Jak One Bajki Cytaty

Jak One Bajki Cytaty: Jasność myśli jest wieczną zaletą każdego dzieła. Wszelkie myśli ciemno-błyskotliwe są jak one bajki dziecinne, które coś nadzwyczajnego opowiadają, a w istocie nic w sobie nie mają. -Karol Kazimierz Kurpiński


Jak One Bajki Cytaty: Motyle wymyślają cudowne bajki, by je podszeptywać kwiatom. -Curzio Malaparte


motyle-wymyślają-cudowne-bajki-by-podszeptywać-kwiatom
Jak One Bajki Cytaty: w kąci­ku kla­sy stoi w do­nicy pachnące la­sem jodłowe drzew­ko. michał i jerzy za­wiesi­li na nim lam­pki. ka­mil za­wie­sza szyszki, a to­mek gwiaz­dki. za chwilę ola do­da pa­wie oczka, a ha­nia mucho­mor­ki. nasza pa­ni po­wiesi na czub­ku choin­ki złotą gwiaz­dkę. jeszcze tyl­ko trochę wa­ty lek­kiej jak puch i choin­ka ub­ra­na. te­raz wygląda jak królew­na z bajki  -lovely-girl


Jak One Bajki Cytaty: Huk myd­la­nej bańki przy­pom­ni, czym swiat rożni sie od bajki. -GrzegorzWojak


huk-myd­­nej-bańki-przy­pom­-czym-swiat-roż-sie-od bajki
Jak One Bajki Cytaty: A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może! Prawda, jednakże ja to między bajki włożę. -Ignacy Krasicki


a-cóż-to-jest-za-bajka-wszystko-to-być-może-prawda-jednakże-ja-to-między-bajki-włożę
Jak One Bajki Cytaty: Żeby sztan­dar łopo­tał wy­soko, ktoś mu­si umieć opo­wiadać bajki. -Piotr Szreniawski


Żeby-sztan­dar-łopo­ł-wy­soko-ktoś-mu­-umieć-opo­wiadać-bajki
Jak One Bajki Cytaty: Ci, co życia nie znają, ci, co je poznali aż do stracenia ostatniej nadziei, aż do odzyskania najpierwszej spokojności, ci lubią bajki cudowne. -Narcyza Żmichowska


ci-co-życia-nie-znają-co-poznali-aż-do-stracenia-ostatniej-nadziei-aż-do-odzyskania-najpierwszej-spokojnoś-lubią-bajki-cudowne
Jak One Bajki Cytaty: gdy cie pier­wszy raz ujrzałem to się w to­bie zakochałem.... włóż to między bajki! ściągaj majtki!  -poeta wyklęty


gdy-cie-pier­wszy-raz-ujrzałem-to ę-w to­bie-zakochałem-włóż-to między-bajki-śągaj-majtki 
Jak One Bajki Cytaty: Bajki to są, jakoby ziemia miała się obracać, bo gdyby się obróciła, to by ci, co są na górze, pospadali na dół, a inni znowu poszliby w górę. -Alojzy Żółkowski


bajki-to-są-jakoby-ziemia-miała-ę-obracać-bo-gdyby-ę-obróła-to-by-co-są-na-górze-pospadali-na-dół-a-inni-znowu-poszliby-w-górę
Jak One Bajki Cytaty: Wie­rzmy baj­kom, lecz nie wie­rzmy w bajki. -aforystokrata


wie­rzmy-baj­kom-lecz-nie wie­rzmy-w bajki
Jak One Bajki Cytaty: Se­kun­da jak godzi­na. Łza jak ule­wa deszczu, która za­piera dech. Od­dech jak kłujący w ser­ce nóż. Oczy jak szlan­ka pel­na zim­nej wo­dy. Ciało jak pus­ty wo­rek na wiet­rze. Dusza jak pies cze­kaja­cy na pow­rot Pana. -każdyponadkażdym


Jak One Bajki Cytaty: Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


kawa-musi-być-gorąca-jak-piekło-czarna-jak-diabeł-czysta-jak-anioł-słodka-jak-miłość
Jak One Bajki Cytaty: Jak powiew wiosny, jak kwiat wielobarwny jak. . . jak wszystko co najpiękniejsze - taką jest kobieta. -Henryk Jurand


jak-powiew-wiosny-jak-kwiat-wielobarwny-jak-jak-wszystko-co-najpiękniejsze-taką-jest-kobieta
Jak One Bajki Cytaty: Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń. -Elizabeth Taylor


ciężki-jest-los-współczesnej-kobiety-musi-ubierać-ę-jak-chłopak-wyglądać-jak-dziewczyna-myść-jak-mężczyzna-i-pracować-jak-koń
Jak One Bajki Cytaty: Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń. -Elizabeth Taylor


ciężki-jest los-współczes­nej-ko­biety-mu­ ubierać ę-jak chłopak-wyglądać-jak dziew­czy­na-myść-jak mężczyz­na
Jak One Bajki Cytaty: Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana. -Seneka Młodszy


z-życiem-jak-ze-sztuką-w-teatrze-ważne-nie-jak-długo-trwa-ale-jak-zagrana
Jak One Bajki Cytaty: Z miłością jest jak z Bogiem, i jak ze wszystkim innym - rozumiemy ją tak, jak nas na to stać. -J. Usarek


z-miłośą-jest-jak-z-bogiem-i-jak-ze-wszystkim-innym-rozumiemy-ją-tak-jak-nas-na-to-stać
Jak One Bajki Cytaty: Kawa jest: jak diabeł czarna, jak piekło gorąca, jak miłość słodka. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord