrzeć
Jak Gdyby Się Cytaty: Gdyby psy umiały mówić, być może byłoby nam się tak trudno z nimi dogadać, jak z ludźmi. -Karel Capek


gdyby-psy-umiały-mówić-być-może-byłoby-nam-ę-tak-trudno-z-nimi-dogadać-jak-z-ludźmi
Jak Gdyby Się Cytaty: Ludzie znacznie mniej martwiliby się tym, co myślą o nich inni, gdyby wiedzieli, jak rzadko tamci to czynią. -Henry Kaiser


ludzie-znacznie-mniej-martwiliby-ę-tym-co-myślą-o-nich-inni-gdyby-wiedzieli-jak-rzadko-tamci-to-czynią
Jak Gdyby Się Cytaty: Gdyby ludzie byli zdolni do krytykowania samych siebie tak, jak krytykują swych bliźnich, pojawiłaby się na świecie nowa choroba, która zwałaby się samowstręt. -Henryk Sienkiewicz


gdyby-ludzie-byli-zdolni-do-krytykowania-samych-siebie-tak-jak-krytykują-swych-bliźnich-pojawiłaby-ę-na-świecie-nowa-choroba-która-zwałaby-ę
Jak Gdyby Się Cytaty: Gdyby ludzie wiedzieli, jak ciężko pracowałem, aby osiągnąć swe mistrzostwo, wcale nie wydawałoby im się tak cudowne. -Michał Anioł


gdyby-ludzie-wiedzieli-jak-ężko-pracowałem-aby-osiągnąć-swe-mistrzostwo-wcale-nie-wydawałoby-im-ę-tak-cudowne