Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty

Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Jak nagi człowiek może coś przemycić? -Jack London


jak-nagi-człowiek-może-coś-przemycić
Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Człowiek nie może żyć bez nieustannej ufności w coś niezniszczalnego. -Franz Kafka


człowiek-nie-może-żyć-bez-nieustannej-ufnoś-w-coś-niezniszczalnego
Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Jak już coś ro­bisz, to rób to jak człowiek. Użyj głowy al­bo serca. -DamianMichalik


jak-już-coś-ro­bisz-to rób-to jak człowiek-użyj głowy-al­bo-serca
Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa. -John Steinbeck


Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Od kres­ki wszys­tko się zaczyna Od kres­ki może pow­stać słowo Od kres­ki może pow­stać arcydzieło Oko również pod­kreślo­ne jest kreską Niewiel­ka kres­ka może zdziałać cuda Dwie kres­ki kłopot lub szczęście Sym­bo­lizują ciążę Kres­ka ni­by nic a jed­nak coś Można na kimś pos­ta­wić kreskę Możemy coś podkreślać Kres­ka może cza­sem spo­wodo­wać kłopot Kres­ki mogą sta­wiać znak równości Od kre­sek możemy coś wyliczać Kres­ka - cien­ka linia Kres­ka ma wiele znaczeń Kres­ka - nic a jed­nak coś  -Mała Mi


Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Niemiec nagi nie jest groźny. -Kurt Tucholsky


Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Może jes­teśmy tu tyl­ko po to by coś zro­zumieć, coś poczuć... Tu na tym świecie.... -Duch_Sumienia


może-jes­teśmy- tyl­ko-po to by coś-zro­zumieć-coś-poczuć-tu-na tym-świecie
Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Nie ma na świecie nic piękniejszego niż nagi kwiat i naga kobieta. -Jaroslav Seifert


nie-na-świecie-nic-piękniejszego-ż-nagi-kwiat-i-naga-kobieta
Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Czuć Twoj głos... Tak ciepły, wil­gotny, na­miętny, nagi... -Cysiaczek


czuć-twoj-głos-tak ciepły-wil­gotny-na­miętny-nagi
Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces


Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Nikt nie może więcej jak może, a nie idzie jednak za tym, aby nie mogąc uczynić cudów, człowiek nie czynił nic. -Eliza Orzeszkowa


nikt-nie-może-więcej-jak-może-a-nie-idzie-jednak-za-tym-aby-nie-mogąc-uczynić-cudów-człowiek-nie-czynił-nic
Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Dzisiejszy człowiek uważa, że traci coś - czas - kiedy nie działa dość szybko; a jednak nie wie potem, co zrobić z czasem, który zyskał - może go tylko zabić. -Erich Fromm


dzisiejszy-człowiek-uważa-że-traci-coś-czas-kiedy-nie-działa-dość-szybko-a-jednak-nie-wie-potem-co-zrobić-z-czasem-który-zyskał-może
Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Żeby nie wiem jak człowiek był twar­dy, to z każde­go uczu­cia coś w nim zos­ta­je, uczy się cze­goś, cze­go daw­niej nie umiał, raz to jest dob­re, raz nie. I z siebie też coś ko­muś zos­ta­wia w spadku. -Krystyna Siesicka


Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Każdy człowiek jest dob­ry. Na­wet jak coś zro­bi bar­dzo złego, to na pew­no dla­tego, że był nieszczęśliwy. -Anna Dymna


każdy-człowiek-jest dob­ry-na­wet jak coś-zro­bi-bar­dzo-złego-to na pew­no-dla­tego-że był-nieszczęśliwy
Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Człowiek wyrzeka się swych błędów najpóźniej, jak może. -Montesquieu


człowiek-wyrzeka-ę-swych-błędów-najpóźniej-jak-może
Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Człowiek wyrzeka się swoich błędów najpóźniej jak może. -Montesquieu


człowiek-wyrzeka-ę-swoich-błędów-najpóźniej-jak-może
Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Człowiek wyrze­ka się swoich błędów najpóźniej jak może. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


Jak Nagi Człowiek Może Coś Cytaty: Coś powstałe ze wszystkiego, najczęściej nie zawiera niczego, ale coś stworzone z niczego zawierać może prawie wszystko. -Stefan Pacek


coś-powstałe-ze-wszystkiego-najczęściej-nie-zawiera-niczego-ale-coś-stworzone-z-niczego-zawierać-może-prawie-wszystko