Jak dużo Sił Da­je Cytaty

Jak dużo Sił Da­je Cytaty: na­wet nie wiesz jak dużo sił da­je mi Twój szcze­ry uśmiech  -szaralalka


na­wet-nie wiesz-jak żo-ł-da­-mi twój-szcze­ry-uśmiech 
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: W raju jest dokładnie tak jak tu, gdzie jesteś teraz tylko dużo, dużo lepiej. -Laurie Anderson


w-raju-jest-dokładnie-tak-jak-gdzie-jesteś-teraz-tylko-żo-żo-lepiej
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił, jak zarozumiałość. -Eliza Orzeszkowa


zbyteczna-pokora-tak-samo-pozbawia-ł-jak-zarozumiałość
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił jak zarozumiałość. -Eliza Orzeszkowa


zbyteczna-pokora-tak-samo-pozbawia-ł-jak-zarozumiałość
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Nic tak nie wzmaga sił przeciwnika, jak wyrządzona mu krzywda. -Ignacy Paderewski


nic-tak-nie-wzmaga-ł-przeciwnika-jak-wyrządzona-mu-krzywda
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Ro­bimy nap­rawdę dużo... bar­dzo dużo... aż trud­no wymienić. -Jarosław Kaczyński


Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Bardzo trudno jest mówić dużo i nie powiedzieć za dużo. -Ludwik XIV


bardzo-trudno-jest-mówić-żo-i-nie-powiedzieć-za-żo
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Co za dużo, to nie jest niezdrowo - to tylko za dużo. -Mafijny menedżer


Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Żądza podboju leży w ludzkiej naturze. Jeśli ludzie dokonują czynów, do jakich starcza im sił, czekają ich pochwały. Jeśli jednak upierają się przy swoich zamierzeniach, a sił im na to nie starcza, spotykają się z naganą. -Machiavelli Niccolò


Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Mówią, że umiera ostatnia, na­zywają matką głupich. Jed­nak co tu dużo mówić? Le­piej wie­rzyć, niż się upić - wszak ok­ropnie jest się smucić. Usiąść, od­począć, dać so­bie chwilę... Czy to tak dużo? Czy to aż tyle? Przyjdą jeszcze dni jak motyle. Uwierz w to ze mną, ja się nie mylę. -Nieszczęście


Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Kto na ludzi patrzy jak na stado i ucieka przed nim co sił w nogach, tego ono z pewnością dopędzi i weźmie na rogi. -Anonim


kto-na-ludzi-patrzy-jak-na-stado-i-ucieka-przed-nim-co-ł-w-nogach-tego-ono-z-pewnośą-dopędzi-i-weźmie-na-rogi
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Jesteśmy wobec samych siebie, na własnej ziemi jak w nieprzyjacielskim kraju, gdzie postarano się ze wszystkich sił, by każdemu życie uprzykrzyć i utrudzić. -Maria Dąbrowska


jesteśmy-wobec-samych-siebie-na-własnej-ziemi-jak-w-nieprzyjacielskim-kraju-gdzie-postarano-ę-ze-wszystkich-ł-by-każdemu-życie-uprzykrzyć-i
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Porządek społeczny nie może być niczym innym jak równowagą sił. Tylko równowaga unicestwia siłę. -Simone Weil


porządek-społeczny-nie-może-być-niczym-innym-jak-równowagą-ł-tylko-równowaga-unicestwia-łę
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Zra­niona miłość jest jak no­wotwór... Po­mału poz­ba­wia nas sił aż w końcu jes­teśmy bar­dzo słabi by na­dal walczyć. -karcia196


zra­niona-miłość-jest jak no­wotwór-po­łu poz­ba­wia-nas-ł-aż w końcu-jes­teśmy-bar­dzo-słabi-by na­dal-walczyć
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Od siebie trzeba chcieć dużo i ludziom dać jak najwięcej. -Stanisław


od-siebie-trzeba-chcieć-żo-i-ludziom-dać-jak-najwięcej
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Aby cza­su nie mar­no­wać i sił nie roztrwonić Mądrych ludzi trze­ba słuchać i jak skarb ich chronić  -Marek Grechuta


aby-cza­su-nie mar­no­wać-i ł-nie roztrwonić-mądrych-ludzi-trze­ba-słuchać-i jak skarb-ich-chronić 
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: Nadto, nadto sił kładziemy w gonitwie za miłością kobiety! Potem miłość gdzieś jak ptak odleci, a siły idą na marne. -Henryk Sienkiewicz


nadto-nadto-ł-kładziemy-w-gonitwie-za-miłośą-kobiety-potem-miłość-gdzieś-jak-ptak-odleci-a-ły-idą-na-marne
Jak dużo Sił Da­je Cytaty: do­tykam Cię słowami za dużo mówię za dużo zakłócam po­top Two­jego milczenia a po­tem mnie zawstydzasz dziś Cię pamiętam za tydzień pokocham za miesiąc znienawidzę za rok zapomnę  -banalnosc


do­tykam-cię-słowami-za-żo-mówię-za-żo-zakłócam-po­top-two­jego-milczenia-a-po­tem-mnie-zawstydzasz-dziś-cię-pamiętam-za-tydzień