Jak Nie Jakąś Cytaty

Jak Nie Jakąś Cytaty: Wiesz jak się gra w szachy... cza­sami trze­ba poświęcić jakąś figurę! -Orochimaru  -Masashi Kishimoto


wiesz-jak ę-gra-w szachy-cza­sami trze­ba-poświęć-jakąś-figurę-orochimaru 
Jak Nie Jakąś Cytaty: Słowo, to nieza­rejes­tro­wana broń pal­na. Nie raz je­den z nas palnął jakąś głupotę. Ze słowem, jak z każdą bro­nią, trze­ba ostrożnie. -szajbuss


słowo-to nieza­rejes­tro­wana-broń-pal­na-nie raz-­den-z nas-palnął-jakąś-głupotę-ze słowem-jak z każdą-bro­ą-trze­ba
Jak Nie Jakąś Cytaty: Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny. -Erazm z Rotterdamu


całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
Jak Nie Jakąś Cytaty: Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny? -Erazm z Rotterdamu


całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
Jak Nie Jakąś Cytaty: Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie. -Marek Aureliusz


Jak Nie Jakąś Cytaty: To właśnie głupo­ta rodzi państwa, na niej po­legają rządy, urzędy, re­ligie, sej­my, sądy i w ogóle całe życie ludzkie, które jest niczym in­nym jak tyl­ko jakąś ig­raszką głupoty. -Erazm z Rotterdamu


Jak Nie Jakąś Cytaty: `Bądź niedostępna ! -jas­ne.. ile ra­zy to słyszałam ! Fa­ceci są na ty­le le­niwi, że wolą


Jak Nie Jakąś Cytaty: Zawieś swoje życie o jakąś gwiazdę, a noc ci nie zaszkodzi. -Phil Bosmans


zawieś-swoje-życie-o-jakąś-gwiazdę-a-noc-nie-zaszkodzi
Jak Nie Jakąś Cytaty: Umiera się nie na jakąś chorobę, lecz na całe życie. -Charles Peguy


umiera-ę-nie-na-jakąś-chorobę-lecz-na-całe-życie
Jak Nie Jakąś Cytaty: W pytaniach, na które nie ma odpowiedzi, kryje się zawsze jakaś nadzieja. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Jak Nie Jakąś Cytaty: Jest jakaś granica zwierzeń, której przejść słowami nie trzeba. -Zofia Bystrzycka


jest-jakaś-granica-zwierzeń-której-przejść-słowami-nie-trzeba
Jak Nie Jakąś Cytaty: Każdy człowiek ma jakąś rację, tyl­ko nie każda rac­ja wychodzi na zdrowie. -Jerzy Andrzejewski


każdy-człowiek- jakąś-rację-tyl­ko-nie każda-rac­ja-wychodzi-na zdrowie
Jak Nie Jakąś Cytaty: Nic się nie dzieje przypadkowo, zawsze jest jakaś przyczyna i konieczność. -Platon


nic-ę-nie-dzieje-przypadkowo-zawsze-jest-jakaś-przyczyna-i-konieczność
Jak Nie Jakąś Cytaty: Każdy człowiek ma jakąś rację, tylko nie każda racja wychodzi na zdrowie. -Jerzy Andrzejewski


każdy-człowiek-jakąś-rację-tylko-nie-każda-racja-wychodzi-na-zdrowie
Jak Nie Jakąś Cytaty: Samotność - jakaś ty przeludniona. -Stanisław Jerzy Lec


Jak Nie Jakąś Cytaty: Miłość nie umiera: zawsze znajdzie jakąś drogę, aby wymknąć się śmierci. -Gertrud von Le Fort


miłość-nie-umiera-zawsze-znajdzie-jakąś-drogę-aby-wymknąć-ę-śmierci
Jak Nie Jakąś Cytaty: Miłość - to jakaś ciemna zagadka. -Adam Asnyk


miłość-to-jakaś-ciemna-zagadka
Jak Nie Jakąś Cytaty: Każdy mężczyzna ma jakąś wadę. -Hito-ni Hitokuse