Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty

Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Kobiety reprezentują tryumf materii nad myślą, tak jak mężczyźni reprezentują tryumf myśli nad moralnością. -Oscar Wilde


kobiety-reprezentują-tryumf-materii-nad-myślą-tak-jak-mężczyź-reprezentują-tryumf-myśli-nad-moralnośą
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni. -Tom Collins


gdyby-mężczyź-byli-tak-bezinteresowni-jak-kobiety-stałyby-ę-one-większymi-egoistkami-ż-mężczyź
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Uczucia są to banknoty w stosunkach między ludźmi. Wypuszcza się je, dopóki maszyna ta działa. W końcu reprezentują one już tylko fikcyjny metal. I człowiek żyje dalej za te asygnaty. -Louis Aragon


uczucia-są-to-banknoty-w-stosunkach-między-ludźmi-wypuszcza-ę-dopóki-maszyna-działa-w-końcu-reprezentują-one-już-tylko-fikcyjny-metal-i
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Wierzę mocno, że nauka i pokój w końcu osiągną tryumf nad ciemnotą i wojną, że narody porozumieją się nie dla niszczenia dzikiego, bezmyślnego, lecz dla budowania i pożytku. -Ludwik Pasteur


wierzę-mocno-że-nauka-i-pokój-w-końcu-osiągną-tryumf-nad-ciemnotą-i-wojną-że-narody-porozumieją-ę-nie-dla-niszczenia-dzikiego-bezmyślnego
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Mężczyźni pożerają młode dziewczęta jak owoce, a serca ich wypluwają jak pestki. -Magdalena Samozwaniec


mężczyź-pożerają-młode-dziewczę-jak-owoce-a-serca-ich-wypluwają-jak-pestki
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Wszyscy mężczyźni popełniają błędy, ale żonaci mężczyźni szybciej się o nich przekonują. -Red Skelton


wszyscy-mężczyź-popełniają-błędy-ale-żonaci-mężczyź-szybciej-ę-o-nich-przekonują
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Ko­biety po­siadają więcej za­let duszy, niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad. -Alfred Aleksander Konar


ko­biety-po­siadają-więcej-za­let-duszy-ż-mężczyź-lecz-mężczyź-mają-za to mniej-wad
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad. -Alfred Konar


kobiety-posiadają-więcej-zalet-duszy-ż-mężczyź-lecz-mężczyź-mają-za-to-mniej-wad
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Mężczyźni są dla kobiet jak miejsca na parkingu. Mężczyzna bez kobiety jest jak dom bez okien. -William Wharton


mężczyź-są-dla-kobiet-jak-miejsca-na-parkingu-mężczyzna-bez-kobiety-jest-jak-dom-bez-okien
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Mężczyźni są jak ceny; chcieliby ciągle piąć się w górę. -Jeanne Moreau


mężczyź-są-jak-ceny-chcieliby-ągle-piąć-ę-w-górę
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Mężczyźni, jak prawdziwi egoiści, liczą się tylko z własną wolą. -Henryk Sienkiewicz


mężczyź-jak-prawdziwi-egoiś-liczą-ę-tylko-z-własną-wolą
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Mężczyźni oddają duszę, jak kobiety ciało, stopniowo, sferami dobrze bronionymi. -Anonim


mężczyź-oddają-duszę-jak-kobiety-ciało-stopniowo-sferami-dobrze-bronionymi
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Gra miłosna jest jak jazda samochodem: kobiety wolą objazdy, mężczyźni skróty. -Jeanne Moreau


gra-miłosna-jest-jak-jazda-samochodem-kobiety-wolą-objazdy-mężczyź-skróty
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Gra miłosna jest jak jazda samochodem: kobiety wolą objazdy, a mężczyźni - skróty. -Jeanne Moreau


gra-miłosna-jest-jak-jazda-samochodem-kobiety-wolą-objazdy-a-mężczyź-skróty
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Kobiety wierzą, że mężczyźni nie są tak głupi, jak się na ogół sądzi - są głupsi. -Paul Toulet


kobiety-wierzą-że-mężczyź-nie-są-tak-głupi-jak-ę-na-ogół-sądzi-są-głupsi
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard


dobre-kobiety-są-lepsze-ż-dobrzy-mężczyź-złe-kobiety-są-gorsze-ż-źli-mężczyź
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Jak mądre byłyby kobiety, gdyby miały te rozumy, które dla nich potracili mężczyźni. -Julian Tuwim


jak-mądre-byłyby-kobiety-gdyby-miały-te-rozumy-które-dla-nich-potracili-mężczyź
Jak Mężczyźni Reprezentują Tryumf Cytaty: Gra miłos­na jest jak jaz­da sa­mocho­dem: ko­biety wolą ob­jazdy, mężczyźni - skróty. -Jeanne Moreau


gra-miłos­na-jest jak jaz­da-­mocho­dem-ko­biety-wolą-ob­jazdy-mężczyź- skróty