Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty

Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Równie dobrze moglibyśmy wymagać od kogoś, aby wciąż nosił ubranie, które mu pasowało za chłopięcych lat, jak żądać od społeczeństwa, aby pozostawało w formach życia wytworzonych przez barbarzyńskich przodków. Jest to dążenie bezsensowne, które za naszych czasów pogrążyło świat w potopie krwi. -Thomas Jefferson


Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Równie dob­rze mog­li­byśmy wy­magać od ko­goś, aby wciąż no­sił ub­ra­nie, które mu pa­sowało za chłopięcych lat, jak żądać od społeczeństwa, aby po­zos­ta­wało w for­mach życia wyt­worzo­nych przez bar­barzyńskich przodków. Jest to dążenie bez­sensow­ne, które za naszych czasów pogrążyło świat w po­topie krwi. -Thomas Jefferson


Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Z punktu widzenia wyższych formacji ekonomicznych społeczeństwa, uznawanie świata za prywatną własność poszczególnych osób wyda się zupełnym absurdem, tak jak uznanie za czyjąś prywatna własność człowieka. Nawet całe społeczeństwo, naród, czy wszystkie społeczeństwa razem wzięte nie mogą być właścicielami świata. Są tylko jego posiadaczami, użytkownikami, i jak dobrzy rodzice, muszą przekazać go przyszłym pokoleniom, w [...] -Karol Marks


Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Ból jak py­tanie, łat­wo go zadać... -sprajtka


ból-jak py­tanie-łat­wo-go zadać
Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Ach, jak łatwo wyrzeczeń żądać od drugiego. -Jean Baptiste Racine


Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Ach, jak łat­wo wyrzeczeń żądać od drugiego. -Jean Baptiste Racine


ach-jak łat­wo-wyrzeczeń-żądać-od drugiego
Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Cze­go żądać od wołu jak nie sztu­ki mięsa. -Stanisław Brzozowski


Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając. -Jean Piaget


dziewczę-chciałby-żądać-wszystkiego-co-im-ę-podoba-jak-najmniej-dając
Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Może po to, aby otrzymać wszystko, nie wolno niczego żądać, może należy tylko patrzeć jak żyje drzewo, ptak, czuły pies, podejrzliwy kot, przyjaciel, dziecko? -Anne Philipe


może-po-to-aby-otrzymać-wszystko-nie-wolno-niczego-żądać-może-należy-tylko-patrzeć-jak-żyje-drzewo-ptak-czuły-pies-podejrzliwy-kot
Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Sztuki piękne są po to, żeby wychować i wykształcić człowieka jako człowieka, żeby niepostrzeżenie u wszystkich i w sposób jak najbardziej łagodny i skuteczny usunąć, odrzucić od siebie i społeczeństwa to, co jest w nim zwierzęce, - w przeciwnym razie są one tandetą. -Johann Gottfried Herder


Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Kobieta kochana to ta, której można zadać więcej cierpień. -Etienne Rey


kobieta-kochana-to-której-można-zadać-więcej-cierpień
Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Literatura jest wyrazem społeczeństwa. -Louis de Bonald


literatura-jest-wyrazem-społeczeństwa
Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Wszak w cza­sach chaosu zwykł żądać lud stosów. -Jacek Kaczmarski


wszak-w cza­sach-chaosu-zwykł-żądać-lud-stosów
Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Reformatorzy są wyrzutem społeczeństwa, w którym żyją. -Alberto Moravia


reformatorzy-są-wyrzutem-społeczeństwa-w-którym-żyją
Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu, co prawdziwe. -Guillaume Appolinaire


nie-takiej-nieomylnoś-która-mogłaby-zadać-kłam-temu-co-prawdziwe
Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu co prawdziwe. -Guillaume Appolinaire


nie-takiej-nieomylnoś-która-mogłaby-zadać-kłam-temu-co-prawdziwe
Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Absurdem jest żądać od człowieka, aby nigdy się nie zmieniał. -Auguste Barthelemy


absurdem-jest-żądać-od-człowieka-aby-nigdy-ę-nie-zmieniał
Jak żądać Od społeczeństwa Cytaty: Rozdarcie społeczeństwa rozgrywa się na fortepianie partyjnym. -Stanisław Cat - Mackiewicz