Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty

Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: na­wet nie wiesz jak dużo sił da­je mi Twój szcze­ry uśmiech  -szaralalka


na­wet-nie wiesz-jak żo-ł-da­-mi twój-szcze­ry-uśmiech 
Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty:


szcze­rość-niesie-ze sobą-naj­częściej-zbyt-żo-bólu-~pa­weł-rychlica 
Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: W raju jest dokładnie tak jak tu, gdzie jesteś teraz tylko dużo, dużo lepiej. -Laurie Anderson


w-raju-jest-dokładnie-tak-jak-gdzie-jesteś-teraz-tylko-żo-żo-lepiej
Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: Na­wet nie wiesz, jak dużo możesz... Wys­tar­czy tyl­ko nie pat­rzeć na opi­nię in­nych.... Tak nap­rawdę możesz wszys­tko, tyl­ko uwierz w siebie i dąż do ce­lu, a świat będzie Twój  -Roman1992


Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: Mówisz, że mo­ge Ci zaufać. Sa­ma nie wiem. Obiecu­jesz, przyżekasz... To nie dla mnie. Nie chcę się rozczarować, jak niewin­ne szcze­nie, które zaufało człowiekowi. Wziął szcze­niaka ze schronisk. A do­rosłego psa wyrzu­cił, jak zurzytą zabawkę. Wy­wiózł, porzu­cił, zostawił... Bo­je sie, że zos­ta­ne porzu­cona i ni­komu nie zaufam... jak pies, który zos­tał wywieziony... -Nieżywy


Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: wras­tasz w mą duszę de­likat­nie jak okruszek głos twój ciepły jak puszek ser­ce kołysze czuję twój zapach na dłoniach wil­gotnych ustach zos­ta­wiasz ulot­ny ślad rzeźbisz swe imię każdą częścią mnie De­dyko­wany ... 5.06.2016 Malusia_035   -Malusia_035


Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: cnot­ka cnot­li­wa Ra­mona ze Szcze­cin­ka umówiła się z Kubą na drin­ka za dużo wy­piła i cnotę


cnot­ka-cnot­li­wa-ra­mona-ze szcze­cin­ka-umówiła ę-z kubą-na drin­ka-za-żo-wy­piła-i-cnotę-zgu­biła-te­raz-sie­dzi-w do­mu
Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: Chciałam mieć ciebie na wyłączność. Jak za­pach ulu­bionych perfum. Ale trzy­małam cię zbyt mocno. I wy­paliłam dziurę w sercu. Nie ma cię dla mnie i nie było. Prag­nieniem stworzyłam twój obraz. I wy­kar­miłam twoją miłość, której sma­ku nig­dy nie poznasz. Chciałam zat­rzy­mać so­bie ciebie, jak szcze­nię porzu­cone w rowie... Za­pom­niałam jed­nak, ty nie wiesz, że już nie za­kocham się w Tobie... -Alfa Centauri


Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: świecisz jak choin­ka, jak roz­szcze­piasz świadomość tęczówki świecą  -Cykam


świecisz-jak choin­ka-jak-roz­szcze­piasz-świadomość-tęczówki-świecą 
Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: Utul mnie do snu. Twój od­dech tańczący na mo­jej skórze. Twój od­dech wib­rujący przy moim uchu. Twój od­dech owiewający mo­je us­ta, szyję. Twój od­dech mie­szający się z moim oddechem. Tyl­ko te­go pot­rze­buję, by zasnąć. Utul mnie. -zamala


Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: Je­dynie kon­fron­tacja z fo­bią jest me­todą na fo­bię. Dokład­nie na za­sadzie szcze­pion­ki. Szcze­pisz so­bie podświadomość. -Janusz Leon Wiśniewski


je­dynie-kon­fron­tacja-z fo­bią-jest me­todą-na fo­bię-dokład­nie na za­sadzie-szcze­pion­ki-szcze­pisz so­bie
Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: Szcze­rość dzi­siaj, to nie za­leta, ale wa­da, bo by­cie szcze­rym w dzi­siej­szych cza­sach jest przejebane. -szajbuss


szcze­rość-dzi­siaj-to nie za­leta-ale-wa­da-bo by­cie-szcze­rym-w dzi­siej­szych-cza­sach-jest przejebane
Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: Zachłan­na na Twój głos... Zachłan­na na Twój dotyk... Zachłan­na na Twój zapach... Tak, jes­tem zachłan­na na całego Ciebie... -rudolf88


zachłan­na-na twój-głos-zachłan­na-na twój-dotyk-zachłan­na-na twój-zapach-tak-jes­tem-zachłan­na-na całego-ciebie
Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: Czu­je jak­bym był gdzieś,gdzie się jedzie i idzie i ciągle jest się w tym sa­mym miej­scu, nie znaj­dziesz wyjścia, może go nie ma? Każdy Twój krok to błąd, zro­biłem dużo błędów, życia nie star­czy,żeby je nap­ra­wić, wiara w to, ze jeszcze cze­ka mnie coś dob­re­go, było moim naj­większym błędem, dla­tego po­winienem już umrzeć. -Van Kalisz


Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił jak zarozumiałość. -Eliza Orzeszkowa


zbyteczna-pokora-tak-samo-pozbawia-ł-jak-zarozumiałość
Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił, jak zarozumiałość. -Eliza Orzeszkowa


zbyteczna-pokora-tak-samo-pozbawia-ł-jak-zarozumiałość
Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: Nic tak nie wzmaga sił przeciwnika, jak wyrządzona mu krzywda. -Ignacy Paderewski


nic-tak-nie-wzmaga-ł-przeciwnika-jak-wyrządzona-mu-krzywda
Jak dużo Sił Da­je Mi twój Szcze­ry Cytaty: Któż fraszki opowie, Sko­ro ją hu­morzastą zowie? Po­noć ona ironiczna, Piękna i z tek­stem styczna. Kto ze szcze­rością powie: