Jak Nagi Człowiek Może Cytaty

Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Jak nagi człowiek może coś przemycić? -Jack London


jak-nagi-człowiek-może-coś-przemycić
Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Niemiec nagi nie jest groźny. -Kurt Tucholsky


Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Nie ma na świecie nic piękniejszego niż nagi kwiat i naga kobieta. -Jaroslav Seifert


nie-na-świecie-nic-piękniejszego-ż-nagi-kwiat-i-naga-kobieta
Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Czuć Twoj głos... Tak ciepły, wil­gotny, na­miętny, nagi... -Cysiaczek


czuć-twoj-głos-tak ciepły-wil­gotny-na­miętny-nagi
Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces


Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Nikt nie może więcej jak może, a nie idzie jednak za tym, aby nie mogąc uczynić cudów, człowiek nie czynił nic. -Eliza Orzeszkowa


nikt-nie-może-więcej-jak-może-a-nie-idzie-jednak-za-tym-aby-nie-mogąc-uczynić-cudów-człowiek-nie-czynił-nic
Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Człowiek wyrze­ka się swoich błędów najpóźniej jak może. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Człowiek wyrzeka się swoich błędów najpóźniej jak może. -Montesquieu


człowiek-wyrzeka-ę-swoich-błędów-najpóźniej-jak-może
Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Człowiek wyrzeka się swych błędów najpóźniej, jak może. -Montesquieu


człowiek-wyrzeka-ę-swych-błędów-najpóźniej-jak-może
Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Latawiec jest jak człowiek, może się wznosić tylko na sznurku. -Michał Choromański


latawiec-jest-jak-człowiek-może-ę-wznosić-tylko-na-sznurku
Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Cóż, człowiek pisze tak, jak może, Oby­wate­lu Redaktorze. -Konstanty Ildefons Gałczyński


Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Były to je­dyne chwi­le me­go życia, kiedy czułem się zu­pełnie bez­silny; tak bez­silny, jak tyl­ko może się czuć człowiek, który up­rzy­tom­ni so­bie, że zaw­sze może iść z cza­sem nap­rzód, lecz nig­dy go pow­strzy­mać. Trwało to jed­nak krótko; po­tem zro­zumiałem, że człowiek, który chciałby pow­strzy­mać czas, jest w ta­kiej sy­tuac­ji, jak­by wsadził dłoń w górski stru­mień i czując jej drżenie, myślał, że tamą jest je­go dłoń. -Marek Hłasko


Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: La­tawiec jest jak człowiek, może się wzno­sić tyl­ko na sznurku. -Michał Choromański


la­tawiec-jest jak człowiek-może ę-wzno­ć-tyl­ko-na sznurku
Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Człowiek wyk­ształco­ny może de­bato­wać na wiele te­matów, człowiek od­ważny może de­bato­wać na każdy temat. -Lustus


człowiek-wyk­ształco­ny-może-de­bato­wać-na wiele-te­matów-człowiek-od­ważny-może-de­bato­wać-na każdy-temat
Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Człowiek jest wolny jak ptak w klatce: może się poruszać tylko w pewnych granicach. -Johann Lavater


człowiek-jest-wolny-jak-ptak-w-klatce-może-ę-poruszać-tylko-w-pewnych-granicach
Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Każdy człowiek może umierać jako bogacz, jeśli zdecyduje się żyć jak biedak. -Henry Gould


każdy-człowiek-może-umierać-jako-bogacz-śli-zdecyduje-ę-żyć-jak-biedak
Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Człowiek nie może żyć jak zwierzęta tyl­ko w pos­ta­wie kon­kret­nej, ale też nie może żyć wyłącznie w pos­ta­wie abstrakcyjnej. -Antoni Kępiński


człowiek-nie może-żyć-jak zwierzę-tyl­ko-w pos­­wie-kon­kret­nej-ale-też-nie może-żyć-wyłącznie-w pos­­wie-abstrakcyjnej
Jak Nagi Człowiek Może Cytaty: Samotność, jaką człowiek może znieść i nie umrzeć, ma granice tak samo, jak napięcie elektryczne. -William Faulkner


samotność-jaką-człowiek-może-znieść-i-nie-umrzeć-granice-tak-samo-jak-napięcie-elektryczne