Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty

Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być. -Charles Bukowski


Życie-jest tak-dob­re-jak dob­rym-poz­wa­lasz-mu być
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki


dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32


ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Dob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem. -Ryszard Kapuściński


dob­ry-dzien­­karz-po­winien-być-prze­de-wszys­tkim-dob­rym-człowiekiem
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej. -Robert Baden-Powell


być-dob­rym-to jest coś-ale-postępo­wać-dob­rze-to znacznie-więcej
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Chcę po­wie­dzieć, że lu­bię być na­miętnym i szcze­rym, ale również lu­bię dob­rze się ba­wić i działam jak idiota. -Kurt Cobain


chcę-po­wie­dzieć-że lu­bię-być-na­miętnym-i szcze­rym-ale-również-lu­bię-dob­rze ę-ba­wić-i działam-jak idiota
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Myśli, że zaw­sze być dob­rym to mądrość. -Krzyż i sztylet


myśli-że zaw­sze-być-dob­rym-to mądrość
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Każdy osioł pot­ra­fi być dob­rym skautem pod­czas pogody. -Robert Baden-Powell


każdy-osioł-pot­ra­fi-być-dob­rym-skautem-pod­czas-pogody
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Poz­wa­lasz ko­muś przez ja­kiś czas się czymś cie­szyć, a wkrótce zaczy­na to trak­to­wać jak swe przy­rodzo­ne prawo. -Glenn Cook


poz­wa­lasz-ko­muś-przez-ja­kiś-czas ę-czymś-cie­szyć-a wkrótce-zaczy­na-to trak­to­wać-jak swe-przy­rodzo­ne-prawo
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Żeby być dob­rym człowiekiem, wys­tar­czy kochać, a nie wie­rzyć w boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Żeby-być-dob­rym-człowiekiem-wys­tar­czy-kochać-a nie wie­rzyć-w boga
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Kto jest ok­rutny w sto­sun­ku do zwierząt, ten nie może być dob­rym człowiekiem. -Arthur Schopenhauer


kto-jest ok­rutny-w sto­sun­ku-do zwierząt-ten-nie może-być-dob­rym-człowiekiem
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Jest na świecie je­den zawód, jed­no je­dyne po­wołanie – być dob­rym dla dru­giego człowieka. -Maria Dąbrowska


jest-na świecie-­den-zawód-jed­no-­dyne-po­wołanie-być-dob­rym-dla-dru­giego-człowieka
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Z pew­nością łat­wiej jest być wyłącznie złym niż dob­rym bez żad­nej skazy. -Margit Sandemo


z pew­nośą-łat­wiej-jest być-wyłącznie-złym-ż-dob­rym-bez-żad­nej-skazy
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Łat­wiej jest być dob­rym dla wszys­tkich niż dla kogoś. -Aleksander Dumas


Łat­wiej-jest być-dob­rym-dla-wszys­tkich-ż-dla-kogoś
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym. -Cyceron


dob­rze-po­win­no-dziać ę-dob­rym-a ź-złym
Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Kto czy­ni dob­ro, dob­rym się staje. -Bujak Bogusław


Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone. -Gustaw Flaubert


Jak dob­rym Poz­wa­lasz Mu być Cytaty: Uśmiech by­wa ak­tem męstwa, smu­tek to słabość i pos­ta­wa zbyt wy­god­na. Być ra­dos­nym i dob­rym, kiedy świat jest smut­ny i zły, to do­piero odwaga. -Małgorzata Musierowicz


uśmiech-by­wa-ak­tem-męstwa-smu­tek-to słabość-i pos­­wa-zbyt-wy­god­na-być ra­­nym-i dob­rym-kiedy-świat-jest smut­ny-i zły