Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty

Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Jak wielu jest niepoczytalnych autorów. -Anonim


jak-wielu-jest-niepoczytalnych-autorów
Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Autorów sądzą ich dzieła. -Cyprian Kamil Norwid


Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Lektura wyłącznie współczesnych autorów wysusza mózg. -Mikołaj Gomez Davilla


lektura-wyłącznie-współczesnych-autorów-wysusza-mózg
Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Wielu z nas obiera so­bie rożne ce­le. Naj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lu, jak wygląda nasza wędrówka. Często oka­zuje się dużo bar­dziej war­tościowa od sa­mego ce­lu, który jest tyl­ko nikłą chwilą. -Emmanuel


Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Krytykę u nas cechuje większe jeszcze lekceważenie czytelników niż autorów. -Hanna Malewska


krytykę-u-nas-cechuje-większe-jeszcze-lekceważenie-czytelników-ż-autorów
Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Otóż należę do kategorii autorów, którzy rozpoczynają pracę nad książką wyłącznie po to, żeby wreszcie mieć tę książkę z głowy, a proszeni o opisanie jej źródeł i rozwoju sięgać muszą po takie starożytne określenia, jak Interakcja Inspiracji z Kombinacją - co brzmi, przyznaję, jakby magik dla objaśnienia jednej sztuczki wykonywał inną. -Władimir Nabokow


Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów. -Georges Duhamel


pełny-sens-pewnych-książek-może-ę-nam-odsłonić-dopiero-znacznie-później-po-śmierci-ich-autorów
Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Zdumiewa mnie, jak wielu ludzi czuje się zdanych na łaskę nieznanych mocy i jak pieczołowicie to ukrywa. -Karol Jung


zdumiewa-mnie-jak-wielu-ludzi-czuje-ę-zdanych-na-łaskę-nieznanych-mocy-i-jak-pieczołowicie-to-ukrywa
Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Wielu ludzi sądzi, że najważniejszy jest intelekt. Pozwala rozwiązywać problemy, uczy jak dostrzegać i wykorzystywać szansę. Ale jest on niepełny bez odwagi, miłości, przyjaźni i współczucia. -Dean Koontz


Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Zadziwiającą rzeczą dotyczącą młodych głupców jest to, jak wielu z nich potrafi przetrwać, by stać się starymi głupcami. -Doug Larson


zadziwiającą-rzeczą-dotyczącą-młodych-głupców-jest-to-jak-wielu-z-nich-potrafi-przetrwać-by-stać-ę-starymi-głupcami
Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Dla wielu, pi­sanie jest jak ar­te­tera­pia. Formą chla­pania języ­kiem, gdy się ulewa. -wdech


dla-wielu-pi­sanie-jest jak ar­te­tera­pia-formą chla­pania-języ­kiem-gdy ę-ulewa
Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Jeszcze nigdy w dziejach wielu nie mówiło wiele do wielu, mając do powiedzenia tak niewiele. -Anonim


jeszcze-nigdy-w-dziejach-wielu-nie-mówiło-wiele-do-wielu-mając-do-powiedzenia-tak-niewiele
Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Im mniejszy krytyk, tym większych napastuje autorów, bo zdaje, mu się, że gdy wejdzie na wysoką górę i szczyt jej opluje, będzie od niej wyższy. -Aleksander Świętochowski


im-mniejszy-krytyk-tym-większych-napastuje-autorów-bo-zdaje-mu-ę-że-gdy-wejdzie-na-wysoką-górę-i-szczyt-jej-opluje-będzie-od-niej-wyższy
Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Nie powinniśmy zbyt szybko wierzyć w to, co nam opowiadają: wielu zmyśla po to, aby oszukiwać, a wielu dlatego, że ich samych oszukano. -Seneka


nie-powinniśmy-zbyt-szybko-wierzyć-w-to-co-nam-opowiadają-wielu-zmyś-po-to-aby-oszukiwać-a-wielu-dlatego-że-ich-samych-oszukano
Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Spotkałem w życiu wielu bogatych ludzi. Zauważyłem jednak, że ludzie bogaci nie są szczęśliwi. Praca dla nich jest jak narkotyk. W biznesie tak się człowiek zatraca, że gubi czas na życie, na rodzinę... a to przecież jest szczęście! -Roman Kluska


Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Miłość jest jak słońce. Ten, którym zawładnęła, może zrezygnować z wielu spraw. Komu jej brakuje, temu brakuje wszystkiego. -Phil Bosmans


miłość-jest-jak-słoń-ten-którym-zawładnęła-może-zrezygnować-z-wielu-spraw-komu-jej-brakuje-temu-brakuje-wszystkiego
Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Po wielu wielu dniach, ty­god­niach, miesiącach nas­to­tolat­ki wychodzą z pokoju... ich oczy z zachwy­tem pat­rzą na słońce... Tak daw­no nie widzieli słońca... Po­tyka­ja się o korzeń drze­wa i po chwi­li za­daja so­bie py­tanie co to jest drzewo?! Od­kry­wają świat na nowo... -Dreams come true ☆


Jak Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Produkcja zbyt wielu użytecznych rzeczy prowadzi do wytworzenia zbyt wielu bezużytecznych ludzi. -Anonim


produkcja-zbyt-wielu-użytecznych-rzeczy-prowadzi-do-wytworzenia-zbyt-wielu-bezużytecznych-ludzi