Jak by umarł Cytaty

Jak by umarł Cytaty: Żal mi, że Kaczyński umarł... gdy­by nie umarł nig­dy nie byłby ta­ki ważny jak te­raz, 5 lat po śmierci. Ale mam nadzieje, że pa­mięć po nich um­rze... ile można żyć szopką... Trwam, Kaczyńskim... Pu­tinem, Pi­Sem, Smo­leńskiem... Tyl­ko sta­re ba­by oglądają te­leno­wele ty­pu Mo­da na Sukces... PS. I nie praw­da, że każdy ma ich (96-ściu) za wspa­niałych ludzi. -Duch_Sumienia


Jak by umarł Cytaty: Jeśli od­ma­wiasz so­bie wszys­tkiego, to tak jak­byś umarł za życia. -Freddie Mercury


jeśli-od­­wiasz-so­bie-wszys­tkiego-to tak-jak­byś-umarł-za życia
Jak by umarł Cytaty: Abyś źle nie umarł, żyj dobrze: jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów! -Michał Kozal


abyś-ź-nie-umarł-żyj-dobrze-jak-żołnierz-na-warcie-bądź-zawsze-gotów
Jak by umarł Cytaty: Znam 94-let­niego star­ca, który całe życie pił, dziś jeszcze pi­je i jest zdrów jak ry­ba. Brat je­go na­tomiast nie brał nig­dy krop­li do ust i umarł, mając 2 lata. -Julian Tuwim


znam-94-let­niego-star­ca-który-całe-życie-pił-dziś-jeszcze-pi­-i jest zdrów-jak ry­ba-brat ­go-na­tomiast-nie brał-nig­dy
Jak by umarł Cytaty: Znam 94-letniego starca, który całe życie pił, dziś jeszcze pije i jest zdrów jak ryba. Brat jego natomiast nie brał nigdy kropli do ust i umarł, mając 2 lata. -Julian Tuwim


znam-94-letniego-starca-który-całe-życie-pił-dziś-jeszcze-pije-i-jest-zdrów-jak-ryba-brat-jego-natomiast-nie-brał-nigdy-kropli-do-ust-i-umarł
Jak by umarł Cytaty: Przyłączył się do większości [tj. umarł]. -Petroniusz Arbiter


Jak by umarł Cytaty: Gustaw umarł [. . . ] narodził się Konrad. -Adam Mickiewicz


Jak by umarł Cytaty: Żył ja­ko błąd, pop­ra­wiony umarł. -Andrzej Coryell


Żył-ja­ko-błąd-pop­ra­wiony-umarł
Jak by umarł Cytaty: To, że umarł, nie jest jeszcze dowodem, że żył. -Stanisław Jerzy Lec


Jak by umarł Cytaty: Żaden jeszcze mężczyzna nie umarł z miłości. -Aleksander Fredro


Żaden-jeszcze-mężczyzna-nie-umarł-z-miłoś
Jak by umarł Cytaty: Cisza Za ok­nem lato Czarno Otu­lają nas obłoki pościeli Gorąco Sen zbyt da­leko by go złapać Mo­ja dłoń jak pająk prze­mie­rza ste­py twoich pleców szu­ka dro­gi do wolności Nie znajduje Śpisz Pająk umarł z tęskno­ty za tobą  -tawny


Jak by umarł Cytaty: Bóg umarł w świadomości Europejczyków, ja tylko te wieść przyniosłem. . . -Friedrich Nietzsche


bóg-umarł-w-świadomoś-europejczyków-ja-tylko-te-wieść-przyniosłem
Jak by umarł Cytaty: Chrystus umarł za twoje grzechy. Postaraj się, żeby jego śmierć nie poszła na marne. -Kehlog Albran


chrystus-umarł-za-twoje-grzechy-postaraj-ę-żeby-jego-śmierć-nie-poszła-na-marne
Jak by umarł Cytaty: Ostatni raz widziałem wtedy Nowaka – lekarza, który uratował mi życie w Krankenbau (potem, przeniesiony na Majdanek, umarł na tyfus). Panie doktorze, nie na darmo się pan wtedy wysilał, ja żyję – powiedziałem. No to jak żyjesz, to wiesz, co masz robić. Nie wiem, co mam robić – zdziwiłem się. Pamiętaj: wiedzieć. -Władysław Bartoszewski


Jak by umarł Cytaty: PROLOG On jest teraz, mi naprzeciw, Jak ja tak On mnie, Nap­rze­ciw mi Teraz… Czas umarł, Świat się zatrzymał Chwi­la trwa... To tyl­ko Dzień umiera, tyl­ko Noc się rodzi... His­to­ria MY (przeglądam się w oczu soczys­tej zieleni) Właśnie się rozpoczyna... AKT PIER­WSZY - POCZĄTEK Obiet­ni­ca raju zaklęta w uśmiech... -Uśmiechnięta Anielica


Jak by umarł Cytaty: Je­den umarł z przyczyn na­tural­nych. Szty­let w ser­cu na­tural­nie po­wodu­je śmierć. -Robert Anthony Salvatore


je­den-umarł-z przyczyn-na­tural­nych-szty­let w ser­cu-na­tural­nie-po­wodu­-śmierć
Jak by umarł Cytaty: Dostojewski umarł... Protestuję! Dostojewski jest nieśmiertelny! -Michaił Bułhakow


dostojewski-umarł-protestuję-dostojewski-jest-nieśmiertelny
Jak by umarł Cytaty: Człowiek, który przes­ta­je kochać, jest mar­twy bar­dziej niż ten, który umarł, kochając. -MyBigDreams


człowiek-który-przes­­-kochać-jest mar­twy-bar­dziej-ż-ten-który-umarł-kochając