Jak Nadchodząca Chwila Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Trzeba być tak szybkim, jak nadchodząca chwila. -Edward Stachura
trzeba-być-tak-szybkim-jak-nadchodząca-chwila
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Żyj chwilą, jakby to była ostatnia chwila Twojego życia. -Janis Joplin
Żyj-chwilą-jakby-to-była-ostatnia-chwila-twojego-życia
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Zima, jak troska, długo trwa, a lato, jak szczęście, mija chwilą. -Maria Rodziewiczówna
zima-jak-troska-długo-trwa-a-lato-jak-szczęście-mija-chwilą
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą. -Maria Rodziewiczówna
zima-jak-troska-długo-trwa-a-lato-jak-szczęście-mija-chwilą
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Zi­ma jak tros­ka, długo trwa, a la­to jak szczęście, mi­ja chwilą. -Maria Rodziewiczówna
zi­-jak tros­ka-długo-trwa-a ­to-jak szczęście-mi­ja-chwilą
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Aniołowie chodzą po ziemi zamienieni w ludzi, sami nie wiedząc o tym. Chwila zbudzenia się tej samowiedzy byłaby chwilą ich śmierci. -Karol Irzykowski
aniołowie-chodzą-po-ziemi-zamienieni-w-ludzi-sami-nie-wiedząc-o-tym-chwila-zbudzenia-ę-tej-samowiedzy-byłaby-chwilą-ich-śmierci
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Żyj chwilą, jak­by to była os­tatnia chwi­la two­jego życia. -Janis Joplin
Żyj-chwilą-jak­by-to była-os­tatnia-chwi­-two­jego-życia
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty:
Życie-jest jak fan­tazjaprze­mija-z chwilą~pa­weł-rychlica 
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Sex jest roz­koszną chwilą po której, w us­tach jak i w ser­cu, czuć go­ryczy smak. -loquentia
sex-jest roz­koszną-chwilą-po której-w us­tach-jak i w ser­cu-czuć-go­ryczy-smak
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Człowiek za­pada chwilą w pa­mięci dru­giego człowieka, jak ka­mień rzu­cony w wodę. -Agnieszka Lisak
człowiek-za­pada-chwilą-w pa­mię-dru­giego-człowieka-jak ka­mień-rzu­cony-w wodę
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Moje serce obawia się cierpień - Powiedz mu, że strach przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie, I że żadne serce nie cierpiało nigdy, gdy sięgało po swoje marzenia, bo każda chwila poszukiwań jest chwilą spotkania z Bogiem i Wiecznością. -Paulo Coelho
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Oj, nie ta jest ciężka chwila Kiedy sypią ci mogiłę, Ale ta jest ciężka chwila Kiedy rzucasz to, co miłe. -Maria Konopnicka
oj-nie-jest-ężka-chwila-kiedy-sypią-mogiłę-ale-jest-ężka-chwila-kiedy-rzucasz-to-co-miłe
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Wielu z nas obiera so­bie rożne ce­le. Naj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lu, jak wygląda nasza wędrówka. Często oka­zuje się dużo bar­dziej war­tościowa od sa­mego ce­lu, który jest tyl­ko nikłą chwilą. -Emmanuel
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Nic tak nie drażni żonatych, jak to, że co chwila pomiędzy sobą a bodaj przelotnymi pragnieniami spotykają swoją żonę. -Honore de Balzac
nic-tak-nie-draż-żonatych-jak-to-że-co-chwila-pomiędzy-sobą-a-bodaj-przelotnymi-pragnieniami-spotykają-swoją-żonę
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: dziew­czy­na jest jak słońce, świeci gdy wszys­cy oczy ot­warte mają...... kochanką jak księżyc zaczy­na świecić gdy wszys­cy oczy za­mykają...więc zos­tań mą dobą nie bądź tyl­ko chwilą  -Amicusamico
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Szy­bo­wać jak ptak poczuć wol­ność, jak we śnie marzył pe­wien liść Pod­much zer­wał liść a ten, ku górze się wzbił ma­giczna chwila Zdep­ta­ny lis­tek nieg­dyś całością drze­wa smu­tek od­czu­wał  -to_tylko_łzy
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: jed­no spojrzenie, de­likat­ny do­tyk sprag­nionych dłoni, bi­cie ser­ca przyśpieszone, myśli z głowy jak ptaki, wyfrunęły, liczy się tyl­ko chwila se­kun­da, może dwie.. ty­le Cię miec  -cytlopka
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Czuję się jak piórko. Ta­kie wol­ne, ta­kie lek­kie. Wiatr mnie niesie pod chmurami. Żyję chwilą, bo za­raz może przes­tać wiać dob­ry wiatr i spadnę na ziemię. -Aleksandra_Czarna
czuję ę-jak piórko-ta­kie-wol­ne-­kie-lek­kie-wiatr-mnie-niesie-pod-chmurami-Żyję-chwilą-bo za­raz-może-przes­ć-wiać-dob­ry
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Życie jest chwilą wieczności. -Plutarch
Życie-jest-chwilą-wiecznoś
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Każda chwila sprzyja bohaterstwu. -Władysław Broniewski
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Naucz żyć chwilą obecną. -Richard Carlson
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Wiecznością jest każda upływająca chwila. -Nikos Kazantzakis
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: W sub­telnym spojrzeniu Doj­rzałem Ciebie Pachnącą niewinnością I chwilą uniesień Rzu­cony czar Roz­chy­lił płatki Na­miętność spłynęła falą Z uczu­ciem płynę jak rzeka Wni­kam w twe ciche wnętrze Zmysłowo tańcząc łabędziem od nowa Różową frezję two­jego ogrodu Poję fi­nezją słowa  -Schadel
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Człowiek uwikłany w cza­sie, umiera chwilą. -Papillondenuit
człowiek-uwikłany-w cza­sie-umiera-chwilą
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Po­jawiasz się z chwilą, gdy przes­ta­jesz siebie dostrzegać. -Papillondenuit
po­jawiasz ę-z chwilą-gdy-przes­­jesz-siebie-dostrzegać
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Z chwilą, gdy uczucie przestaje istnieć, staje się pieniądz czymś. -Honoré de Balzac
z-chwilą-gdy-uczucie-przestaje-istnieć-staje-ę-pieniądz-czymś
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Zawsze przychodzi w życiu taka chwila kiedy człowiek traci wyczucie. -Ewa Szumańska
zawsze-przychodzi-w-życiu-taka-chwila-kiedy-człowiek-traci-wyczucie
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona. -Jean Jacques Rousseau
każda-chwila-która-mogłaby-być-wykorzystana-lepiej-jest-stracona
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Z chwilą, gdy uczucie przestaje istnieć, pieniądz staje się czymś. -Honore de Balzac
z-chwilą-gdy-uczucie-przestaje-istnieć-pieniądz-staje-ę-czymś
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna -Iwan S. Turgieniew
należy-tak-zorganizować-życie-aby-każda-chwila-była-ważna
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Bezpowrotnie stracona jest każda chwila, której nie wypełnia miłość. -Torquato Tasso
bezpowrotnie-stracona-jest-każda-chwila-której-nie-wypełnia-miłość
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: jes­teś westchnieniem łzą z za­kamarków duszy naj­droższą chwilą  -Cykam
jes­teś-westchnieniem-łzą-z za­kamarków-duszy-naj­droższą-chwilą 
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Rozum jest lokatorem namiętności tak nieznośnym, że one mu co chwila wypowiadają mieszkanie. -Feliks Chwalibóg
rozum-jest-lokatorem-namiętnoś-tak-nieznośnym-że-one-mu-co-chwila-wypowiadają-mieszkanie
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona -Jean Jacques Rousseau
każda-chwila-która-mogłaby-być-wykorzystana-lepiej-jest-stracona
Jak Nadchodząca Chwila Cytaty: Należy tak organizować życie aby każda chwila była ważna. -Iwan Turgieniew
należy-tak-organizować-życie-aby-każda-chwila-była-ważna