Jak człowiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jak człowiek Cytaty: Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
Jak człowiek Cytaty: Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
Jak człowiek Cytaty: Człowiek kierujący się wyłącznie rozumem staje się równie automatyczny w swoim postępowaniu, jak człowiek kierujący się instynktem, jak prymityw sterowany kilkoma elementarnymi instynktami. -Dana Dumitriu
człowiek-kierujący-ę-wyłącznie-rozumem-staje-ę-równie-automatyczny-w-swoim-postępowaniu-jak-człowiek-kierujący-ę-instynktem-jak-prymityw
Jak człowiek Cytaty: Człowiek musi mieszkać jak człowiek, żeby być człowiekiem. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
Jak człowiek Cytaty: Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek. -Antoine De Saint - Exupery
Jak człowiek Cytaty: Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck
trzeba-żyć-jak-nowonarodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
Jak człowiek Cytaty: Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck
trzeba-żyć-jak-nowo-narodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
Jak człowiek Cytaty: Muzyka to najlepsza towarzyszka dla tego, kto cierpi. Jest ochocza i radosna jak dziecko, ognista i powabna jak młoda dziewczyna, dobra i mądra jak stary człowiek, który spędził owocnie życie. -Selma Lagerlof
muzyka-to-najlepsza-towarzyszka-dla-tego-kto-cierpi-jest-ochocza-i-radosna-jak-dziecko-ognista-i-powabna-jak-młoda-dziewczyna-dobra-i-mądra-jak
Jak człowiek Cytaty: Jak już coś ro­bisz, to rób to jak człowiek. Użyj głowy al­bo serca. -DamianMichalik
jak-już-coś-ro­bisz-to rób-to jak człowiek-użyj głowy-al­bo-serca
Jak człowiek Cytaty: Myśl jak człowiek czynu i działaj jak myśliciel. -Henri Bergson
myśl-jak-człowiek-czynu-i-działaj-jak-myśliciel
Jak człowiek Cytaty: Dobre wychowanie polega na ukrywaniu tego, jak wysoko człowiek ceni sam siebie, a jak nisko - innych. -Jean Cocteau
dobre-wychowanie-polega-na-ukrywaniu-tego-jak-wysoko-człowiek-ceni-sam-siebie-a-jak-nisko-innych
Jak człowiek Cytaty: Człowiek, który wie Jak
człowiek-który-wie-jak-zawsze-znajdzie-pracę-człowiek-który-wie-dlaczego-będzie-jego-szefem
Jak człowiek Cytaty: Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik. -Matylda Canetti
zadowolony-człowiek-nic-nie-robi-jest-leniwy-wycofuje-ę-z-czynnego-życia-zanim-cokolwiek-zaczął-zadowolony-człowiek-robi-wciąż-to-samo-jak
Jak człowiek Cytaty: Jak człowiek przyzwyczaja się do każdej rzeczy, która trwa. Jak trudno oderwać się nawet od złej przeszłości. -Maria Dąbrowska
jak-człowiek-przyzwyczaja-ę-do-każdej-rzeczy-która-trwa-jak-trudno-oderwać-ę-nawet-od-złej-przeszłoś
Jak człowiek Cytaty: człowiek czu­je się jak trup świat wokół zim­ny jak lód bo to co nas rozpala liczy się w dolarach. -bystry.76
człowiek-czu­ ę-jak trup-świat-wokół-zim­ny-jak lód-bo-to co nas-rozpala-liczy ę-w dolarach
Jak człowiek Cytaty: Człowiek staje się taki mały jak pożądanie, które nim zawładnęło, i taki wielki, jak jego aspiracje. -James Allen
człowiek-staje-ę-taki-ły-jak-pożądanie-które-nim-zawładnęło-i-taki-wielki-jak-jego-aspiracje
Jak człowiek Cytaty: 6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni?  -Demostenes
Jak człowiek Cytaty: I oto, kiedy zaczął się walić ów złoty i marmurowy gmach złego smaku, przyszedł On, lekki, odziany w światłość, ostentacyjnie ludzki, umyślnie prowincjonalny, galilejski, i od tej chwili zniknęły narody i bogi, i ukazał się człowiek, człowiek - cieśla, człowiek - oracz, człowiek - pasterz. Wśród stada owiec o zachodzie słońca, człowiek, który nie brzmiał ani trochę dumnie, człowiek uwieczniony wdzięczną pamięcią we wszystkich matczynych kołyskach i we wszystkich malarskich galeriach świata. -Borys Pasternak
Jak człowiek Cytaty: Nieważne jak człowiek żyje, ale jak umiera. Nie mówi się o czy­nach, których do­konał za życia, lecz o tych, które wy­konał tuż przed śmiercią. -Jiraya  -Masashi Kishimoto
nieważne-jak człowiek-żyje-ale-jak umiera-nie mówi ę-o czy­nach-których-do­konał-za życia-lecz-o tych-które-wy­konał-ż-przed
Jak człowiek Cytaty: Hultaj nie uśmiecha się tak samo jak człowiek uczciwy, hipokryta nie płacze tymi samymi łzami co człowiek szczery. Wszelki fałsz jest maską i nawet jeśli maska jest najdoskonalsza, przy odrobinie uwagi można ją zawsze odróżnić od twarzy. -Aleksander Dumas (ojciec)
Jak człowiek Cytaty: To przyjemność słuchać jak ten człowiek milczy. -Thomas Hardy
to-przyjemność-słuchać-jak-ten-człowiek-milczy
Jak człowiek Cytaty: Jak nagi człowiek może coś przemycić? -Jack London
jak-nagi-człowiek-może-coś-przemycić
Jak człowiek Cytaty: W miłości
Jak człowiek Cytaty: Okręt mieć musi, jak człowiek, swoje imię. -Maria Konopnicka
okręt-mieć-musi-jak-człowiek-swoje-imię
Jak człowiek Cytaty: Człowiek często kłamie tak, jak żyje: nieświadomie. -Stefan Kisielewski
człowiek-często-kłamie-tak-jak żyje-nieświadomie
Jak człowiek Cytaty: Człowiek w życiu jak i w CV, o po­rażkach nie chce wspominać. -szajbuss
człowiek-w życiu-jak i w cv-o po­rażkach-nie chce-wspominać
Jak człowiek Cytaty: W skali geologicznej człowiek żyje jak motyl – jednodniówka. -Stanisław Lem
w-skali-geologicznej-człowiek-żyje-jak-motyl-jednodniówka
Jak człowiek Cytaty: Człowiek jest jak morze: ma swo­je przypływy i odpływy. -Henryk Sienkiewicz
człowiek-jest jak morze- swo­-przypływy-i odpływy
Jak człowiek Cytaty: Człowiek jest jak ta czap­la: ma no­gi w błocie, a ra­dości niewiele. -Janina Ipohorska
człowiek-jest jak  czap­- no­gi-w błocie-a ra­doś-niewiele
Jak człowiek Cytaty: Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera. -Charles Louis Montesquieu
książki-są-jak-towarzystwo-które-sobie-człowiek-dobiera
Jak człowiek Cytaty: Bez miłości człowiek jest jak nieboszczyk na wakacjach. -Erich Maria Remarque
bez-miłoś-człowiek-jest-jak-nieboszczyk-na-wakacjach
Jak człowiek Cytaty: Człowiek, który się rodzi, wpada w marzenie, jak się wpada do morza. Jeśli usiłuje się wydostać w powietrze, jak robią niedoświadczeni, topi się. Nie! mówię panu! Jedyny sposób to nieszczęsnemu żywiołowi się poddać i wysiłkami rąk i nóg sprawić, że głębokie, głębokie morze człowieka utrzyma. Więc pan mnie pyta: jak być? -Joseph Conrad
Jak człowiek Cytaty: To dziwne, jak człowiek zakochany pragnie każdemu sprawić przyjemność. -P.G. Woodehouse
to-dziwne-jak-człowiek-zakochany-pragnie-każdemu-sprawić-przyjemność
Jak człowiek Cytaty: W ska­li geolo­gicznej człowiek żyje jak mo­tyl – jednodniówka. -Stanisław Lem
w ska­li-geolo­gicznej-człowiek-żyje-jak mo­tyl- jednodniówka
Jak człowiek Cytaty: Człowiek wyrzeka się swych błędów najpóźniej, jak może. -Montesquieu
człowiek-wyrzeka-ę-swych-błędów-najpóźniej-jak-może