Jak Ich Cytaty

Jak Ich Cytaty: Ubodzy, cisi, zapłakani, cierpiący, miłosierni, naiwni, opluwani - to najwyższej miary ludzkość. Jezu Chryste, ale gdybyśmy wszyscy tacy byli lub tacy chcieli być jak wyglądałby świat i ludzkość. W świecie liczą się tylko zwycięzcy. Tych się szanuje, ich się chwali, zabiega o ich względy. -Zofia Kucówna


Jak Ich Cytaty: Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności. -Montesquieu


Świat-nie-sądzi-czynów-ludzkich-wedle-ich-dobroci-ale-wedle-ich-pięknoś-nie-wedle-tego-czy-są-sprawiedliwe-ale-czy-wielkie-nie-wedle-ich
Jak Ich Cytaty: Two­je oczy są jak głębia oceanu. Tonę w ich niepowtarzalności. -bluecaffe


two­-oczy-są jak głębia-oceanu-tonę w ich-niepowtarzalnoś
Jak Ich Cytaty: Jak coś ta­kiego wytłumaczyć? To jak opi­sywa­nie ko­lorów niewi­dome­mu od urodze­nia: słowa da się jeszcze zro­zumieć, ale ich znacze­nie po­zos­ta­je ta­jem­nicą, sprawą osobistą. -Nicholas Sparks


Jak Ich Cytaty: Ich śmiech przyp­ra­wiały go o bez­silną wściekłość. Jak mogą śmiać się i pa­rado­wać po uli­cach, jak gdy­by życie nie zmieniło się od wczo­raj? Jak to chler­ne słońce ośmiela się świecić ta­kim blas­kiem? Cały ten zas­ra­ny świat po­winien zat­rzy­mać się i płakać. -Erich Segal


Jak Ich Cytaty: Chcę wie­dzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie in­te­resu­je mnie to czy in­ne zja­wis­ko. Chcę znać Je­go myśli, reszta to szczegóły. Ich möchte wis­sen, wie Gott diese Welt er­schaf­fen hat. Ich bin nicht an dem einen oder an­de­ren Phäno­men in­te­res­siert, an dem Spek­trum des einen oder an­de­ren Ele­men­tes. Ich möchte Seine Ge­dan­ken ken­nen, al­les übri­ge sind nur Ei­nzelheiten. (niem.)  -Albert Einstein


Jak Ich Cytaty: Szczęście jest ozdobą kobiet, jak strój ich pięknością. -Honore de Balzac


szczęście-jest-ozdobą-kobiet-jak-strój-ich-pięknośą
Jak Ich Cytaty: Artyści na ogół tak myślą o nas, jak my o ich dziełach. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Jak Ich Cytaty: ...z rozpustą jest jak z chciwością: gromadzenie skarbów pomnaża ich żądzę. -Montesquieu


z-rozpustą-jest-jak-z-chciwośą-gromadzenie-skarbów-pomnaża-ich-żądzę
Jak Ich Cytaty: Mężczyzn nie należy sądzić po ich odruchach, lecz po ich ruchach. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


mężczyzn-nie-należy-sądzić-po-ich-odruchach-lecz-po-ich-ruchach
Jak Ich Cytaty: Miłość jest odwagą kobiet, ich gwiazdą przewodnią, kompasem ich podróży. -Ernst von Dinchlage


miłość-jest-odwagą-kobiet-ich-gwiazdą-przewodnią-kompasem-ich-podróży
Jak Ich Cytaty: To mówi Pan: Zamienię ich smutek w radość, pocieszę i rozweselę, po ich troskach. Jeremiasz 31, 13 -Biblia


to-mówi-pan-zamienię-ich-smutek-w-radość-pocieszę-i-rozweselę-po-ich-troskach-jeremiasz-31-13
Jak Ich Cytaty: Ambitni. Ich ambicja jtst jak horyzont, oddala się w miarę zbliżania. -Montesquieu


ambitni-ich-ambicja-jtst-jak-horyzont-oddala-ę-w-miarę-zbliżania
Jak Ich Cytaty: Mądre myśli to jak przyjaciółki. Nie należy ich mieć zbyt wiele. -Krecia Pataczkówna


mądre-myśli-to-jak-przyjaciółki-nie-należy-ich-mieć-zbyt-wiele
Jak Ich Cytaty: Dzieci najpierw kochają rodziców. Jak podrosną, osadzają ich. Czasami wybaczają. -Oscar Wilde


dzieci-najpierw-kochają-rodziców-jak-podrosną-osadzają-ich-czasami-wybaczają
Jak Ich Cytaty: W pamiętnikach nie odkryjemy niczego złego o ich autorach: chyba tylko ich złą pamięć. -Giovanni Guareschi


w-pamiętnikach-nie-odkryjemy-niczego-złego-o-ich-autorach-chyba-tylko-ich-złą-pamięć
Jak Ich Cytaty: Miłość do ludzi polega na tym, aby wyczuwać ich potrzeby i brać na siebie ich cierpienia. -Martin Buber


miłość-do-ludzi-polega-na-tym-aby-wyczuwać-ich-potrzeby-i-brać-na-siebie-ich-cierpienia
Jak Ich Cytaty: Wszyscy ludzie w gruncie rzeczy są lepsi aniżeli ich zewnętrzne oblicze, niż krępujące ich pozory. -Robert Louis Stevenson


wszyscy-ludzie-w-gruncie-rzeczy-są-lepsi-aniżeli-ich-zewnętrzne-oblicze-ż-krępują-ich-pozory