Jak Miłość Cytaty

Go to Gemtracks
Jak Miłość Cytaty: Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... -cytlopka
Jak Miłość Cytaty: Miłość powinna być gorąca, jak groźna lawa wulkaniczna. gwałtowna niby potok rwący i jak dynamit dynamiczna. Miłość powinna być burzliwa, jak halny, który ścina drzewa, i nieszczęśliwa i szczęśliwa, również szalona jak ulewa. -Wiktor Szwed
Jak Miłość Cytaty: dzi­siaj tak miłośnie na cy­tatach he he Miłość nie kiełba­sa, w lodówce się zepsuje. albo chwi­lowa miłość - co mi zro­bisz jak mnie złapiesz. poniekąd przychodzi kiedy chce od­chodzi kiedy chce - miłość w jednorazówkach lub każda miłość wpra­wia w ruch miłość. jak nie nową, to starą sta­wia w in­nym świetle. efekt in­spi­rac­ji cytatowych  -onejka
Jak Miłość Cytaty: Miłość nie tkwi w miejscu jak kamień. Miłość musi być wyrabiana jak chleb, ciągle robiona na nowo, żeby była świeża. -Ursula Le Guin
miłość-nie-tkwi-w-miejscu-jak-kamień-miłość-musi-być-wyrabiana-jak-chleb-ągle-robiona-na-nowo-żeby-była-świeża
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak kwiat. Niektórych kuję dru­gich zaś zachwy­ca swym za­pachem i pięknem...za­nied­ba­ny kwiat tak jak miłość z cza­sem więdnie. -Pan Życie
miłość-jest jak kwiat-niektórych kuję-dru­gich-zaś-zachwy­ca-swym-za­pachem-i pięknemza­nied­ba­ny-kwiat-tak-jak miłość
Jak Miłość Cytaty: Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
kawa-musi-być-gorąca-jak-piekło-czarna-jak-diabeł-czysta-jak-anioł-słodka-jak-miłość
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak tęcza, jak bar­wy łączy ser­ca, jak błękit, a ty czer­wień, ta miłość jest już we mnie tak żyć będziemy sa­mi po­między ko­lora­mi a czer­wień na błęki­cie od­mieni daw­ne życie jes­teśmy w końcu sa­mi swoimi marzeniami. -Amorek
Jak Miłość Cytaty: Miłość to smu­tek i szczęście Z Miłością spot­kasz się wszędzie * Miłość to uśmiech i łzy A jed­nak Miłość to Ty* Z Miłością jest jak z pogodą... Raz świeci Słońce,a raz pa­da deszcz... A jed­nak Miłość ma w sobie... Pa­rasol na gorzki dzień... -ulubiienica
Jak Miłość Cytaty: nie mo­ge czekać bo wiesz, życie jest jak­by kruche troszkę jak ulu­biona por­ce­lana ma­my troszkę jak za­mek z pias­ku troszkę jak piek­na miłość więc wiesz nie mo­ge czekac spieszę sie na miłość do mo­jej ulu­bionej por­ce­lano­wo pias­ko­wiej miłości zwanej tytuł  -amisfit
Jak Miłość Cytaty: Kawa jest: jak diabeł czarna, jak piekło gorąca, jak miłość słodka. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Jak Miłość Cytaty: Miłość to przyjaźń, Miłość to coś niesamowitego. Zmienia two­je życie na coś piękne­go i wspaniałego. Tyl­ko wte­dy czu­jesz, że żyjesz, jak roz­piera cię ener­gia, bo to ona- miłość je­dyna rzecz, która tak nap­rawdę człowieka uszczęśliwi. -AnDree
Jak Miłość Cytaty: Ma miłość jest jak róży krzew, krzew róży w czerwca świt, ma miłość jest jak rzewny śpiew, melodii cudnej rytm. -Robert Burns
ma-miłość-jest-jak-róży-krzew-krzew-róży-w-czerwca-świt-miłość-jest-jak-rzewny-śpiew-melodii-cudnej-rytm
Jak Miłość Cytaty: Bo miłość nie polega na tym, by stać nieruchomo jak pustynia, ani hulać po świecie jak wiatr, ani patrzeć na wszystko z daleka jak ty. -Paulo Coelho
bo-miłość-nie-polega-na-tym-by-stać-nieruchomo-jak-pustynia-ani-hulać-po-świecie-jak-wiatr-ani-patrzeć-na-wszystko-z-daleka-jak-ty
Jak Miłość Cytaty: Rozsądek i miłość niedobrze żyją razem: w miarę jak miłość rośnie, rozsądek się kurczy. -Francois de la Rochefoucauld
rozsądek-i-miłość-niedobrze-żyją-razem-w-miarę-jak-miłość-rośnie-rozsądek-ę-kurczy
Jak Miłość Cytaty: Niezliczone pokolenia przemijają jak jesienne liście. Tylko miłość jest wieczna. Tylko miłość nigdy nie umiera. -Henry Kemp
niezliczone-pokolenia-przemijają-jak-jesienne-liście-tylko-miłość-jest-wieczna-tylko-miłość-nigdy-nie-umiera
Jak Miłość Cytaty: Miłość różowa nie jest ko­loro­wa lecz tyl­ko za­bar­wiona . Miłość bez­bar­wna jest jak mi­zeria ros­tarta . Miłość biała jest niczym ma­larz nat­chniony lecz nie prze­pełniony . -ZłoteMyśliLeonka
Jak Miłość Cytaty: Płonę przy Tobie My miłością związani Jak w psychiatryku Zu­pełnie Sami Czu­je słod­kie Two­je usta Nasza miłość Jak rozpusta Znów za­pat­rze­ni W siebie oboje Miłość przeszyła Umysły nasze Płomienia Uczucia Nig­dy nie ugaszę Słyszę Nagle Serc Naszych bi­cie I mówię:
Jak Miłość Cytaty: Miłość przychodzi jak burza, gdy brak parasola prze­nika do os­tatniej suchej nit­ki duszy gdy miłość praw­dzi­wa, nic jej nie wysuszy  -Gold Fishy
miłość-przychodzi-jak burza-gdy-brak-parasola-prze­nika-do os­tatniej-suchej-nit­ki-duszy-gdy-miłość-praw­dzi­wa-nic-jej-nie wysuszy 
Jak Miłość Cytaty: Miłość... A przy­naj­mniej ta praw­dzi­wa jest jak jak ka­kao - mu­si być gorąca, ale cza­sem by­wa gorzka. -Chluby_kwiat_mowi_Drumphe
miłość-a przy­naj­mniej- praw­dzi­wa-jest jak jak ka­kao- mu­-być-gorąca-ale-cza­sem-by­wa-gorzka
Jak Miłość Cytaty: Miłość mu­si być próbo­wana jak złoto w og­niu prób; tyl­ko mała miłość w og­niu prób krusze­je. Wiel­ka oczyszcza się i rozpala. -Stefan Wyszyński
miłość-mu­-być-próbo­wana-jak złoto-w og­niu-prób-tyl­ko-ła-miłość-w og­niu-prób-krusze­-wiel­ka oczyszcza ę-i rozpala
Jak Miłość Cytaty: Nie­szczęśli­wa miłość od­ciska na nas głębo­kie piętno, lecz na­wet ta nie­szczęśli­wa miłość jak każde uczu­cie jest ulotna. -Lynx71
nie­szczęśli­wa-miłość-od­ciska-na nas-głębo­kie-piętno-lecz-na­wet- nie­szczęśli­wa-miłość-jak każde-uczu­cie-jest ulotna
Jak Miłość Cytaty: We­roni­ka Kaw­lew­ska Stałam sa­ma wpat­rzo­na w mur wrażliwości. Mu­ry są niezniszczalne. Ten był inny. Kruchy jak piasek, Jak sól, Jak szkło. Bo we mnie ta cecha przeważa. Wrażli­wość, wrażliwość. Ta jakże wier­na WRAŻLIWOŚĆ Kłopot za kłopotem Łza za łzą Cier­pienie za cierpieniem. Ona wyg­ry­wa z wszystkimi, Niena­wiść od niej słab­sza, przy niej krucha jak szkło. Każdy wyścig wygrywa. Nie łat­wo się z nią zmierzyć. Jest tyl­ko je­den przeciwnik, Który może z nią zwyciężyć Sil­na miłość, Tyl­ko sil­na miłość Silna Tyl­ko ona.. -Lelusiowa
Jak Miłość Cytaty: Pier­wsza miłość z wiat­rem gna, z niepo­koju drży Dru­ga miłość życie zna i z tej pier­wszej drwi A ta trze­cia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz I wa­lizkę ma spa­kowaną już. -Bułat Okudżawa
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak liść w lesie - czas ją zmienia, tak jak zima zmienia wygląd lasu. -Emily Bronte
miłość-jest-jak-liść-w-lesie-czas-ją-zmienia-tak-jak-zima-zmienia-wygląd-lasu
Jak Miłość Cytaty: Na wulkanie: Miłość jak wulkan w tobie tkwi kochanie, więc żyję z tobą tak jak na wulkanie. -Andrzej Monastyrski
na-wulkanie-miłość-jak-wulkan-w-tobie-tkwi-kochanie-więc-żyję-z-tobą-tak-jak-na-wulkanie
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak klepsydra: serce napełnia się w miarę, jak mózg się opróżnia. -Jules Renard
miłość-jest-jak-klepsydra-serce-napełnia-ę-w-miarę-jak-mózg-ę-opróżnia
Jak Miłość Cytaty: Wielka miłość, to taki sam dar jak zdolności pisarskie, jak radość ze słuchania muzyki, z patrzenia na dzieło sztuki - czyli to, co dają przeżycia prawie niedostępne dla większości. -Silvina Bullrich
wielka-miłość-to-taki-sam-dar-jak-zdolnoś-pisarskie-jak-radość-ze-słuchania-muzyki-z-patrzenia-na-dzieło-sztuki-czyli-to-co-dają-przeżycia
Jak Miłość Cytaty: Jak myśmy żyli, ty i ja, na świecie, nim przyszła miłość? Czy ssąc ze słońcem z mlekiem radość, jak maleńkie dzieci? Czy chrapiąc w grocie siedmiu braci śpiących? -John Donne
jak-myśmy-żyli-ty-i-ja-na-świecie-nim-przyszła-miłość-czy-ssąc-ze-słońcem-z-mlekiem-radość-jak-maleńkie-dzieci-czy-chrapiąc-w-grocie
Jak Miłość Cytaty: Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton  -Thobeta
praw­dzi­wa-miłość-jest rzad­ka-jak krop­-wo­dy-na pus­ty­-i gorąca-jak jej-piasek-nie bi­-re­kordów-częstot­li­woś
Jak Miłość Cytaty: Tęsknię za Dniem Ko­biet, niecodzien­nym jak kiedyś. Z kawą mieloną i bu­kietem goździków. Gdy każda miłość była pros­ta jak kłos zboża. Bez he­roi­cznych czynów i marznięcia w werandzie. -agusia96
Jak Miłość Cytaty: Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała. -Biblia
Jak Miłość Cytaty: Motylek fru­wa na wolności. Jak i w brzuszku miłości. Jak w swej kra­sie piękny i bogaty, Tak i szyb­ko ucieka w zaświaty. Więc i miłość płochą bywa Bo mo­tylków się wyzbywa. -taktojax
Jak Miłość Cytaty: Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej... -Uśmiechnięta Anielica
Jak Miłość Cytaty: Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość. -Paweł Św
miłość-nigdy-nie-ustaje-tak-więc-trwają-wiara-nadzieja-miłość-te-trzy-z-nich-zaś-największa-jest-miłość
Jak Miłość Cytaty: - Ona i on. - I co z tego? - No jak to co? Miłość. -opuszczona
 ona-i on-i co z tego-no jak to co-miłość
Jak Miłość Cytaty: Miłość jak pochód - przechodzi. -Henri Verneul
miłość-jak pochód- przechodzi
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak pochód - przechodzi. -Henri Verneuil
Jak Miłość Cytaty: Miłość jak odległość trudna do przebycia. -Jan Twardowski
miłość-jak-odległość-trudna-do-przebycia
Jak Miłość Cytaty: Sta­ra miłość jest jak rak. -Petroniusz Arbiter
Jak Miłość Cytaty: Miłość potrzebuje gniazda, jak ptak. -Henryk Sienkiewicz
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak żywioł.Nieprzewidywalna... -anja
miłość-jest jak żywiołnieprzewidywalna
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest ostateczna, jak śmierć. -Simone de Beauvoir
Jak Miłość Cytaty: Miłość pociesza. Jak słońce po deszczu. -William Shakespeare
Jak Miłość Cytaty: FYR­FLRYK KALISKI To była miłość cud­na kaliska Te­raz to ret­rospek­cji rozlewiska Jak w Ka­nie w cud mnie zmieniałaś Roz­kosz wręcz przelewałaś Ob­fi­tość jak chińskiemu ro­bot­ni­kowi - ryżu podwójna miska  -fyrfle
Jak Miłość Cytaty: Jakie to bolesne być kochanym za nic, czyli za to, że się jest. Jaki niepokój niesie taka miłość. Jak z niedowierzania plączą się myśli i serce puchnie od przyśpieszonych uderzeń. Jak świat odsuwa się i traci dotykalność. -Olga Tokarczuk
Jak Miłość Cytaty: Jak cicho szumi woda, jak cicho szumi las, tak cicho nasza miłość wkroczyła między nas. -Anonim
jak-cicho-szumi-woda-jak-cicho-szumi-las-tak-cicho-nasza-miłość-wkroczyła-między-nas
Jak Miłość Cytaty: Miłość jak ogień, który nie spala. -Jan Filewicz Ks
Jak Miłość Cytaty: Nieszczęście, jak miłość, wiąże ludzi z sobą. -Zygmunt Krasiński
nieszczęście-jak-miłość-wiąże-ludzi-z-sobą
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak od­ra, wszys­cy mu­simy ją przebyć. -Jerome Klapka
miłość-jest jak od­ra-wszys­cy-mu­simy-ją przebyć
Jak Miłość Cytaty: Ból ma swoją wstydliwość tak jak miłość. -Malwina Meysenburg
Jak Miłość Cytaty: Smut­no mi, gdy wiem, co Twe ser­ce czu­je do mnie, a Ty nie pot­ra­fisz po­wie­dzieć wprost
Jak Miłość Cytaty: Jak w ogóle opi­sać miłość, w której nic się nie dzieje i dziać nie może, miłość której ujaw­nić nie wol­no ani jed­nym słowem, ani jed­nym drgnięciem twarzy, ani jed­nym spoj­rze­niem? Miłość zaw­sze do cze­goś dąży, na coś cze­ka, a na cóż mogłem cze­kać ja, cze­go się spodziewać?  -Zofia Chądzyńska
Jak Miłość Cytaty: Ból ma swoją wstyd­li­wość, tak jak miłość. -Malwida von Meysenbug
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest niczym in­nym, jak żądzą nieśmiertelności. -Michel Eyquem de Montaigne
Jak Miłość Cytaty: Miłość krótka zaboli jak odcisk nie w porę. -Jan Twardowski
miłość-krótka-zaboli-jak-odcisk-nie-w-porę
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest niczym innym, jak żądzą nieśmiertelności. -Michel de Montaigne
miłość-jest-niczym-innym-jak-żądzą-nieśmiertelnoś
Jak Miłość Cytaty: Miłość jak rewolucja - nie udaje się słabszym. -Karol Dusza
miłość-jak-rewolucja-nie-udaje-ę-słabszym
Jak Miłość Cytaty: Nieszczęście jest jak miłość, wiąże ludzi ze sobą. -Zygmunt Krasiński
nieszczęście-jest-jak-miłość-wiąże-ludzi-ze-sobą
Jak Miłość Cytaty: To nieprawda, że trzeba pielęgnować miłość, rośnie jak ziele... -Teresa Nietyksza
to-nieprawda-że-trzeba-pielęgnować-miłość-rośnie-jak-ziele
Jak Miłość Cytaty: Prawdziwa i najwyższa sprawiedliwość to nic innego jak miłość. -Karel Capek
prawdziwa-i-najwyższa-sprawiedliwość-to-nic-innego-jak-miłość
Jak Miłość Cytaty: Miłość dodaje otuchy, jak promień słońca po deszczu. -William Shakespeare
miłość-dodaje-otuchy-jak-promień-słońca-po-deszczu
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest niczym innym jak żądzą nieśmiertelności. -Michael De Montagne
miłość-jest-niczym-innym-jak-żądzą-nieśmiertelnoś
Jak Miłość Cytaty: Po­tem za­bija­li tę miłość, jak tyl­ko się dało. -Janusz Leon Wiśniewski
po­tem-za­bija­li-tę miłość-jak tyl­ko ę-dało
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak odra, wszyscy musimy ją przebyć. -Klapka Jerome Jerome
miłość-jest-jak-odra-wszyscy-musimy-ją-przebyć
Jak Miłość Cytaty: Miłość jak re­woluc­ja - nie uda­je się słabym. -Karol Dusza
miłość-jak re­woluc­ja- nie uda­ ę-słabym
Jak Miłość Cytaty: Nie­szczęście, jak miłość, wiąże ludzi z sobą. -Zygmunt Krasiński
nie­szczęście-jak miłość-wiąże-ludzi-z sobą
Jak Miłość Cytaty: Nic nie jest tak tajemnicze, jak miłość. -Peter Lippert
nic-nie-jest-tak-tajemnicze-jak-miłość
Jak Miłość Cytaty: Miłość i Tęsknota, to jak dwie prządki naszego żywota. -Bohdan Zalewski
miłość-i-tęsknota-to-jak-dwie-prządki-naszego-żywota
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak śmierć - zaw­sze ma pierwszeństwo. -Pierre La Mure
miłość-jest jak śmierć- zaw­sze- pierwszeństwo
Jak Miłość Cytaty: Niena­wiść jak miłość - żywi się by­le czym. -Honoré de Balzac
niena­wiść-jak miłość- żywi ę-by­-czym
Jak Miłość Cytaty: Piekło nie zna wściekłości takiej jak miłość w nienawiść zmieniona, i nie zna furii takiej jak kobieta wzgardzona. -William Congreve
piekło-nie-zna-wściekłoś-takiej-jak-miłość-w-nienawiść-zmieniona-i-nie-zna-furii-takiej-jak-kobieta-wzgardzona
Jak Miłość Cytaty: To nieprawda, że trzeba pielęgnować miłość, ona rośnie jak ziele. -Nietyksza
to-nieprawda-że-trzeba-pielęgnować-miłość-ona-rośnie-jak-ziele
Jak Miłość Cytaty: Miłość to nic innego, jak sympatia, która opanowała wyobraźnię. -Ewa Kuligowska
miłość-to-nic-innego-jak-sympatia-która-opanowała-wyobraźę
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest niczym in­nym, jak ra­dowa­niem się. -Baruch Spinoza
miłość-jest niczym-in­nym-jak ra­dowa­niem-ę
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak mydło, ubywa jej przy używaniu. -Jerzy Andrzejewski
miłość-jest-jak-mydło-ubywa-jej-przy-używaniu
Jak Miłość Cytaty: Nie­szczęście jest jak miłość, wiąże ludzi ze sobą. -Zygmunt Krasiński
nie­szczęście-jest jak miłość-wiąże-ludzi-ze sobą
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak światło gwiazd - nie umiera nigdy. -Harlan Coben
miłość-jest jak światło-gwiazd- nie umiera-nigdy
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak wiatr, nie wiadomo skąd przychodzi. -Honore de Balzac
miłość-jest-jak-wiatr-nie-wiadomo-skąd-przychodzi
Jak Miłość Cytaty: Jak słod­ki głos W ciszy Tak przyszła do nas miłość. -AnDree
jak-słod­ki-głos-w-ciszy-tak-przyszła-do nas-miłość
Jak Miłość Cytaty: Miłość kobiety to tylko podmuch i odwraca się jak wiatr. -T. Wyatt
miłość-kobiety-to-tylko-podmuch-i-odwraca-ę-jak-wiatr
Jak Miłość Cytaty: Zarówno mężczyźnie jak i kobiecie zakazana miłość sprawia przyjemność. -Owidiusz
zarówno-mężczyźnie-jak-i-kobiecie-zakazana-miłość-sprawia-przyjemność
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest prawie tak rzadka, jak odwaga życia. -Henryk Ferdynand Kaden
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak miód, więc zbytek powoduje przesyt. -Bolesław Prus
miłość-jest-jak-miód-więc-zbytek-powoduje-przesyt
Jak Miłość Cytaty: Jeśli miłość to tak jak wieczność bez przed i potem. -Jan Twardowski
jeśli-miłość-to-tak-jak-wieczność-bez-przed-i-potem
Jak Miłość Cytaty: Pier­wsza miłość jest jak piętka świeżego chleba. -Matka Teresa z Kalkuty
pier­wsza-miłość-jest jak piętka-świeżego-chleba
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak księżyc: kiedy nie rośnie, niknie. -Wice Hrabia De Segur
miłość-jest-jak-księżyc-kiedy-nie-rośnie-niknie
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak ziewanie, najczęściej kończy się spaniem. -Ludovico Ariosto
miłość-jest-jak-ziewanie-najczęściej-kończy-ę-spaniem
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak książka. Przeglądając, zawsze się na coś natrafi. -Anatol France
miłość-jest-jak-książka-przeglądając-zawsze-ę-na-coś-natrafi
Jak Miłość Cytaty: U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości. -Ludwig Boerne
u-kobiet-miłość-jest-równie-często-córką-jak-matką-zazdroś
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak zbrodnia: nie wiadomo potem co robić z ciałem. -Maciej Słomczyński
miłość-jest-jak-zbrodnia-nie-wiadomo-potem-co-robić-z-ciałem
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak cień człowieka, kiedy ją go­nisz ona ucieka. -Adam Asnyk
miłość-jest jak cień-człowieka-kiedy-ją go­nisz-ona-ucieka
Jak Miłość Cytaty: Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce, jak klucz do raju. -Phil Bosmans
bóg-włożył-swoją-miłość-w-twoje-rę-jak-klucz-do-raju
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest jak polna mysz, trzeba dobrego kota, by ją złapać. -Wojciech Bartoszewski
miłość-jest-jak-polna-mysz-trzeba-dobrego-kota-by-ją-złapać
Jak Miłość Cytaty: Miłość jak ziewa­nie, naj­częściej kończy się spaniem. -Lodovico Ariosto
miłość-jak ziewa­nie-naj­częściej-kończy ę-spaniem
Jak Miłość Cytaty: Miłość jest taką samą sztuką jak malarstwo czy rzeźba. -K. Nepomucka
miłość-jest-taką-samą-sztuką-jak-malarstwo-czy-rzeźba
Jak Miłość Cytaty: Niena­wiść jest siłą przy­ciągającą, tak jak miłość. -Terry Pratchett
niena­wiść-jest łą-przy­ągającą-tak-jak miłość
Jak Miłość Cytaty: Miłość musi przyjść i odejść sama jak gorączka albo burza. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
miłość-musi-przyjść-i-odejść-sama-jak-gorączka-albo-burza
Jak Miłość Cytaty: Jak...to co trud­ne...jak Od początku To co trudne Tak Wy­bija rytm, gdy szu­mi w głowie. Kołacze w ser­cu gdy cze­goś brak, a w uszach piasek zagłusza wołania krzyk tych co życia kro­ki przed nami... Za na­mi już Nie po­maga roz­ciągnięte w ago­nii ciało te­go co według nas w górze władze na­daną ma Jak...w pus­tce zna­leźć szczęścia in­nych takt A ty w niena­wiści miłość masz Odebraną  -Wybrakowana