Jak żywi­ca Cytaty

Jak żywi­ca Cytaty: Niena­wiść jak miłość - żywi się by­le czym. -Honoré de Balzac


niena­wiść-jak miłość- żywi ę-by­-czym
Jak żywi­ca Cytaty: Rozsądny mąż jest jak marynarz. Podczas burzy zwija żagle, czeka, żywi nadzieję, a sztormy nie przeszkadzają mu kochać morza. -Andre Maurois


rozsądny-mąż-jest-jak-marynarz-podczas-burzy-zwija-żagle-czeka-żywi-nadzieję-a-sztormy-nie-przeszkadzają-mu-kochać-morza
Jak żywi­ca Cytaty: Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei. I przed narodem niosą oświaty kaganiec; A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec! -Juliusz Słowacki


lecz-zaklinam-niech-żywi-nie-tracą-nadziei-i-przed-narodem-niosą-oświaty-kaganiec-a-kiedy-trzeba-na-śmierć-idą-po-kolei-jak-kamienie-przez
Jak żywi­ca Cytaty: Lecz zak­li­nam - niech żywi nie tracą nadziei i przed na­rodem niosą oświaty ka­ganiec; A kiedy trze­ba, na śmierć idą po kolei, jak ka­mienie przez Bo­ga rzu­cane na szaniec. -Juliusz Słowacki


lecz-zak­li­nam- niech-żywi-nie tracą-nadziei-i-przed-na­rodem-niosą-oświaty-ka­ganiec-a-kiedy-trze­ba-na śmierć-idą-po kolei-jak
Jak żywi­ca Cytaty: Sztuka żywi twórcę. -Anonim


sztuka-żywi-twórcę
Jak żywi­ca Cytaty: Umysł żywi się ciszą nocy. -Pliniusz Młodszy


Jak żywi­ca Cytaty: Niech żywi nie tracą nadziei. -Juliusz Słowacki


Jak żywi­ca Cytaty: Umysł żywi się ciszą nocy. -Pliniusz Młodszy


Jak żywi­ca Cytaty: Śmierć żywi się strachem swoich ofiar. -Anonim


Śmierć-żywi-ę-strachem-swoich-ofiar
Jak żywi­ca Cytaty: Miłość żywi się małymi gestami miłości. -Theodor Fontane


Jak żywi­ca Cytaty: Je­dynie żywi mogą od­ku­pić swo­je grzechy. -Krio


je­dynie-żywi-mogą-od­ku­pić-swo­-grzechy
Jak żywi­ca Cytaty: Miłość żywi się przede wszystkim cierpieniem. -Maurice Maeterlinck


Jak żywi­ca Cytaty: Wielka literatura, nawet gdy żywi się złym, wyrasta jedynie na dobrym. -Władysław Grzeszczyk


wielka-literatura-nawet-gdy-żywi-ę-złym-wyrasta-jedynie-na-dobrym
Jak żywi­ca Cytaty: W jas­nym płomyku Tulą ciepłe wspomnienia Nad gro­bem- żywi K.A.Sz. 31.10.2015r. -Cris


w-jas­nym-płomyku-tulą-ciepłe-wspomnienia-nad-gro­bem-żywi-kasz-31102015r
Jak żywi­ca Cytaty: To, co mnie żywi, niszczy mnie. Quod me nut­rit me destruit.(łac.)  -Christopher Marlowe


to-co mnie-żywi-niszczy-mnie-quod-me nut­rit-me destruitłac 
Jak żywi­ca Cytaty: Dusza żywi się tym, z cze­go się cieszy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Jak żywi­ca Cytaty: Powtarzaj ludziom, których kochasz, że ich kochasz. Miłość ludzi żywi się dobrymi słowami. -Ludwig Kohler


powtarzaj-ludziom-których-kochasz-że-ich-kochasz-miłość-ludzi-żywi-ę-dobrymi-słowami
Jak żywi­ca Cytaty: W tym dziw­nym świecie, w tej pogrążonej te­raz w ciem­ności połówce glo­bu, muszę upo­lować coś, co żywi się łzami. -Thomas Harris


w tym-dziw­nym-świecie-w tej pogrążonej-te­raz-w ciem­noś-połówce-glo­bu-muszę-upo­lować-coś-co żywi ę-łzami